Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Už by sme sa mali hanbiť

S mimoriadnym záujmom som si prečítal reportáže Martina Krnu Bez hôr za chrbtom a Aby sme sa raz nemuseli hanbiť (SLOVO č. 49 a 50/2000). Veľmi ma mrzí, že naši súčasní politici sa tak málo zaujímajú o zahraničných Slovákov. O amerických ešte ako-tak, no aj to len zo zištných dôvodov. Ale o Slovákoch z postkomunistických režimov vôbec nie, najmenej vari o tých v Poľsku
Počet zobrazení: 756

S mimoriadnym záujmom som si prečítal reportáže Martina Krnu Bez hôr za chrbtom a Aby sme sa raz nemuseli hanbiť (SLOVO č. 49 a 50/2000). Veľmi ma mrzí, že naši súčasní politici sa tak málo zaujímajú o zahraničných Slovákov. O amerických ešte ako-tak, no aj to len zo zištných dôvodov. Ale o Slovákoch z postkomunistických režimov vôbec nie, najmenej vari o tých v Poľsku.

Keď bol krakovským biskupom Karol Wojtyla, súčasný pápež Ján Pavol II., tak sa ich usiloval popoľštiť aj tým, že do slovenských farností posielal poľských kňazov, ktorí nevedeli ani slovka po slovensky. V Rumunsku žijú Slováci nielen v okolí Nadlaku, ale aj v bihorskej oblasti. Prečo ešte nemá v Nadlaku aspoň bustu J. G. Tajovský? Maďarsko, to je kapitola sama osebe. Ešteže juhoslovanskí Slováci sa držia, ale už ani tam to nie je tak, ako bývalo! Titul článku bol teda stopercentne namieste. Alebo, žeby sa lepšie hodil Už sa hanbíme?

Bandi-báčiho osobne poznám z návštevy Komlóša. Ale ste ho prekrstili. On sa nevolá Lopušník, ale Lopušný. Bol už aj viackrát vo Zvolene. Naše mesto má totiž s Komlóšom družbu, tak trochu aj mojou zásluhou. Štandardná zostava oficiálnych návštev vo Zvolene je mešťanosta Pavel Juhász, básnik Juraj Dolnozemský, Ondrej Lopušný a ďalší občania Komlóša. Zvolenské múzeum už usporiadalo dve komlóšske výstavy: jednu zo zbierok tamojšieho múzea a druhú z keramických prác dcéry Ondreja Lopušného.

V starostlivosti o zahraničných krajanov by sme si mohli brať príklad od Maďarov. Oni robia všetko pre svoju menšinu žijúcu za hranicami Maďarska, aby mala hoci aj nadštandardné práva. Len my sa tu hryzieme o korytá.

Juraj Pertzian, Zvolen

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama