Reklama
Reklama

Spätná väzba

Bután je inšpirujúci. Veď aj my máme prieskumy verejnej mienky na spokojnosť a obľúbenosť. Čo takto dať dohromady štatistiky, tak ako je to v ukazovateli hrubého národného šťastia, so štatistikami spokojnosti nášho obyvateľstva?
Počet zobrazení: 920

Prieskum verejného šťastia by stál za to
Ad: Nakupovanie pre nakupovanie (Soňa Svoreňová) Slovo 23/2009
Bután je inšpirujúci. Veď aj my máme prieskumy verejnej mienky na spokojnosť a obľúbenosť. Čo takto dať dohromady štatistiky, tak ako je to v ukazovateli hrubého národného šťastia, so štatistikami spokojnosti nášho obyvateľstva? Našinec, ohlúpený zahraničnými vzormi, asi nikdy nebude šťastný, keďže nemôže pracovať v trvalej pracovnej zmluve na pláži a dostávať plat za to, že kontroluje spokojnosť hostí. To je ten vysnívaný propagovaný džob súčasnosti. Lenže neohlúpený našinec je niekedy spokojný i vtedy, ak mu tečie pitná voda, večer si môže dať teplú sprchu, dostane na trhu slovenské zdravé ovocie a zeleninu, nestojí v radoch pred lekárom či pred úradmi, dostane sa verejnou dopravou komfortne kam chce a kedy chce, zarobí toľko, aby si vedel vo svojom voľne užívať podľa svojho, a nie podľa hviezd TV seriálov. Prieskum verejného šťastia by stál za to.
Kanto

Čo zmôže dôchodca s paličkou...
Ad: Poučenie z obrany ulice (Gabriela Rothmayerová) Slovo 24/2009
Minulý týždeň som šiel k lekárovi. Prístupová cesta od električky smerom na polikliniku bola voľná, no oba paralelné chodníky boli pre peších chodcov (poväčšine pacientov) nepriechodné. Autá na nich parkovali tak, že zabrali celú plochu. Čo zmôže babička s barlami v takejto situácii? Jedine presunúť sa na cestu! No pozor, cesta je vyhradená pre autá a vodiči sú voči dôchodkyni prísni. Trúbia, vykrikujú, hrozia rukami a tlačia babičku medzi zaparkované autá na chodníku. Odtiaľ sa však nemá kam pohnúť. Čaká teda, kým sa cesta po prechode áut znovu uvoľní, a opakuje svoj pokus dokráčať k lekárovi. Situácia sa však o chvíľku opakuje – za chrbtom dôchodkyne znovu autá trúbia, vodiči nadávajú...
Tibor

Žiaden zákon nenahradí demokratické cítenie
Ad: SDKÚ: naša morálka nad zákon (Braňo Ondruš)
V angloamerickom systéme práva je voľba sudcov občanmi či účasť občanov na výkone súdnictva, napr. prostredníctvom laikov v porote, bežná. Prvky občianskej kontroly a participácie teda nie sú jednoznačne naviazané na totalitné formy súdnictva. Súčasný stav akejsi nepriamej kompetenčnej koncentrácie a podivných kompatibilít funkcií medzi exekutívou a justíciou je však znepokojujúci napriek tomu, že sa neudialo nič, čo by odporovalo textu ústavy a zákona. Je totiž prinajmenšom na zamyslenie, či sme sa v praktickej rovine nedopracovali k rozporu s demokratickým princípom oddelenia výkonnej a súdnej moci v štáte, ktorý je aj nepísaným ústavným princípom právneho poriadku SR, a tak ústava ako aj zákony by mali byť jeho rozmenením na drobné. Súčasný systém, ktorý po teoretickej stránke nebol zlý, sa v praxi predsa ukázal ako zneužiteľný, a z tohto pohľadu je aspoň diskusia o jeho prípadnej zmene legitímna. Ak má teda opozícia konkrétnu predstavu, ako by mal nový systém odolnejší voči deformačným mocenským tlakom vyzerať, treba sa ním seriózne zaoberať. Obávam sa však, že každá právna úprava sa dá obísť, ak existujú dostatočne silné tlaky, a žiadna právna úprava nám absenciu demokratického cítenia niektorých politických predstaviteľov nenahradí.
garf

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama