Reklama
Reklama

Nevážime si kultúrne dedičstvo

Triptych Klaňanie Troch kráľov zo 16. storočia patrí medzi diela, ktoré menili a menia nielen duchovný, ale aj hmotný svet človeka. Nespočetné množstvo našich predkov k týmto umeleckým prejavom svojím pohladením, bozkom, či modlitbou vyjadrovali vzťah nielen k Bohu, ale i k človeku. Prosili o zdravie, šťastie, požehnanie pre seba i pre svojich najdrahších.
Počet zobrazení: 762

Triptych Klaňanie Troch kráľov zo 16. storočia patrí medzi diela, ktoré menili a menia nielen duchovný, ale aj hmotný svet človeka. Nespočetné množstvo našich predkov k týmto umeleckým prejavom svojím pohladením, bozkom, či modlitbou vyjadrovali vzťah nielen k Bohu, ale i k človeku. Prosili o zdravie, šťastie, požehnanie pre seba i pre svojich najdrahších. Aj tento obraz podnecoval k dobru, k ľudskému porozumeniu. Dnes sa toto umelecké dielo stáva predmetom podozrivej politickej kampane. Manipulácia cez štátne orgány, ktoré by mali chrániť spravodlivosť, no i cez médiá, sa nekončí. Devastácia, zneužívanie nielen filozofického myslenia, estetického cítenia zostáva stranou. Mravné konanie účastníkov postráda etické normy. Pritom každému je jasné, že išlo a ide o výpredaj čohosi posvätného nielen u veriaceho, no i u ľudí bez náboženskej príslušnosti - o naše kultúrne dedičstvo. Aj v tomto prípade by bolo lepšie nemiešať politiku s vierou. Sme svedkami, že čas zlodejov, kupčíkov, farizejov, predávajúcich ako na konskom trhu zneužíva deformované sociálne, etické a estetické cítenie. Nielen tento obraz, ale sakrálne predmety nedôstojne sa predávajúce v starožitníctvach o tom svedčia. Kde zostala strážkyňa nielen čistoty a rýdzosti umenia? Koho zaujíma neúcta, bezohľadnosť k tomuto umeniu i k radosti a bolesti umelca, ktorý sa usiloval vytvoriť predmet na oslavu nielen Boha, ale aj človeka a tým vyjadriť úctu k hodnote pozemského bytia? Koľko vyslyšaných i nevyslyšaných srdcom, láskou, žiaľom vypovedaných i nevypovedaných myšlienok a nádejí skrýva práve spomínaný triptych? Zostáva len egoizmus, chamtivosť deformovanej osobnosti, ktorá sa neraz skrýva za vieru, náboženstvo, rasu, národnosť, sociálne postavenie. Demoralizovanie spoločnosti prostredníctvom "zlatého teľaťa trhu" pokračuje. Aj v umení, v kultúrnom dedičstve, v pamäti národa.
Autor (1933) je publicista - pedagóg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama