Reklama
Reklama

Ako to bolo s termínom

Počet zobrazení: 498
12_SITA_AP_Photo_Vadim_Ghirda[1]-m.jpg

Mohla alebo nemohla slovenská vláda konať skôr? Vášnivá debata o termíne návštevy v médiách dokonca prekryla oveľa podstatnejšie aspekty, lebo niet pochýb o tom, že najneskôr deň pred akciou už László Sólyom presne poznal postoj slovenského vedenia. A to je dosť času na zmenu programu. Takže je zrejmé, že maďarský prezident by sa do Komárna vybral bez ohľadu na to, kedy by mu slovenskí partneri oznámili, že nie je vítaným hosťom.

Predsa len sa však ukazuje, že aj v tejto veci ťahá Budapešť za kratší koniec. Slovenská strana nepoprela, že sa o zámere maďarskej hlavy štátu navštíviť Slovensko dozvedel nastupujúci veľvyslanec Peter Weiss počas úvodnej audiencie v polovici júna. Avšak vtedy László Sólyom žiadny konkrétny dátum neuviedol. „Potom sa celé týždne nedialo nič. Dostali sme 13. augusta stručnú diplomatickú nótu, že prezident navštívi Komárno 21. augusta, prednesie tam prejav k odhaleniu pamätníka a od slovenskej strany nechce nič iné, iba nutnú osobnú ochranu. My sme sa vlastne dozvedeli podrobnosti iba tri dni pred akciou, čo je v medzinárodnej diplomacii bezpríkladné alebo aspoň neobvyklé“, vysvetlil minister zahraničných vecí M. Lajčák v denníku Népszabadság.

Jeho slová v podstate potvrdil aj primátor Komárna Tibor Bastrnák. Novinárom najskôr povedal, že termín odhalenia sochy bol známy už celé mesiace a s takýmto predstihom posielali aj pozvánky. Maďarskému prezidentovi navyše ponúkli možnosť verejne vystúpiť s prejavom. Ale odpoveď neprichádzala, neprišla ani v júni, keď L. Sólyom prijal P. Weissa. Informáciu, že L. Sólyom „na výzvu reagoval“ dostali podľa Bastrnáka až v stredu 12. augusta. Čiže ešte týždeň a pol pred akciou ani v Komárne netušili, že tam L. Sólyom príde.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama