Reklama

Vankov ekonomický prekladový slovník

MAJITEĽ AUTOMOBILU Cieľová marketingová skupina produkujúca univerzálne financie a zisky, obľúbená na prelome 20. a 21. storočia vládou, ministerkou financií a predajcami všetkého druhu.
Počet zobrazení: 935

MAJITEĽ AUTOMOBILU
Cieľová marketingová skupina produkujúca univerzálne financie a zisky, obľúbená na prelome 20. a 21. storočia vládou, ministerkou financií a predajcami všetkého druhu. Majiteľ auta platí daň a leasingové poplatky, ako aj poistné aj vtedy, keď nejazdí. Vtedy ešte platí aj parkovné. Vo chvíli, keď naštartuje automobil, odistí odtok peňazí naplno. Automobilisti tvoria kľúčovú kostru národnej ekonomiky - bez nich by skolabovali štátne a verejné financie v priebehu niekoľkých hodín.

TRANSFORMÁCIA
Proces evolúcie od spoločnosti hojnosti až po spoločnosť bez hojnosti. V priebehu transformácie sa evolučne vyvíjajú tvory zvané Transformery, ktoré v duchu Darwinovej teórie o prežití druhov vyťažia z každej príležitosti i neúspechu toľko, že aj po vyhynutí Homo sapiens zostanú na planéte.

TUNELY
Povinné núdzové vybavenie podnikateľských a organizačných subjektov v strednej Európe, zamerané na vytvorenie únikových ciest vo chvíli, keď sa dobré úmysly ukázali byť cestou do pekla a neexistovali možnosti katapultovať sa iným bezpečnostným prvkom, tzv. zlatým padákom.

ZLATÝ PADÁK
Bezpečnostné zariadenie používané vedúcimi organizácií a inštitúcií pre prípad náhlej zmeny politickej klímy, neodôvodnenej kontroly štátnymi orgánmi a neschopnosti zamestnancov uskutočniť podľa pokynov úspešný podnikateľský zámer.


AUDIT Nástroj na preukázanie oprávneného likvidovania kariéry odborníkov, vedúcich pracovníkov a prebytočných zamestnancov. Prevzaté z európskych dôb temna a inkvizície, vtedy známe pod pojmom "kladivo na čarodejnice".

DPH Daň z pridanej hodnoty - geniálny finančný presový nástroj, pomocou ktorého možno získať od obyvateľstva finančné prostriedky za nikdy nezaplatené služby a tovary a zároveň môžeme podržať v štátnej pokladnici ľubovoľne dlho ľubovoľné množstvo finančných protriedkov v záujme štátu.

CROSS-DEFAULT Hrozivo znejúci nástroj na vyvlastnenie vlastníka neplatiaceho súbor pôžičiek. Vo februári 1948 sa tomu milo hovorilo znárodnenie, od roku 1989 sa začal používať pojem privatizácia. Vzhľadom ku globalizácii slovenskej ekonomiky a k morálnemu zdegradovaniu predchádzajúcich pojmov sa začal používať tento moderný bankový pojem. Pozná ho každý otec rodiny prichádzajúci s hotovosťou v deň výplaty domov.

ŽIVNOSTNÍK Obľúbená nadávka politikov voči občanom, ktorí sa rozhodli nestáť v rade nezamestnaných a pôsobiť na trhu ponukou vlastnej pracovnej schopnosti. Osud živnostníka je analogicky spečatený tak, ako boli spečatené osudy maloroľníkov po vojne, za socializmu priekopníkov a po roku 1989 družstevníkov.

PAUŠÁLNA DAŇ ŽIVNOSTNÍKOV Precízne a sofistikovane vytvorené a právne ošetrené výpalné od podnikateľov, ktoré sa zaviedlo koncom 20. storočia ako konkurenčný nástroj voči rozmáhajúcej sa kriminalite organizovaného zločinu. Logika paušálu nepustí - zaplať vopred, pokús sa podnikať a keď príde prvý výpalník s vyhrážkou, preukáž sa mu potvrdením paušálnej dane - každý výpalník cúvne, pretože štát je mocnejší a krutejší ako akákoľvek mafia.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama