Model je mŕtvy, nech žije model!

Švédsku sa v relatívne krátkom čase podarilo preniesť staré cnosti do novej ekonomiky. Po hospodárskom prepade na začiatku deväťdesiatych rokov, keď sa začal rúcať tradičný "švédsky model", je krajina troch koruniek opäť na výslní, a mnohým môže poslúžiť ako príklad. Nedôvera severanov voči euru je pritom výsledkom vlastných úspechov.
Počet zobrazení: 977

Švédsku sa v relatívne krátkom čase podarilo preniesť staré cnosti do novej ekonomiky. Po hospodárskom prepade na začiatku deväťdesiatych rokov, keď sa začal rúcať tradičný "švédsky model", je krajina troch koruniek opäť na výslní, a mnohým môže poslúžiť ako príklad. Nedôvera severanov voči euru je pritom výsledkom vlastných úspechov. Chvalabohu, konečne piatok! Zdá sa, že týmto povzdychom si každý týždeň celá krajina uľavuje. Ale nielen koniec týždňa prináša úľavu. V súlade s Pavlovovými reflexmi sa ľudia stretávajú za účelom extrémnych nákupov zvláštneho druhu. Systembolaget! - konzumné sny všedného dňa, po 18. hodine zaistené kovovými mrežami ako u klenotníka, si môžu finančne dovoliť len na konci týždňa. Sotva sa nájde iný pojem, ktorý by v rovnakej miere vyjadroval náklonnosť, odmietanie, oprávnenosť - tak ako sa v každom malomeste nachádzajú predajné miesta s monopolom na to "pravé" pivo, víno a tvrdý alkohol. Správanie konzumentov si vyžaduje kultúrne štúdie. Železná disciplína pri zvyčajnom vytiahnutí si časenky. Obdivuhodná znalosť všade rovnakého katalógu, ktorý si predtým naštudovali. Rýchle vybavenie mimoriadne drahej výmeny peňazí za tovar. A to často za minimálneho stretnutia očí a tiež skôr defenzívneho komunikačného vystupovania. Šup so sáčkami do kufra auta! Priznávam, že tento rituál veľmi zakríknutého typu konzumenta hovorí skôr o neprekonaných časoch prohibície, než o budúcnosti, pokroku a európskom sebavedomí. Ale dojem klame. Sverige is back!, príhody tohto druhu sú skoro posledné viditeľné symptómy starého švédskeho modelu. Švédsko je späť A keby teraz prišlo euro? Na túto otázku je medzi politicky vysoko angažovanými ľuďmi skoro každý expert. Body spájajúce hospodársku a sociálnu oblasť sa však v politickej argumentácii nachádzajú veľmi ďaleko od seba. Nezamestnanosť, ktorá v súčasnosti klesla na 4,6 percenta, a odhadovaný ekonomický rast 4,4 percenta predstavuje špičku Európy. Sotva je tu ešte miesto pre ďalšie očakávania. Prebytok štátneho rozpočtu v tomto roku bude predstavovať 2,3 percenta HDP. Po ťažkých otrasoch na pracovnom trhu pred ôsmimi rokmi sa Švédsko znovu blíži k starým dobrým časom zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Vtedy bola dvojpercentná nezamestnanosť normálom a jej zvýšenie nad 4 percentá mohlo vyvolať vládnu krízu. Avšak "comeback" krajiny nemá nič spoločné s obnovou slávneho švédskeho modelu. Tá viedla do polovice osemdesiatych rokov k tomu, že prostredníctvom solidárnej platovej politiky sa určili jednotné štruktúry odmien a platov v rôznych odvetviach, pričom však privátnemu sektoru zostal nadpriemerne veľký priestor na manévrovanie. Bič produktivity podporoval proces koncentrácie, ktorý postavil najmä stredných podnikateľov pred alternatívu rastu alebo konkurzu. Štát naproti tomu zvýhodňoval veľké podniky prostredníctvom nižších nákladov na platy, ako aj inými prostriedkami. Jeho rozsiahle intervencie sa koncentrovali na precízne daňové zákonodarstvo a na krátkodobú, relatívne štedrú podporu v nezamestnanosti. Napokon zostal k dispozícii len verejný sektor, ktorý bol jedinou alternatívou pre zamestnanosť. Tento neskoropriemyselný, na rast orientovaný model, doplatil koncom osemdesiatych rokov na vlastný úspech. Všetky cesty rastu sa už vyčerpali. Vypiplaní "globálni hráči" rad-radom preniesli svoje firemné centrály do cudziny. Štátny rozpočet upadal do finančnej krízy. S príchodom informačnej éry sa na pracovnom trhu začal zvyšovať dopyt po inej kvalifikácii. Svätožiara modelovej spoločnosti sa zdala byť stratená - Švédsko sa stalo krajinou s problémami, aké majú aj mnohé iné štáty na svete. Nová ekonomika a online demokracia Švédsky model je mŕtvy, nech žije nový švédsky model! Obrat nastal v neuveriteľne krátkom čase. Podľa výskumov International Data corporation (IDC) Švédsko už od roku 1999 drží celosvetový prím v oblasti rozvoja informačných technológií (IT) a rozvoja internetu. Švédi sú dnes najhustejšie prekáblovanym národom na svete. Expanzia špičkovej techniky sa nesústreďuje len do Štokholmu, severského Silicon Valley, a už dávno sa neobmedzuje len na starý ukážkový podnik Ericsson. Predovšetkým úspešné nové hviezdy, ako napríklad Framfab, Razorfish, Spray a Icon Medialab, tvoria elitu v IT. Zastúpenie majú už aj na kontinente. V novokryštalizujúcom sa Medicon Valley v susednom Dánsku sa, v súčasnosti už s 30 000 zamestnancami, chcú pokúsiť zopakovať úspešnú históriu, tentoraz v odbore biotechnológií. Modelový prístup je pritom viditeľný najmä vo vydarenej symbióze medzi vysoko vyvinutou novou ekonomikou a využívaním moderných médií na aktívne prepojenie ľudí v spoločnosti. Podľa IDC sú tajomstvom úspechu Švédska dva faktory. Krajina je už dlhý čas na čele v oblasti sociálnej infraštruktúry, vzdelávania a investícií do IT. Preto má zásobáreň najkvalifikovanejších pracovných síl na svete. Rozhodujúcim momentom bol však podporný program v rokoch 1998 a 1999. Tento umožnil všetkým zamestnancom daňovo zvýhodnený nákup počítačov cez zamestnávateľa. Paralelne k tomuto sa zväz zastrešujúci odbory (LO) postaral, aby 50 tisíc členov získalo špeciálnym modelom prenájmu tzv. LO-počítač. Takže teraz vlastní 70 percent obyvateľstva počítač, pričom 60 percent je napojených na internet. To poskytuje živej demokracii práve v riedko osídlených oblastiach nové možnosti. Čoraz viac komunít sa počítačom pokúša priblížiť svojim občanom debaty obecnej rady a zapojenie do diskusie otázkami zasielanými pomocou e-mailu. Slabé vyhliadky eura Vo svetle úspechov nahráva protivníkom eura do rúk aktuálna slabosť meny a referendové odmietnutie Dánska o pripojení sa k spoločnej európskej mene. Sociálnemu demokratovi Pelle Svenssonovi, predsedovi parlamentného výboru pre dane a otázky Európy sa javí tento obrat ako určitá prekážka: "Desaťročia išlo Švédsko vlastnou cestou a bolo úspešné. Zdá sa, že súčasnými hospodárskymi výsledkami mnohým znova dokazujeme, že s prechodom na euro nie sú spojené žiadne výhody. Mnohí sú presvedčení, že naďalej máme ten najlepší systém v Európe". Svensson však vidí možnosť referenda o eure po budúcich parlamentných voľbách v roku 2002, až uplynie určitý čas. Práve stredne veľké podniky by mohli z členstva v eurozóne značne profitovať. Napriek oficiálnemu kladnému postoju voči zavedeniu eura zo strany vládnych sociálnych demokratov, ako i opozičných umiernených konzervatívcov (proti sú len zelení a bývalí komunisti), v prieskumoch verejnej mienky stále prevažuje nedôvera voči spoločnej európskej mene, a to v pomere 60:40. "Veľké podniky s centrálami v zahraničí v zásade nezaujíma diskusia okolo eura. V týchto podnikoch je euro dávno realitou." S výnimkou Švajčiarska sa len Švédsko môže preukázať takým vysokým počtom veľkých podnikov v Európe. Tie sa starajú predovšetkým o to, aby sa už dnes 30 percent všetkých obchodov vo Švédsku uzatváralo na báze eura. Aj keď vo svete sú známi veľkí "globálni hráči", musia sa prebudiť malí a strední podnikatelia, ktorí svojimi 95 percentami predstavujú veľkú masu. Švédsko ročne vydá 1,6 miliárd švédskych korún z európskeho sociálneho fondu (ESF) a zo švédskeho štátneho rozpočtu na komunity a projekty pre nezamestnaných. No nielen tam plynú peniaze - polovica z programov "Cieľ 4" a "Cieľ 3" sa investuje do malých a stredných podnikov. Prevzatím ich nákladov na zvýšenie kvalifikácie a poradenstvo by sa mali prebudiť a byť pripravení na éru IT. Výmenou za to musia zostaviť profesionálny plán rozvoja. Pre mnohé podniky, ktoré doteraz pracovali lajdácky, sa teraz núka úplne nová, namáhavá, ale aj veľmi pozitívna skúsenosť s Európou. Európa a alkohol Do seba zahĺbení Švédi potrebujú takéto pozitívne asociácie, aby spoznali užitočnosť silnejúceho zapájania sa do EÚ. Proeurópsky argument - uvoľnenie politiky v oblasti alkoholu, ktoré bolo už raz úspešne otestované v prípravnom rokovaní pri vstupe do EÚ - by bolo len nosením dreva do lesa. Koniec koncov, celková bilancia Švédska nebola lepšia ako v iných krajinách. Pozitívny výsledok, ako napríklad vysoká sebadisciplína pri zdanení alkoholu, je jeden z mnohých. Na druhej strane, napriek dlhoročným snahám zatiaľ neprestalo zdravie ohrozujúce, ale cenovo výhodné pálenie alkoholu načierno. Rozšírené je predovšetkým na vidieku a pokrýva veľkú časť spotreby. Samozrejme, že to so sebou prináša požiadavku ešte prísnejšieho zásahu. Táto radikálna atmosféra nastala zo strachu z alkoholizmu. Čoraz viac Švédov ľutuje, že sú vystavení spleti mnohých predpisov, dvoj- či až trojnásobne vyššiemu zdaneniu a absurdne vysokým cenám už pri normálnej konzumácii piva a vína. Vďaka rozporom vo vlastných politických táboroch sa doteraz žiadna z veľkých strán neodvážila hodiť na misku váh tému eurokompatibility. Pri vstupe do EÚ v roku 1995 dosiahli svojou tvrdohlavosťou odklad do roku 2004. Akceptáciou voľných hraníc pre dovoz piva, vína a tvrdého alkoholu platných v celej EÚ dostal tento postoj prvú veľkú trhlinu. Tému kompatibility bude už len sotva možné znova odsunúť. Tichá väčšina Švédov dúfa, že sa Bruselu raz podarí preťať tento gordický uzol. -

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984