Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

SLOVO naše a vaše

Ešte na sklonku minulého roku do našej redakcie prichádzali vyplnené anketové lístky od predplatiteľov SLOVA, ktoré sme im predtým rozposlali. Potom sa do malého prieskumu názorov na tento politicko-spoločenský týždenník zapojili aj viacerí čitatelia na internete.
Počet zobrazení: 490

Ešte na sklonku minulého roku do našej redakcie prichádzali vyplnené anketové lístky od predplatiteľov SLOVA, ktoré sme im predtým rozposlali. Potom sa do malého prieskumu názorov na tento politicko-spoločenský týždenník zapojili aj viacerí čitatelia na internete.

Samozrejme, nejde o dajaký reprezentatívny výskum verejnej mienky (chýbali by v ňom napr. tí, čo si SLOVO kupujú v novinových stánkoch), napriek tomu dal určitý obraz o zložení a postojoch prevažne skalných priaznivcov nášho časopisu. Všetkým, čo sa ozvali, ďakujeme za kritické stanoviská, múdre rady i slová povzbudenia. Vašimi pripomienkami sa seriózne zaoberáme a ich autori si hádam všimli, že sme ich už počas uplynulých týždňov zakomponovali do zmien, ktoré - ako veríme - prispejú ku skvalitneniu SLOVA. To je naším spoločným a prvoradým záujmom - získať čo najviac spokojných čitateľov a odberateľov. To tvorí popri dostatku inzercie hlavný predpoklad existencie každých novín. Sme radi, že až na jednu-dve výnimky účastníci ankety tieto súvislosti pochopili a nereptali, že sa na stránkach nášho časopisu objavuje reklama i tam, kde neboli zvyknutí. Vďaka nej však nielenže prežívame úskalia dnešného mediálneho trhu, ale sme za uplynulé dva roky mohli rozšíriť pôvodných 12 strán na 20 plus pravidelné či sporadické prílohy.

O civilizácii najúspešnejšie Podľa očakávania výsledky prieskumu potvrdili, že najviac náš týždenník čítajú absolventi vysokých a stredných škôl s maturitou. Do ankety sa aktívne zapojili najmä vekové kategórie nad 60 rokov a v rozhraní 50 až 59 rokov (na internete, naopak, vo veku 20-29 a 40-49 rokov) osobitne z krajov Bratislava, Trenčín, Žilina a Banská Bystrica (najmenej z Nitrianskeho kraja). Asi najstarším účastníkom ankety bol 81-ročný Ľudovít Kara z Bratislavy, ktorý pri kolonke "vzdelanie" uviedol, že má síce základné, ale že je samouk. A čo čert nechcel, práve on sa najviac zaujíma o Manifest Generácia 2000, publikovanej vlani v SLOVE, o prienik do zákonov samovývoja ľudstva a potrebu záchrany prírody Zeme a o možnosti založenia spoločnosti tretieho sektora na víkendové a rekreačné účely.

Milým prekvapením bolo, že nás nečítajú iba obyvatelia veľkých miest, ale aj menších obcí, ktoré sme museli hľadať na podrobnejšej mape Slovenska. Dve tretiny respondentov tvorili muži. Medzi profesiami najvýraznejšie zastúpenie mali učitelia, potom dôchodcovia, ekonómovia, technici, úradníci, menej robotníci a študenti. Oslovení medzi jednotlivými tematickými stranami najpozitívnejšie zhodnotili stranu SLOVO o civilizácii (priemerná známka 1,5), potom O spoločnosti a S hosťom (po 1,6, viacerí by uvítali väčšiu konfrontáciu názorov medzi dvojicami oslovených osobností), O minulosti (1,7, žiada sa väčší priestor ľavici), O trendoch (1,8, niektorí však oprávnene pripomínajú, že by mali byť aktuálnejšie), Bez hraníc (1,9), O ľuďoch (2,0), O ekonomike, Z monitoru (k prehľadu tlače susedných krajín pribudne Rakúsko) a Ani slovo o politike od Mira Procházku (2,1), O kultúre (2,2), Na zábavu (2,7) a TV program (3,0).

Celkovú grafickú úpravu v priemere oznámkovali na 1,8. Najmä v prvom období vychádzania SLOVA sa niekoľkokrát zmenila a drobné úpravy prebiehajú i naďalej. Predovšetkým kultúru, históriu a strany s "ľahším" obsahom chceme spestriť väčším množstvom kratších článkov, fotografií, kresieb a iných grafických prvkov. Pokiaľ ide o najúspešnejšiu stranu O civilizácii, vrátime sa k jej častejšej frekvencii, chystáme sériu článkov o existenčných problémoch ľudstva. Na strane O minulosti sa v poslednom čase viac venujeme osobnostiam z dejín ľavice, čo v najbližšom čase rozšírime o čitateľskú súťaž zo staršej i nedávnej histórie ľavice na Slovensku.

Nové prílohy Nedávno vytvorenú stranu O ekonomike, podobne ako dvojstranu O kultúre, mienime tematicky, žánrovo a autorsky oživiť. Zmeny, ktoré priebežne vykonávame na kritizovanej strane Na zábavu, už prinášajú kladné ohlasy. Prílohu s televíznym a rozhlasovým program sme vlani zaradili do SLOVA na základe požiadaviek viacerých skôr narodených čitateľov. O to viac nás prekvapili pomerne ostré, negatívne ohlasy od dôchodcov, tvrdiace, že je zbytočná. Najmä keď iné periodiká prinášajú kompletný prehľad všetkých u nás dostupných TV staníc, čo si my z finančných dôvodov nemôžeme dovoliť. Preto túto rubriku rušíme, raz do mesiaca bude vychádzať obnovené, kedysi populárne SLOVO MLADÝCH a iné aktuálne monotematické prílohy.

Pokiaľ ide o kratšie rubriky, najviac účastníkom ankety sa pozdáva Príhovor na titulnej strane (1,4), Stalo sa (1,5, ich pravidelnému autorovi Martinovi Štundovi ste dokonca udelili dve jednotky s hviezdičkami), Slovo o SLOVE a Vytrhnuté z internetu Petra Greguša (po 1,5), Perly týždňa a Otázka týždňa (1,8), Z listov čitateľov, Anketa, Fejtón a Glosy (2,0), podval na 1. strane, aforizmy, epigramy a Politik bez kravaty od Kvety Šafářovej (2,1), Z dielne Vojtecha Kondróta a Biblioglosár (2,3). Aj na základe pripomienok od konca minulého roku pribúdajú nové, kratšie rubriky - Postreh (na kultúre), krížovka a Skrytá galéria (Na zábavu), Dôležité maličkosti (Na záver), ďalšie chystáme. Viacerí účastníci ankety ocenili pozornosť, ktorú sme začali venovať práci s listami, a prijali by pravidelnejšie uverejňovanie čitateľského fóra na tému predloženú zásadnejšími článkami. Aj v tejto súvislosti by sme uvítali krátke, výstižné postrehy od širšieho okruhu autorov - s uvedením presnej adresy, rodného čísla (bez toho sa nedá poslať honorár), najlepšie i s číslom bankového účtu.

Konkrétne odporúčania Ceníme si najmä rady a tipy, na koho či na čo sa v tej-ktorej záležitosti obrátiť. Napr. Václav Vojáček z Nižnej upozorňuje, že poslanci NR SR v novembri 1989 prijali uznesenie, že súčasná vláda má rozpracovať svoje programové vyhlásenie do konkrétnych úloh na jednotlivé roky, čo dodnes nesplnila. Eva Kukučková z Melčíc-Lieskového prosí, aby sme "mocou svojho pera" nedovolili, aby sa do vedúcich politických a hospodárskych funkcií dostali ľudia prestarnutí, chorí, nezodpovední a neobľúbení a vyžadovali od nich odbornosť. Nepreceňujte nás, no sľubujeme, že si na takých i v budúcnosti radi posvietime. Inžinier Peter Kurník z Košíc by chcel, aby sme sa venovali menej známym kapitolám staršej a novšej histórie, vrátane jednotlivých náboženstiev. Ján Šimko z Martina to konkretizuje úryvkami z knihy Mitrochinovho archívu, týkajúcimi sa Česko-Slovenska.

Dávid Bystrický z Bratislavy odporúča, aby sme sa zamerali na seriózne, hlboké analýzy a kritické spravodajstvo, pričom zábavu by sme mali vypustiť. My si však myslíme, že inteligentného humoru, nie je nikde - nieto v dnešných slovenských médiách - nikdy dosť. Vasil Hlinka z Košíc by uvítal neskreslené informácie o súčasnom živote, ekonomike a kultúre vo veľkých krajinách, ako je Rusko, Čína, USA, India, či Francúzsko, ale aj Bulharsko, kde sa kedysi bežne chodilo za slnkom a krásami mora, no teraz sa píše o dovolenkách iba v Španielsku, Taliansku, či Tunisku. Ladislav Maljar zo Žiliny by sa rád na stránkach týždenníka stretol s ľavicovými zahraničnými osobnosťami.

Dobre mienená rada vždy vítaná Viac sa plánujeme venovať regionálnym otázkam, pritom by sme privítali od čitateľov konkrétne námety na reportáže. Aj v súvislosti s reformou verejnej správy si chceme viac všímať prácu starostov, primátorov, miestnych zastupiteľstiev (posielajte nám vaše poznatky). Viac sa zameriame na sociálne otázky, problémy mládeže, životného prostredia, tretí sektor, výrazné osobnosti mimo "vysokej politiky" (každý váš tip ohodnotíme), skutočných podnikateľov, vedcov, pedagógov, lekárov, umelcov. Ale bokom nebudú stáť ani svetonázorové, náboženské otázky, humanizmus, sociologické výskumy, rómsky problém, vízie integrácie ľavicového hnutia doma a vo svete, výhody i nástrahy medzinárodnej globalizácie.

Mnohým chýba viac článkov od našich spolupracovníkov Gabriely Rothmayerovej, Eduarda Chmelára, Oskara Krejčího, Michala Poláka, Františka Novosáda a ďalších. Hádam aj tieto riadky ich podnietia k tomu, že si v rámci svojich možností nájdu čas, aby pravidelnejšie prispievali do nášho periodika. Niektorí by sa radi hlbšie zoznámili s myšlienkami Noama Chomského, Karela Kosíka a Egona Bondyho, na posledne menovanom už pracujeme. Pozdáva sa nám nápad Ing. Eduarda Klenovského z Bratislavy, aby sme vždy pred koncom roka usporiadali širšiu anketu medzi čitateľmi a po roku-dvoch porovnali posun či stabilitu reality na Slovensku. Mohli by sme to využiť, aj pokiaľ ide o názory na obsah, formu a smerovanie týždenníka. Pravdaže, i mimo ankety privítame každú rozumnú radu. Veď SLOVO nie je ani tak naše, ako predovšetkým vaše.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama