Udalosť roka - BHS

Bratislavské hudobné slávnosti sa tento rok konali v dňoch 24. 9. - 8. 10. 1999. Je to udalosť, na ktorú sa mnohí tešia a zároveň sú plní očakávania, čo im ponúkne dramaturgia festivalu. Festival ako po iné roky reflektoval významné výročia. Tento rok sa niesol v znamení Roku kresťanskej kultúry, 100. výročia narodenia F. Poulenca, 150. výročia úmrtia F. Chopina a Roku Eugena Suchoňa.
Počet zobrazení: 1337

Bratislavské hudobné slávnosti sa tento rok konali v dňoch 24. 9. - 8. 10. 1999. Je to udalosť, na ktorú sa mnohí tešia a zároveň sú plní očakávania, čo im ponúkne dramaturgia festivalu. Festival ako po iné roky reflektoval významné výročia. Tento rok sa niesol v znamení Roku kresťanskej kultúry, 100. výročia narodenia F. Poulenca, 150. výročia úmrtia F. Chopina a Roku Eugena Suchoňa.

Dramaturgovia opäť vsadili na interpretačné osobnosti. Na tohtoročnom festivale sa predstavili osobnosti, ako Jiří Bárta (violončelo) z Českej republiky, 16-ročná Julia Fischer (husle) z Nemecka, Elisabeth Leonskaja (klavír) z Ruska, Viktor Treťjakov (husle) z Ruska, Bruno Leonardo Gelbert (klavír) z Argentíny, Zoltán Kocsis (klavír) z Maďarska a ďalší. Možno povedať, že čo koncert, to osobnosť. Ale poďme pekne po poriadku. BHS sú členom európskej asociácie festivalov AEF, konali sa pod záštitou predsedu vlády Mikuláša Dzurindu, spolu s hlavným usporiadateľom Hudobným centrom z poverenia MK SR.

Orchestrálne koncerty

Otváracieho koncertu sa tradične zhostila Slovenská filharmónia pod taktovkou Jamesa Judda, ktorý sa na BHS predstavil už v roku 1992 a opakovane hosťoval aj v Slovenskej filharmónii. Ako sólisti vystúpili violončelista Alban Gerhardt z Nemecka (držiteľ ceny ECHO v kategórii "Mladý umelec roku 1998"). Jeho výkon na BHS potvrdil jeho hráčske kvality - intenzívny, prierazný tón, čistá intonácia. Zvolil si slovanský repertoár Dvořákov koncert h-mol pre violončelo a orchester op. 104, ktorý kladie vysoké nároky na interpretov a zároveň je súčasťou repertoáru svetových violončelistov. Nejde o virtuózny koncert v pravom slova zmysle, neobsahuje kadencie, je to tzv. symfónia pre violončelo a orchester. Interpret bez problémov zvládol technickú stránku koncertu, možno v pomalej časti by sa žiadalo viacej poetickosti. Druhá polovica koncertu patrila Pucciniho Messe di Gloria, ktorá bola uvedená pri príležitosti 140. výročia narodenia skladateľa. Sólových partov sa zhostil tenorista Jon Garrison a basista Gustáv Beláček. Atmosféru omše dokresľoval sýty zvuk zboru so sprievodom orchestra. Záverečné Donna nobis pacem skončilo v tichu, čo pôsobilo dosť prekvapujúco na poslucháčov, ktorí sú obyčajne zvyknutí na pompézne závery.

Medzi atraktívne koncerty festivalu, ktoré sa tešili veľkej návštevnosti, patrilo vystúpenie symfonického orchestra Novosibirsk pod taktovkou Woldemara Nelssona z Ruska s mladou nemeckou huslistkou Júliou Fischer. V jej podaní sme si vypočuli Brahmsov koncert D dur, op. 77 pre husle a orchester. Náročný koncert zvládla suverénne po stránke technickej, ale vzhľadom na jej vek, nedala sa čakať rovnaká úroveň prejavu po stránke výrazovej. V každom prípade jej výkon zožal zaslúžené ovácie.

O vysoký umelecký zážitok sa postaral ruský huslista Viktor Treťjakov so sprievodom Slovenskej filharmónie a dirigentskou osobnosťou Gruzínca Djansuga Kachidza. Naši filharmonici nemohli odolať čaru dirigenta a s neobvyklým nasadením sprevádzali svetoznámeho huslistu.

Medzi vrcholné koncerty festivalu patril tiež nórsky Stavanger Symphony Orchester na čele s Ole Kristianom Ruudom a sólistkou Lindou Ovrebo. Program koncertu bol zostavený z diel škandinávskych skladateľov E. H. Griega, H. Saeveruda a J. Sibeliusa.

Maďarský národný filharmonický orchester pod taktovkou Zoltána Kocsisa s talianskym klaviristom Fabiom Bidinim pritiahol množstvo mladých ľudí, ktorí sa s osobnosťou dirigenta mohli stretnúť už na minuloročných BHS. Neuveriteľná súhra obidvoch klaviristov a fantastická technická a muzikantská vyspelosť talianskeho klaviristu boli zážitkom aj pre odborníkov.

Jedným z očakávaní festivalu bol koncert Českého národného symfonického orchestra s americkým dirigentom Paulom Freemanom a sólistami Alexandrom Lanom (step) a Milošom Jahodom (violončelo). Koncert sa skladal zo štyroch častí: Toccaty, Pantomímy, Menuetu a Ronda. Poslucháči búrlivo reagovali na výkon stepára už po prvej časti. Samotná hudba vtipne dopĺňala baletné kreácie sólistu.

Komorné koncerty

Z komorných koncertov by som vyzdvihla francúzske kvarteto mladých interpretov: klaviristu Erica le Sage, huslistu Kolju Blachera, klarinetistu Paula Meyera a violončelistu Françoisa Salqua. V prvej polovici programu odzneli Poulencové sonáty pre jednotlivé sólové nástroje a klavír a v druhej časti programu predniesli výrazovo a aj poslucháčsky náročné dielo O. Messiaena - Quatuor pour la fin du Temps.

Poslucháčsky príťažlivé bolo vystúpenie moskovského mužského zboru Chorovaja akademia s dirigentom Sedovom, ktorý je zároveň aj jeho zakladateľom. Na festivale si zvolili výhradne duchovný repertoár z tvorby P. I. Čajkovského, D. Bortňanského, S. Rachmaninova, G. Izvekova a P. Česnokova. Chorovaja akademia často koncertuje v Rusku i v zahraničí a vďaka svojej vysokej umeleckej úrovni je považovaná za najlepší profesionálny komorný zbor Ruska.

Medzinárodná tribúna mladých interpretov

Súčasťou festivalu už po 30-krát sa stala Medzinárodná tribúna mladých interpretov pre účastníkov s vekovou hranicou 28 rokov. Je organizovaná Európskou úniou pre rozhlas a televíziu (UER) z poverenia Medzinárodnej hudobnej rady (CIM) UNESCO. Laureátmi TIJI `99 sa stali Ladislav Papp, David Bruchez a Jean Muller. Osobitne by som vyzdvihla výkon švajčiarskeho pozaunistu, ktorý predniesol Koncert pre pozaunu a malý orchester od H. Tomasiho a Hommage a Jean Tinguely pre pozaunu. Udalosťou festivalu sa stala premiéra Rekviem na záver tisícročia od slovenského skladateľa Ivana Hrušovského. Festivalový orchester a spevácky zbor mesta Bratislavy dirigoval Andrew Mogrelia. V prvej polovici programu sme si najprv vypočuli od Pergolesiho Stabat Mater. Snaha vytvoriť ilúziu hrania na starých hudobných nástrojoch (barokové frázovanie, strohosť, obmedzenie vibráta) sťažovalo zvolené pomalé tempo. Sólistky, sopranistka Adriana Kohútková a mezzosopranistka Denisa Šlepkovská sa tiež nevedeli zjednotiť vo frázovaní.

Druhá polovica programu patrila uvedeniu Rekviem s netradičným obsadením: recitátor, soprán, tenor, veľký miešaný zbor, organ, plechové dychové nástroje a bicie. Rekviem pozostávalo z 11 častí s textom latinským a slovenským (úryvky z básní R. Dilonga a P. Hudáka). Pri pohľade na obsadenie sa natískala myšlienka, ako to bude znieť bez sláčikov. Veľmi zvukovo pôsobivá bola kombinácia tympanov a organu, ktorého sa vynikajúco zhostil český organista Aleš Bárta. Skladbu ocenilo publikum standing ovation.

Sprievodné podujatia

BHS Sprievodnými podujatiami festivalu boli operné predstavenia od Verdiho, Pucciniho, Mozarta, Boita a baletné predstavenia Minkusa a Chačaturjana a iných. Osobitným bonbónikom bola Opera Peking (tradičné čínske ľudové divadlo), ktorú sme mohli vidieť v divadle Aréna. Starú hudbu zastupoval komorný koncert Ensemble Seicentovecento z Talianska. Jazzový koncert pravidelne sa objavujúci v dramaturgii BHS nahradilo vystúpenie Art of Brass Quintet, ktorého repertoár sa skladá z diel obdobia renesancie až po jazz a avantgardnú hudbu.

Čo mohlo byť lepšie? Tento ročník neposkytol dostatok priestoru domácim umelcom, chýbal pravidelný organový recitál, vystúpenie súboru Musica aeterna, ktorá bola zároveň ocenená cenou Hudobného fondu a ďalšie komorné zoskupenia a sólisti. Aj v samotnej dramaturgii by sa žiadalo viac skladieb z 20. storočia, lebo aj to málo, čo zaznelo, potvrdilo, že dobrá interpretácia dokáže zaujať poslucháčov aj pri menej známych a preferovaných dielach. Ku kvalite festivalu by určite prispel aj lepšie naladený klavír v prípade husľového recitálu Ivana Ženatého a koncertu Drážďanskej filharmónie so sólistom Brunom Leonardom Gelsertom. Napriek spomínaným negatívam, ktorým sa nevyhne žiaden festival a vždy je čo vylepšovať, určite si poslucháč mohol vybrať z bohatej ponuky programu (aj keď z nástrojov bol až príliš preferovaný klavír) a zažiť príjemné chvíle oddychu a pookriatia na koncertoch.

Autorka je muzikologička

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984