Reklama
Reklama

Spätná väzba

Autor vcelku výstižne popisuje situáciu okolo vzniku krízy. Na jej podstatu poukazuje veta „Postupné zvyšovanie hodnôt aktív vo finančnom svete sa odtrhlo od reálnej ekonomickej základne...“.
Počet zobrazení: 947

Morálny podvod s globálnym dopadom
Ad: Odhalenie príčin hospodárskej krízy (doc. Ing. Peter Staněk, CSc.) Slovo 18-19/2009

Autor vcelku výstižne popisuje situáciu okolo vzniku krízy. Na jej podstatu poukazuje veta „Postupné zvyšovanie hodnôt aktív vo finančnom svete sa odtrhlo od reálnej ekonomickej základne...“. Rozmýšľajúci človek sa pýta, ako sa to vôbec mohlo stať? Spôsobili to machinácie a špekulácie transnacionálnych korporácií alebo finančných špekulantov? V súčasnom svete, kde neexistujú skutočné peniaze, ale len akési farebné papieriky, môžu za vznik kríz vlády spolu s centrálnymi bankami. A prispieva k tomu aj bankovníctvo fungujúce na princípe čiastočných rezerv. Keď sú problémy s likviditou, nie je pre vlády nijaký problém vytlačiť prostredníctvom centrálnych bánk milióny papierikov vydávajúcich sa za peniaze. Tieto papieriky pritom nie sú ničím kryté. Ale tí, čo ich dostanú, to neodhalia. Používajú ich v presvedčení, že ide o plnohodnotné peniaze kryté vyrobenými produktmi alebo poskytnutými službami. Morálny podvod s globálnym dopadom. Globálna náprava by si vyžadovala globálny návrat k skutočným peniazom.
JR

Rovný a slobodný socializmus
Ad: Kríza kapitalizmu a návrat histórie (2) (David North) Slovo 20/2009

Ak sa kríza kapitalizmu ako spoločensko-ekonomického zriadenia prehlbuje a už dnes je jasné, že finančná kríza bola iba úvodom k oveľa hlbším procesom, potom hrozí, že extrémistické názory na oboch stranách, vpravo i vľavo, prevážia nad zdravým rozumom a znova si zopakujeme dejinné „kolečko“ od 19. storočia. Nie sme však už ďalej? Dnes vieme, že chceme sociálnu ekonomiku, všetci chceme pracovať za dobré platy a dostávať za poriadnu prácu také príjmy, z ktorých nielen vyžijeme, ale budeme mať aj vysokú životnú úroveň. Chceme dostatok a vysokú úroveň spoločenského života, športu, kultúry, verejných oblastí ako životné prostredie, doprava, dostupné informačné technológie. Chceme teda taký „socializmus“, v ktorom bude dosť slobody pre každého, bez obmedzovania a rozdeľovania na „bohatých“ (peniaze môžu všetko) a „chudobných“ (ak nemáš peniaze, tak nemáš nárok na nič).
Kanto

Znalostná spoločnosť nie je zánik kapitalizmu
Ad: Kríza kapitalizmu a návrat histórie (2) (David North) Slovo 20/2009
V USA i inde vo svete môžeme očakávať oživenie robotníckeho hnutia. Hrozí však, že kým Američania sa posunú k triednemu boju, u nás v Európe sa dostanú k moci buď extrémni pravičiari, alebo sa nám pomocou zásad sociálneho štátu podarí udržať zmier a sociálna demokracia povedie k zmene systému. K akej, to zatiaľ nevieme. Občas sa však aj v Slove vyskytne názor, že k znalostnej spoločnosti. Nemyslím si však, že táto znalostná spoločnosť znamená zánik kapitalizmu ako takého. Veď fungovanie trhu nik nezruší. Boháči zostanú, akurát budú vzdelaní. A robotníci zostanú robotníkmi, pretože ak nebudú mať dosť peňazí na vzdelanie a kvalifikáciu, naďalej budú iba rozširovať rady „rezervnej armády“ na úradoch práce.
nona

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama