A už je tu piaty

Výskumné programy Európskej únie ( EÚ) ešte pred niekoľkými rokmi neboli u nás veľmi známe. Ale situácia sa zmenila a v súčasnosti je medzi odborníkmi a čiastočne aj laickou verejnosťou známy Piaty rámcový program výskumných programov EÚ na roky 1998 až 2002.
Počet zobrazení: 899

Výskumné programy Európskej únie ( EÚ) ešte pred niekoľkými rokmi neboli u nás veľmi známe. Ale situácia sa zmenila a v súčasnosti je medzi odborníkmi a čiastočne aj laickou verejnosťou známy Piaty rámcový program výskumných programov EÚ na roky 1998 až 2002. Aktivity tohto programu sú dôležité aj v súvislosti s formovaním jednotnej Európy, v oblasti zvyšovania technologickej úrovne a tiež aj zachovania kultúrneho dedičstva jednotlivých národných regiónov. Aj pre Slovenskú republiku sa tu otvára historicky zaujímavá šanca zapojiť sa do týchto aktivít a spolu s ostatnými európskymi krajinami zvýšiť svoj podiel na budovaní jednotnej Európy. Pre dosiahnutie realizácie cieľov tohto programu Európska komisia vyčlenila 14,96 miliárd ECU, ktoré možno čerpať na realizáciu schválených projektov v jeho rámci. Už teraz si treba uvedomiť, že novo sa vytvárajúca spoločná Európa bude ekonomicky silná len vtedy, ak bude mať v každom štáte, či regióne, účelne zamerané a vysoko kvalifikované univerzity určené pre výchovu špičkových odborníkov či už technického alebo humánneho profilu. Na Slovensku máme pre takúto výchovu dostatok odborníkov a aj univerzít. A môžeme sa pochváliť aj tým, že na týchto školách vyštudovalo veľa zahraničných študentov. Medzi iným treba povedať, že napr. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zatiaľ asi ako jediná na Slovensku dostala právo vydávať diplomy v dvoch študijných odboroch, ktoré v európskych štátoch uznávajú bez osobitnej akreditácie. Nazdávam sa, že o to by sa mohli a mali uchádzať aj iné slovenské univerzity. Nie je to jednoduché, ale pre našu republiku to nie je zanedbateľnou skutočnosťou. A len pre úplnosť si dovoľujem povedať, že na Slovensku sa touto aktivitou zaoberá nadácia Innova Slovakia a projekt s názvom "Výzva pre Slovensko".
Autor (1932) je publicista

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984