Reklama
Reklama

Nekonečný priestor

Výstavné aktivity výtvarných umelcov a poslucháčov štúdia kulturológie na Filozofickej fakulte UKF v Galérii na schodoch, na Hodžovej ulici v Nitre nedávno pokračovali výstavou, na ktorej sa maliarskym úsilím rozvíjajúcim abstrakciu, experiment, kreáciu expresívneho výrazu predstavil Jiří Salajka (*1955 v Uherskom Hradišti).
Počet zobrazení: 807
16Z_tvorby_J.Salajku_zdroj_galeriekincova1-m.jpg

Výstavné aktivity výtvarných umelcov a poslucháčov štúdia kulturológie na Filozofickej fakulte UKF v Galérii na schodoch, na Hodžovej ulici v Nitre nedávno pokračovali výstavou, na ktorej sa maliarskym úsilím rozvíjajúcim abstrakciu, experiment, kreáciu expresívneho výrazu predstavil Jiří Salajka (*1955 v Uherskom Hradišti). Komisár výstavy Ladislav Skrak pozval k tvorbe scenára výstavy aj kolegyňu vystavujúceho umelca Miroslavu Polákovú a ako vicekomisárky poslucháčky 4. ročníka kulturológie v Nitre Veroniku Olbertovú a Drahomíru Kertisovú, ktoré výstavu otvorili úvahou, z ktorej vyberáme:

Názov Nekonečný priestor je pre túto výstavu mimoriadne príznačný. Plne totiž vyhovuje obzorom bohatej imaginácie Jiřího Salajku, ktorého diela sú výsledkom tvorby nepokojného tvorivého ducha a návštevníci galérií ich obdivujú už od 90. rokov 20. storočia. J. Salajka vyštudoval český jazyk a výtvarnú výchovu na univerzite v Brne a v súčasnosti vyučuje na Gymnáziu v Uherskom Hradišti. Od roku 1990 sa predstavil na vyše 40 výstavách, napríklad v Lichtenštajnskom paláci či v galérii AMU v Prahe (1999), v Galérii Vltavín v Prahe (2003), v Galérii Dolmen v Brne či v nemeckom Michelstadte (2006).

Venuje sa prevažne monotypu – technike na rozhraní grafiky a maľby a maľbe v akryle a v jeho farebnosti a téme sa vynárajú štyri živly. Oheň ako vášnivý podnecujúci zdroj inšpiruje vháňa imagináciu do výšok, aby ju voda svojou chladnou povahou ustálila, a zároveň uhasila spaľujúcu emocionalitu. Zem pripútava, zväzuje, nalieha a utlmuje, aby dotvárala harmonickosť. Vzduch všetko formuje neovládnuteľne ako čas a kreuje nové a nové cyklicky sa opakujúce maliarske témy. Fenomén zániku a zrodu, práca so živelnou farebnosťou vo svojej podstate oslovuje najhlbšie, oslovuje nevedomie, je archetypálna, atmosféra diel osciluje medzi vášňou a citom, medzi slobodou živlov a blúdením v labyrintoch a evokujú snahu vymaniť sa z nich. Nástojčivú túžbu po slobodnom sebaurčení však na druhej strane limituje nemožnosť dostať sa z celoživotných labyrintov túžob a vášní. Uvedomenie tohto obmedzenia určuje človeka a jeho miesto v univerze, smeruje do nekonečného priestoru každého z nás.
Redakčne upravené a krátené obrazy sú z tvorby Jiřího Salajka
zdroj: galeriekincova

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama