Novoročná anketa

Koncom minulého roku sme oslovili známe osobnosti slovenského politického, verejného, športového a kultúrneho života, aby sa na prahu nového veku vyznali zo svojich pocitov, a to prostredníctvom svojich odpovedí na nasledujúce dve otázky:
Počet zobrazení: 978

Koncom minulého roku sme oslovili známe osobnosti slovenského politického, verejného, športového a kultúrneho života, aby sa na prahu nového veku vyznali zo svojich pocitov, a to prostredníctvom svojich odpovedí na nasledujúce dve otázky:
1. Čo považujete za svoj najväčší úspech v uplynulom storočí?
2. Čo želáte do nového tisícročia sebe, Slovensku a svetu?


Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky:
1. Človeku je ťažko hodnotiť seba samého, svoje úspechy, to musia povedať iní. Veľkú časť života som sa pohyboval v politike, v tej komunálnej, ale aj vo vrcholovej. Vo všetkých funkciách, ktoré som zastával, som za úspech považoval to, čo pomohlo iným. Či už išlo o odstavenie rotačných magnezitových pecí, ktoré znečisťovali životné prostredie a poškodzovali zdravie obyvateľov Košíc, alebo o vybudovanie kanalizácie. Hrdý som aj na prívod vody do metropoly východného Slovenska, či na rekonštrukciu historického jadra Košíc. Pre mňa je teda úspechom všetko, čo pomôže zlepšiť život mojim spoluobčanom. Tým sa riadim i teraz, keď som prezidentom.
2. Bol by som rád, keby v 3. tisícročí vymizli vo svete všetky ohniská konfliktov. Aby ľudia mohli žiť a pracovať v mieri a sústrediť sa na riešenie takých problémov, ktoré priamo ohrozujú kvalitu života na našej planéte. Za najzávažnejšie považujem stále sa zhoršujúce životné prostredie a extrémnu chudobu v niektorých krajinách sveta. Slovensku a jeho obyvateľom, okrem tradičných želaní zdravia a šťastia, želám, aby sme v kľúčových veciach pre našu krajinu našli spoločnú reč. Potrebujeme prekonať bremeno rozdelenej spoločnosti, ktoré nás odvádza od rýchlejšieho napredovania. Preto stále presadzujem myšlienku národného zmierenia a považujem ju za svoju prioritu i v roku 2001. Sebe želám to, čo všetkým ostatným, najmä zdravie a šťastie svojej rodiny, ale tiež si želám zdravie pre seba. Minulý rok nebol v tomto smere pre mňa najlepší, a preto dúfam, že nastávajúci bude omnoho lepší.

Mikuláš Dzurinda, predseda vlády:
1. Vzhľadom na to, že najviac energie v ostatných mesiacoch venujem svojej práci, vnímam úspechy Slovenska omnoho viac, ako tie svoje osobné. Patrí k nim určite prijatie našej krajiny do klubu najvyspelejších štátov sveta - OECD - a začatie rokovania o našom vstupe do Európskej únie.
2. Želám si, aby sme v novom roku a v novom tisícročí našli spokojnosť, lásku a šťastie. Každým rokom by sme mali byť múdrejší a lepší. Želám preto každému takúto cestu životom aj v novom miléniu, naplnenú múdrosťou a dobrom.

Ľubomír Fogaš, podpredseda vlády:
1. Život človeka má dve roviny - osobnú a pracovnú. V tej druhej považujem za svoj úspech možnosť pracovať na veľkých projektoch po vzniku Slovenskej republiky - na jej ústave a zákonoch, ktoré znamenali konštituovanie všetkých základných inštitútov samostatného štátu. V osobnom živote je to narodenie mojich dvoch detí.
2. Svetu a ľuďom na Slovensku želám mier, porozumenie, zdravie, lebo je vzácne, šťastie, lebo je krásne, a lásku a úspechy, lebo ich nikdy nie je dosť.

Milan Ftáčnik, minister školstva:
1. Za svoj najlepší úspech považujem to, že som mohol pomôcť pri transformácii bývalej komunistickej strany na modernú európsku socialistickú stranu - SDĽ.
2. Sebe ako ministrovi školstva by som prial viac peňazí. To je želanie, v ktorom by ma podporila celá pedagogická i nepedagogická obec. Slovensku by som prial, aby našlo stabilnú cestu svojho demokratického a ekonomicky prosperujúceho vývoja, čo nepochybne súvisí aj s úspechom súčasnej vládnej koalície. Svetu by som želal, aby všetci zodpovední politici i ľudia hľadali cesty k tomu, ako nastoliť mierové demokratické vzťahy v rámci svetového usporiadania, ktoré umožnia rozvoj i menším a slabším, nielen väčším a bohatším.

Ján Mazák, predseda Ústavného súdu:
1. Nesledujem vlastné úspechy, skôr ma rozradostilo, že staršia dcéra úspešne kráča v mojich šľapajach a mladšia začala študovať medicínu, čo bol môj pôvodný sen o profesii.
2. Slovensku želám, aby sa v novom roku a tisícročí stalo šťastným, pokojným, láskavým a bezpečným domovom pre všetkých jeho občanov i obyvateľov. Svetu prajem predovšetkým mier, a potom schopnosť pochopiť význam človeka na celej zemeguli. Mojou ambíciou v ďalšom tisícročí je zostať slušným a, pokiaľ to pôjde, aj zdravým človekom.

Ladislav Hecht, tenisová legenda, New York:
1. Že doteraz držím slovenský rekord v reprezentácii (za svoju vlasť som hral 39-krát). A trocha hrdosti, že som ako prvý Slovák v histórii hral Davis cup. 2.
Pre mňa postačí ešte trochu zdravia. Pre Slovensko, aby ako malá krajina ukázala tým veľkým v športe, vzdelaní a kultúre, že na nich stačí. A svetu: kiež by súťažil takými raketami, ako my a naši nasledovníci na všetkých kurtoch sveta.

Jozef Migaš, predseda NR SR a SDĽ:
1. Nemyslím si, že by dnes mala byť najdôležitejšia prezentácia úspechov jednotlivcov. Za najväčší úspech preto považujem všetko to, čo sa nám podarilo vykonať v procese demokratizácie spoločnosti, ale najmä všetko pozitívne v prospech občanov Slovenska, pretože každý malý úspech sa rodí veľmi ťažko.
2. Celé ľudstvo potrebuje predovšetkým pokoj a porozumenie a my na Slovensku aj obrovskú dávku spolupatričnosti, tolerancie a trpezlivosti, aby nové tisícročie prinieslo novú kvalitu našich vzťahov vo všetkých oblastiach. A ešte čosi. Zastavme sa na chvíľu a naplno vychutnajme historickú chvíľu striedania tisícročí, ktorej sme účastní, a urobme všetko preto, aby nová éra bola lepšia ako tie minulé.

Vladimír Mečiar, predsedu HZDS-ĽS:
1. Ľudský vek je kratší ako storočie. Ale myslím si, že úspechom v tomto storočí a povedal by som aj v tisícročí pre Slovákov všeobecne je, že svoj národný život povýšili na štátny. Majú vlastný štát, sú dnes rovnými vo svete. To v našom živote a okolo nás veľa zmení. Zrejme čím budeme ďalej od toho dňa, keď sa tak stalo, budeme význam a intenzitu tých krokov lepšie chápať.
2. Sebe želám, aby som bol zdravý, aby som mal okolo seba stále ľudí, ktorým dôverujem a aby som mal okolo seba všetkých svojich blízkych. Slovensku želám, aby bolo štátom, aby malo dobrých susedov a aby pomery v ňom sa upravili tak, aby to bola krajina ľudí, pre ľudí, ktorí by skôr pozerali na to, v čom si pomôžu, kde bratstvo, solidarita a porozumenie budú prekrývať všetky ostatné necnosti, ktorých tiež máme dosť. Pokiaľ ide o svet, treba, aby mal mier, aby v ňom vládli pravidlá života, ktoré by nepoznali veľkých a malých. Tiež, aby celý progres, poriadok v ľudstve a vývoj smerovali k tomu, aby pre každého bolo miesta a aby to každému bolo na osoh.

Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu:
1. To, že sa podarilo v prvej etape legislatívne aspoň ekonomicky osamostatniť Najvyšší súd SR od moci výkonnej. V posledných dvoch rokoch aj skrátenie súdneho konania na NS.
2. Dobré zdravie sebe i celej rodine, pokojne rodinné prostredie. Slovensku - sociálne spravodlivú spoločnosť, ekonomickú prosperitu a svetu mierové spolužitie všetkých národov.

Juraj Durdiak, herec a podnikateľ:
1. Našiel som spôsob, ako prijímať život.
2. Sebe - splnené sny. Slovensku - šťastných občanov. Svetu - mier. Ale vážne - svetu kontakt s mimozemskou civilizáciou.

Karol Schwarz, predseda SZPB:
1. Celá práca v prospech nášho zväzu za posledných 30-40 rokov mi bola najväčším potešením, rovnako ako pomoc jeho členom v oblasti rehabilitácií, dôchodkového zabezpečenia a ďalších menších zvýhodnení za útrapy prežité v koncentračných táboroch a v bojoch za naše oslobodenie.
2. Pre nové milénium je mojím veľkým želaním zabezpečiť schválenie zákona o spravodlivom ocenení príslušníkov zahraničných a spojeneckých armád, 1. čs. armády na Slovensku a partizánov za útrapy. Všetkým prajem mnoho zdravia a nášmu zdravotníctvu prinajmenšom toľko finančných zdrojov, aby bolo schopné zabezpečiť ľuďom takú starostlivosť, aká im prináleží.

Ivana Christová, speváčka a modelka:
1. Úspechom pre mňa bolo, že som sa stala mamou a splnil sa mi detský sen - spievanie, ktorému som sa začala naplno a profesionálne venovať.
2. Dúfam, že nové tisícročie mi prinesie splnenie ďalších snov a želaní. Svetu a Slovensku želám, aby sa naplnili slová "Pokoj a láska nech je medzi nami", aby zmizla nenávisť, závisť a pokrytectvo. Skúsme žiť tak, aby sa úsmev stal naším spoločníkom. Som presvedčená, že ak budeme druhým želať len to dobré, aj náš život sa zmení k lepšiemu.

Jozef Drozd, predseda Slovenskej únie pre mier a ľudské práva:
1. Svoju schopnosť dohovárať sa s vašou redakciou prostredníctvom média, o jestvovaní ktorého som nemal po narodení ani ja, ani moji súčasníci ani páru. Niežeby som úplne chápal, ako sa to všetko odohráva v "črevách" počítača a niekoho tam nad nami, ktorý posolstvá sprostredkúva.
2. Sebe želám fyzickú i duševnú schopnosť pracovať v oblasti, ktorá mi prináša uspokojenie. Slovensku viac politického pokoja, menej zúrivých vnútrokoaličných i vnútropartajných sporov, viac účinného ťahu na vytváranie pracovných príležitostí pre tých, čo chcú pracovať a nemajú kde. Svetu prajem, aby bolo bombardovanie JZR posledným prejavom neschopnosti svetovej politiky riešiť vlastné problémy bez diaľkovo riadených bômb.

Rudolf Slánský, veľvyslanec ČR na Slovensku:
1. To, že som mohol byť po desiatky rokov s tými, ktorí sa usilovali o vymanenie našej krajiny z totalitárneho područia a aby sme čo najrýchlejšie dohnali všetko, čo sme zameškali.
2. Želám sebe aj všetkým Slovákom a Čechom, aby sme vždy boli nezakomplexovanými, sebavedomými Európanmi, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť sa svoj osud a tiež svoj diel zodpovednosti za budúcnosť Európy a sveta. Aby sme mohli sami sebe povedať, že sme urobili všetko pre to, aby sme mohli byť hrdí na naše dve navzájom blízke krajiny.

Vladimír Černušák, čestný predseda SOV
1. Manželstvo s jedinečnou ženou a štyri dobré deti.
2. Nech sa napĺňajú olympijské ideály.

Ján Jursa, splnomocnenec vlády pre rokovanie o pristúpení SR do OECD:
1. Pád "železnej opony" a úsilie o prekonanie animozít vo vzťahoch medzi tradičnými rivalmi na európskom kontinente. Nastúpenie cesty politického a ekonomického zjednocovania európskeho kontinentu, ktoré prinieslo Európe nebývalú stabilitu a prosperitu.
2. Slovensku na prahu nového tisícročia energiu a vytrvalosť pri príprave na zaujatie miesta medzi krajinami Európskej únie, ktorá sa stane silným a nedeliteľným prvkom identity našej krajiny. Omnoho viac tolerancie, úcty a porozumenia k problémom Rómov, ktorí pre svoju úplnú integráciu potrebujú pomoc nás všetkých.

Hana Zelinová, spisovateľka:
1. Rodinu. Dobrú dcéru. A tých pár knižiek, čo som vydala.
2. Zdravie a lásku. Každému a všetkým.

Mária Kráľovičová, členka SND:
1. Vernosť. Že sa mi podarilo byť verná svojim ideálom, že moje sny nevybledli. A že si ma ľudia pamätajú, tiež verne, za to polstoročie, čo som bola verná Slovenskému národnému divadlu.
2. Snívanie. Človek sa nemá nikdy poddať, keby sa čokoľvek prihodilo. Takisto národ. A verím, že takisto svet.

Ján Solovič, spisovateľ:
1. Za svoj osobný úspech považujem, že sa mi v uplynulom desaťročí podarilo zavŕšiť dramatický triptych o Milanovi R. Štefánikovi. Sú to tri hry: Bližšie k slnku, Bez čiernej skrinky a Heostrates a Hviezdy. Budú mať, možno budúcim rokom, čo povedať.
2. Sebe zdravie telu a pokoj duši. Slovensku šťastie na politikov, ktorí ho povedú. A svetu? To isté, ak si dá vôbec povedať.

Peter Michalica, husľový virtuóz:
1. Dožiť sa v solídnom zdraví a plnom pracovnom nasadení konca tohto bláznivého storočia možno považovať rozhodne za úspech.
2. Želám všetkým, aby sme si vďaka chamtivosti a hlúposti nezničili našu nádhernú planétu.

Fedor Malík, profesor - vinársky odborník:
1. Splodil som štyroch synov a napísal som štyri knihy.
2. Budem sebecký, veď každý z nás je ego. Sebe želám zdravie. Slovensku želám pokojný život v spoločnej Európe. A svetu želám tisícky rokov bez výstrelu.

Marcella Molnárová, speváčka:
1. Dúfam, že sa mi podarilo splniť niektorým ľuďom ich želania. To považujem za úspech. Mám na mysli najmä tých, čo ma vychovali, ale aj ďalších, na ktorých mi záleží.
2. Sebe určite zdravie, Slovensku zdravý rozum a svetu zdravé uvažovanie. To je asi to najdôležitejšie.

Zuzana Belohorcová, moderátorka:
1. Za svoj najväčší úspech považujem, že sa mi konečne splnil veľký sen moderovať vlastnú reláciu - Láskanie.
2. Všetkým mojim blízkym, rodine, ale aj sebe by som chcela do nového tisícročia zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky a najmä porozumenia. Nášmu krásnemu Slovensku by som popriala lepšiu politickú stabilitu a celému svetu mier, pokoj a šťastie.

Braňo Ondruš, podpredseda SDĽ:
1. Priznám sa, že nemám najväčší úspech. Mojím úspechom sú moje deti a hoci majú život pred sebou, už dnes si myslím, že môžem byť na ne hrdý. Mojím úspechom je moja manželka, lebo sa obávam, že takú obetavú a milujúcu ženu by som už nikde a nikdy nenašiel. A napokon je mojím úspechom aj fakt, že som sa v tomto roku stal podpredsedom SDĽ.
2. Každému želám osobné šťastie a osobné úspechy. To sa nedá nalinkovať, lebo každý ich vníma inak. Želám sebe i ľuďom celej planéty mier, lebo bez neho nik šťastný byť nemôže. A želám sebe i celému svetu viac solidarity, ľudskej spolupatričnosti - tá je cestou k tomu, aby šťastie nebolo výsadou iba niektorých, ale všetkých ľudí.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984