Reklama
Reklama

Slovensko môže prísť o miliardy

Slovenská republika má v zahraničí pohľadávky za desiatky miliárd dolárov. Našimi dlžníkmi sú zväčša rozvojové krajiny, neschopné dlhy splatiť. Jednou z mála výnimiek je Rusko, lenže deblokácie jeho záväzkov sú pod silným mediálnym tlakom. „Vďaka“ nemu prišiel náš štát v apríli o miliardu korún a hrozí, že stratí ďalších šesť.
Počet zobrazení: 554

Slovenská republika má v zahraničí pohľadávky za desiatky miliárd dolárov. Našimi dlžníkmi sú zväčša rozvojové krajiny, neschopné dlhy splatiť. Jednou z mála výnimiek je Rusko, lenže deblokácie jeho záväzkov sú pod silným mediálnym tlakom. „Vďaka“ nemu prišiel náš štát v apríli o miliardu korún a hrozí, že stratí ďalších šesť.

Problémom je Devín banka, ktorá na základe mandátnej zmluvy s ministerstvom financií vykonávala služby na skrátenie splátkového obdobia, vyplývajúceho z medzivládnej rusko-slovenskej dohody z júna 1994. Niektorí vládni činitelia a väčšina novinárov jej vyčíta, že doviezla nepotrebné tovary a má dlhy voči MF SR. „Mandatár je vždy viazaný pokynmi svojho mandanta,“ oponuje generálny riaditeľ DB Ľubomír Kanis. „Naše a ruské ministerstvo uzatvárali protokoly, ktorých predmetom boli dohody o jednotlivých druhoch tovarov a ich objemy v dolároch. Tieto protokoly boli pre nás záväznými pokynmi.“

Dovážali sme zbytočnosti Za Mečiarovej vlády deblokovala SR z Ruska mnoho zbytočností: zastarané autá pre políciu, lietadlá, ktoré na medzinárodných linkách nepoužíva ani Aeroflot, či let prvého slovenského kozmonauta. „Môžeme dokázať, že sme ponúkali stroje a zariadenia s tým, aby sa do nich osadili motory z Martina. Išlo o cestné, stavebné a poľnohospodárske stroje, ktoré v tomto období Slovensko zbytočne draho nakupovalo za devízy,“ vysvetľuje Kanis. „Ponuky boli konkrétne, s objemom jednotlivých komodít, s cenovou i technickou špecifikáciou a dodacími termínmi a podmienkami.“ DB niekoľkokrát ponúkla i dovoz uhlia, jadrového paliva a elektrickej energie. Deblokovať ruský dlh bolo možné aj dovozom chemických či gumárenských výrobkov, dokonca aj plynu. Mečiarov kabinet však nemal záujem. „Tieto isté služby a tovary sme v decembri 1998 ponúkli i novej vláde, lebo ešte trval náš mandát. Vláda ani MF SR na našu ponuku nereagovali,“ upozorňuje Ľ. Kanis. „Máme dostatočnú korenšpondenciu a dokumenty, ktoré dokazujú, že staré i nové vedenie tohto štátu naše ponuky prevzalo. Odpovedal nám iba jeden rezortný minister.“ Jedným z dôvodov mohol byť aj fakt, že o DB sa už vtedy hovorilo, že nemá vyjasnené vzťahy s ministerstvom financií. „Uplatnili sme si nárok na odmenu len za tie činnosti, ktoré sme realizovali a za tovary, ktoré sa skutočne doviezli,“ dodáva Kanis. „Napriek tomu, že naše pohľadávky boli uhradené iba čiastočne, my sme si splnili všetky daňové povinnosti z nich, čo predstavuje asi 500 miliónov korún. Som presvedčený, že naša banka neporušila žiadne povinnosti voči MF SR, preto nebol dôvod uvaliť na ňu sankcie. Prípadné spory by mal riešiť súd. Do ich výroku platí prezumpcia neviny.“

Drahé mediálne vojny Začiatkom roka sa rozpútala mediálna vojny proti DB, ktorá mala pracovať na deblokáciách ruského dlhu pre Slovenské elektrárne (SE). Ministerka financií Brigita Schmögnerová sa usilovala proces urýchliť a jej list ruskému kolegovi, v ktorom písala o DB, sa stal príčinou útokov proti nej i proti banke. Dôvod ministerkinho konania však nebola stranícka blízkosť ku generálnemu riaditeľovi DB, ale úsilie ušetriť štátnemu rozpočtu miliardu. Najskôr do konca januára a potom do konca marca ju mala naša vláda zaplatiť ruskej. Išlo o splátku pôžičky na dostavbu Jadrovej elektrárne v Mochovciach. DB však bola schopná získať ruský súhlas, aby sa táto splátka odpísala z ruského dlhu. Útoky projekt prekazili a 1. apríla „odtiekla“ do Ruska 1 miliarda korún. V súčasnosti sa zase píše o netransparentnom tendri, po ktorom by DB mala v rámci deblokácií doviezť pre SE energonosiče za 6 miliárd korún. „Do konca roka však zostali iba tri mesiace. Zatiaľ Slovensko nedeblokovalo ani korunu. Naopak, za všetko musíme platiť devízami,“ vysvetľuje Ľ. Kanis. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vyhlásila, že niektoré podmienky tendra boli hmlisté, médiá opäť upozornili na nevyjasnené vzťahy banky s MF i na fakt, že generálnym riaditeľom SE je bývalý predseda dozornej rady DB. To všetko vzbudzuje nedôveru.

Môžeme prísť o všetko Lenže slovenská vláda poverila už 6. mája MF do jedného mesiaca uzavrieť zmluvu s SE, aby sa mohli pustiť do deblokácií. Na starosti to mal štátny tajomník Vladimil Podstránsky (SMK). Ten ignoroval uznesenie vlády a zmluvu nepripravil. Až koncom júna sa toho ujal minister Ján Čarnogurský, ktorý zmluvu pripravil za týždeň. Podpísaná bola v júli a 11. augusta SE vyhlásili tender. Stratené týždne spôsobili, že všetko sa udialo narýchlo. Napriek tomu je DB schopná ihneď konať. Lenže Rusko a Slovensko ešte formálne nepodpísalo novú zmluvu o deblokáciách, takže v skutočnosti banka stále nič robiť nemôže. Nezmenilo sa to ani po minulý týždňovej návštevy Podstránskeho v Moskve. Slovensko takto môže prísť o 6 mld Sk! Tie bude musieť v devízach zaplatiť za energonosiče pre SE. Netreba zdôrazňovať, kde všade (školstvo, zdravotníctvo, vytváranie nových pracovných miest) by sa nám tieto peniaze zišli. „Skúste si sami odpovedať, kto je trójskym koňom ruských ekonomických záujmov,“ hovorí v tejto súvislosti generálny riaditeľ DB. „Ten, kto chce zadarmo doviezť z Ruska čo najviac potrebných tovarov, alebo tí, ktorí mediálnymi hystériami dokázali iba to, že celý rok Slovensko platí za jadrové palivo a uhlie devízami?“ Ministerka Schmögnerová nedávno na tlačovke upozornila, že Rusko získalo od tzv. Parížskeho klubu veriteľov nové ústupky. Ide o štáty, ktorým RF dlhuje. Prím v klube však nehrajú malé štáty a veľkým na dajakej tej miliarde dolárov nezáleží. V Rusku sa blížia prezidentské voľby a pre úspech nejakého „demokratického“ kandidáta môže Parížsky klub dospieť k odpusteniu alebo dlhodobému odloženiu splácania ruských dlhov. A naša jeden a pol miliarda dolárov sa ocitne v nedohľadne.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama