Reklama
Reklama

Iniciatíva Bratislava otvorene

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, ako zrejme viete, iniciatíva Bratislava otvorene sa dlhodobo angažuje za záchranu Parku kultúry a oddychu, priľahlých častí dunajského nábrežia, ako aj ďalších pamätihodností Bratislavy. V tomto úsilí nás dosiaľ menovite podporilo približne 12 000 občanov a občianok, medzi ktorými je aj viac ako dvesto mediálne známych osobností.
Počet zobrazení: 925

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava,
tel./fax: 02-5441 3968,
e-mail: info@bratislava-otvorene.sk,

Bratislava, 26. 5. 2009


Vážená pani poslankyňa,
vážený pán poslanec,
ako zrejme viete, iniciatíva Bratislava otvorene sa dlhodobo angažuje za záchranu Parku kultúry a oddychu, priľahlých častí dunajského nábrežia, ako aj ďalších pamätihodností Bratislavy. V tomto úsilí nás dosiaľ menovite podporilo približne 12 000 občanov a občianok, medzi ktorými je aj viac ako dvesto mediálne známych osobností.

Privítali sme preto výrazne väčšinové rozhodnutie bratislavského mestského zastupiteľstva z apríla t. r., ktorým ste zaviazali primátora Bratislavy urýchlene požiadať stavebný úrad Starého Mesta o zrušenie búracieho povolenia na budovy PKO a urobiť všetky právne kroky k vypovedaniu zmluvy o spolupráci medzi hlavným mestom a spoločnosťou Henbury Development. Očakávali sme, že pán primátor začne v tejto veci bezodkladne konať, najmä keď sa sám viackrát verejne vyjadril, že mu záleží na záchrane PKO a že tak aspoň čiastočne odčiní fatálnu chybu, ktorá sa stala odpredajom pozemkov pod touto budovou. Z médií – ako aj od niektorých z vás – sa však dozvedáme, že primátor Ďurkovský v tejto veci nekoná. Ak je to tak, potom to považujeme za prejav arogancie voči vám i voči masovo vyjadrenej vôli veľkej časti Bratislavčanov. Ide zároveň o prístup, ktorý ohrozuje ďalší osud objektu PKO a nezastupiteľných funkcií, ktoré tento objekt plnil a plní, vďaka čomu si získal srdcia niekoľkých generácií obyvateľov tohto mesta.

Dovoľujeme si vás ako svojich zástupcov a zástupkyne v bratislavskom mestskom zastupiteľstve požiadať, aby ste na nadchádzajúcom zasadaní MsZ pánovi primátorovi jeho povinnosť pripomenuli a zároveň ho dôrazne požiadali o dodržanie termínu, v ktorom mal splniť uznesenie z aprílového pléna. Primátor Bratislavy by mal taktiež zverejniť všetky zmluvy uzavreté v kauze PKO, ktoré by následne osvetlili zákulisné ťahy aj zvláštne spôsoby zbavovania sa majetku mesta a otvorili by nové právne možnosti vypovedania týchto nevýhodných zmlúv. V tejto súvislosti sa objavili aj úvahy o vybudovaní objektu „Lido Park“, ktorý by nahradil existujúce a funkčné PKO. Nedopusťte prosím, aby sa nátlakovým spôsobom, kabinetným politikárčením a v časovom strese zvolilo tzv. „náhradné“ riešenie. Takémuto rozhodnutiu by mala predchádzať širšia analýza, občianska diskusia a celospoločenský konsenzus. Iniciatíva Bratislava otvorene už niekoľkokrát ponúkla pánovi primátorovi a ďalším zástupcom magistrátu svoju aktívnu spoluprácu pri príprave objektívnych podkladov pre korektné riešenie súčasnej situácie. Zatiaľ nás v tomto smere nikto neoslovil. Primátor mesta namiesto spolupráce s verejnosťou tvrdí, že postupuje v súlade s uzneseniami a že dodržiava svoje sľuby. Zároveň však predkladá len dva varianty náhrady PKO, nič iné!

Vážená pani poslankyňa,
vážený pán poslanec,
pred mesiacom sme sa na vás obrátili aj s požiadavkou na zachovanie, resp. znovuobnovenie dvoch ďalších významných pamätihodností Bratislavy: Starej tržnice na námestí SNP a Propeleru. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o informáciu, čo ste v týchto dvoch záležitostiach podnikli, alebo plánujete podniknúť.
Vopred vám ďakujeme za skorú odpoveď a zostávame v nádeji, že na májovom mestskom zastupiteľstve napomôžete záchrane významných kultúrnych hodnôt nášho mesta.

S pozdravom,
Ľubica Trubíniová, Katarína Šimončičová,
Mikuláš Huba a Matej Vagač
za iniciatívu Bratislava otvorene

P.S.
Považujte, prosím, tento list za otvorený.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama