Reklama
Reklama

SDĽ a SDSS asi spoločne

SDĽ a SDSS pravdepodobne do konca tohto roka podpíšu dohodu o svojej integrácii. K tomuto rozhodnutiu dospeli predstavitelia oboch subjektov na pôde rakúskeho parlamentu za účasti podpredsedov Strany európskych socialistov (SES) Heinza Fischera a Jana Marinusa Wiersmu
Počet zobrazení: 840

SDĽ a SDSS pravdepodobne do konca tohto roka podpíšu dohodu o svojej integrácii. K tomuto rozhodnutiu dospeli predstavitelia oboch subjektov na pôde rakúskeho parlamentu za účasti podpredsedov Strany európskych socialistov (SES) Heinza Fischera a Jana Marinusa Wiersmu.

Viedenskej schôdzke predchádzalo niekoľko neoficiálnych stretnutí zástupcov oboch strán, ktoré sa rozbehli po druhej časti 6. zjazdu SDĽ (október 2000) a 7. zjazde SDSS (november), ktorý nahlodal predstavy lídra SOP Pavla Hamžíka, že by sa integrácia síl naľavo od stredu mala uskutočniť pod jeho kuratelou a hádam i bez najsilnejšieho ľavicového subjektu SDĽ. Rozchod SDSS s SOP ešte predtým, ako stihli ohlásiť zásnuby, nabral na obrátkach začiatkom tohto roka. Vtedy predseda SOP spochybnil fúziu s volfovcami, lebo vraj aj tak nová strana bude musieť prejsť procedúrou vstupovania do Socialistickej internacionály (SI) s nevyhnutným súhlasom SDĽ.

Podpredseda SPÖ oceňuje V stredu 24. januára vstupovali delegácie SDSS a SDĽ do rozsiahlej budovy rakúskeho parlamentu, ktorá bola stavaná pre potreby niekdajšieho cisárskeho mocnárstva síce bočným vchodom, ale možno si raz uvedomíme historickosť tejto chvíle ako začiatok zjednocovania demokratickej ľavice na Slovensku. A to je minimálne zo psychologického hľadiska dôležitejšie ako aritmetické sčitovanie momentálnych preferencií jednotlivých strán.

"Aký význam pripisujete tomu, že SDĽ a SDSS urobili prvý vážny krok na ceste k fúzii a že sa to stalo práve za vašej účasti vo Viedni?" položilo SLOVO otázku predsedovi Národnej rady Rakúskej republiky a podpredsedovi Rakúskej sociálnodemokratickej strany (SPÖ) Heinzovi Fischerovi.

"Vychádzame z toho, že politika každej krajiny sa má robiť predovšetkým doma. Či už ide o Rakúsko, Maďarsko alebo Slovensko, vždy ide o internú záležitosť tej-ktorej krajiny a príslušnej strany," konštatoval H. Fischer a pokračoval: "Z hľadiska európskej politiky je však dôležité, aby bola na Slovensku seriózna, pomerne silná a stabilná sila naľavo od politického stredu. Som rád, že začaté rozhovory o integrácii Strany demokratickej ľavice a Sociálnodemokratickej strany Slovenska vytvárajú predpoklady, aby sa tento priestor naľavo od stredu zaplnil. K tomu malo prispieť i toto stretnutie vo Viedni a verím, že sa stane prvým krokom k tesnej spolupráci a napokon i spojeniu demokratických ľavicových síl na Slovensku. Som rád, že sa obe naše partnerské strany na Slovensku zbližujú a že vo veci svojej integrácie zaujímajú stanovisko európskej sociálnej demokracie."

Migaš o programových hodnotách V máji sa chystá kongres SES, a preto obe strany pokladajú za aktuálne, aby sa zišli s jej predstaviteľmi a informovali ich o vnútropolitickej situácii na Slovensku, ako i o tom, čo sa deje v jeho ľavicovom spektre. "Základné posolstvo, ktoré sme vo Viedni prijali," povedal nám predseda SDĽ a Fischerov parlamentný kolega Jozef Migaš, "spočíva v tom, že treba posilňovať vplyv ľavicových strán na verejnosť, koordinovane komunikovať s občianskou spoločnosťou aj vo vládnej koalícii, kde chceme razantnejšie presadzovať priority ľavicovej politiky spoločné pre obe naše strany."

SDSS a SDĽ ako členovia SI a asociovaní členovia SES sú už dlhodobo za to, aby sa sily od stredu doľava na Slovensku nerozptyľovali, ale aby našli model tesnejšej spolupráce už pred najbližšími parlamentnými voľbami. Teraz síce hovoria o integrácii, aby zdôraznili, že ide o proces približovania sa na základe programových hodnôt a nie dajakých personálnych únií. Logickým vyústením by malo byť zlúčenie oboch strán, prípadne i ďalších demokratických síl naľavo od politického stredu v dostatočnom časovom predstihu pred voľbami do NR SR, ktoré by sa mali konať koncom septembra 2002.

Vedenie ľavicových demokratov bude o tom v najbližších týždňoch rokovať, predloží Volfovým sociálnym demokratom určitú ponuku. Jej súčasťou bude pravdepodobne prienik oboch, inak veľmi blízkych, politických programov, ale celkom logicky aj zachovanie úspešnejšej značky "SDĽ". Ako zdôraznil J. Migaš, nerád by z toho robili vlečúci sa problém, ak o niečom rozhodnú, tak budú efektívne konať. Čaká ich totiž množstvo závažných spoločenských problémov i ťažkostí v rámci vládnej koalície. Súčasne tu pôsobí strašiak prvého pokusu o zjednotenie stredoľavých síl pod hlavičkou Spoločnej voľby, ktorá v predčasných voľbách v roku 1994 na plnej čiare sklamala aj preto, lebo ju šili horúcou ihlou na poslednú chvíľu.

Čo na to Volf a Hamžík Proces tesnejšej spolupráce a zjednocovania demokratických síl naľavo od stredu by mal prispieť k štandardizácii politickej scény na Slovensku. Podľa J. Volfa, spoloční zahraniční partneri SDĽ a SDSS predstavujú rozhodujúci faktor, ktorá zaručuje integráciu dnešnej Európy, preto by ich fúzia mala pre občanov SR veľký význam nielen z politického, no aj ekonomického hľadiska. "Nejde nám iba o samotné spájanie dvoch strán," prizvukuje J. Volf, "ale najmä o to, aby sme oslovili ľudí, orientovaných doľava, aby sme dokázali vytvoriť zoskupenie, ktoré bude prezentovať myšlienky, program a politiku, ktoré sú úspešné všade okolo nás." Spolu s Migašom zhodne pripomenul, že o tom vôbec nerokovali, lebo nemá ísť o dajaké mocenské rošády v parlamente či vo vládnej koalícii. Traja poslanci za SDSS budú naďalej pracovať v klube SDK. K zmenám by mohlo dôjsť až po skončení koaličnej zmluvy SDK pol roka pred parlamentnými voľbami.

Pokiaľ ide o SOP, podľa Migaša treba počkať, aby sa v nej vývoj ďalej kryštalizoval, až kým jasne pomenuje svoju orientáciu. Volf na základe rozhovorov s poslancami za túto stranu tvrdí, že väčšina členov SOP sa prikláňa k politickému priestoru naľavo od stredu, čo potvrdil i jej vlaňajší snem. V každom prípade P. Hamžík sa osobne vždy viac cítil liberálom ako sociálnym demokratom, viacerí jej zákonodarcovia z podnikateľských kruhov v kuloároch priznávajú, že viac poškuľujú po SDKÚ. "Migaš si môže hovoriť, čo chce," reagoval šéf SOP podráždene na slová o nevyhnutnej kryštalizácii SOP, "My žiadne ponuky nepotrebujeme a nemienime ani diskutovať o vstupe do SDĽ.

Tri závery viedenského stretnutia:
1. SDĽ a SDSS považujú integráciu politických síl naľavo od stredu za aktuálnu a potrebnú v záujme občanov SR a ako príspevok k urýchleniu začlenenia SR do európskych integračných štruktúr.
2. Chceme pokračovať v rokovaniach o integrácii, ktoré by mohli byť zavŕšené do konca roka 2001 podpisom dohody o integrácii a súčasne budeme iniciovať rozhovory s ďalšími potenciálnymi partnermi s cieľom zapojiť všetkých ľavicovo rozmýšľajúcich ľudí do tohto procesu.
3. Vítame úprimný záujem našich zahraničných partnerov z SES o integráciu naľavo od stredu na Slovensku a sme pripravení na pravidelné konzultácie s predstaviteľmi európskych partnerských strán o priebehu tohto procesu a ďalších otázkach.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama