Reklama
Reklama

Poslať ďalej

Počet zobrazení: 691
a-m.jpg

Organizátori medzinárodného festivalu Divadelná Nitra „forwardujú“, že leitmotívom, 18. ročníka je pojem známy z internetovej komunikácie – forward. Podľa nich totiž práve on najväčšmi vystihuje ambíciu odovzdať odkaz, poslať ďalej dôležitú správu, niečo niekam posunúť – vpred aj presadiť, a to dosť naliehavo, až radikálne. Divadelná Nitra má, ako „forwardujú“, „forwardnúť“ pohľad do minulosti, ako ho prostredníctvom svojich diel „forwardujú“ mnohé z postáv a autorov inscenácií, ktoré na festivale uvedú.

Dvadsať rokov po novembri 1989, keď sa pátranie po koreňoch odsudzovalo (a tí, čo majú pamäť – festivalovo „memory“, vedia, že „dosť naliehavo až radikálne“) ako totalitné, má festival pátrať „po koreňoch a pôvode, konfrontovať súčasníka s jeho archetypálnym dedičstvom, skúmať hranice možného, hľadať súvislosti medzi minulosťou a prítomnosťou. Aby upozornil na potrebu vyrovnať sa s minulosťou, odhaliť predsudky a prehrešky, kultúrne, politické a sociálne nánosy, nastoliť otázky zodpovednosti, uvažovať o miere viny a neviny, hriechu a odpustenia“. Chceme sa pozrieť, pripomínajú organizátori, „ako súčasná doba „redefinuje“ tradičné kategórie krásy, vytrvalosti, statočnosti, lásky, zamyslieť sa nad otázkami nasmerovanými do budúcnosti – zodpovednosť voči životnému prostrediu, úloha umenia, zmysel tradícií, osamotenosť človeka zaplaveného kultom konzumu a bariérami komunikácie, ale aj otvárať trezory a tajné archívy, pozrieť sa do zaprášeného zrkadla minulosti, spomínať si, pamätať si. Forward: memory“.

Podľa multimediálneho internetového slovníka pojem „forward“ znamená: arogantný, čulý, dopraviť, doručiť, drzý, horlivý, odoslať, podporovať, poslať, urýchliť, vpred, vpredu, trúfalý, termínový obchod, preposlať, urýchliť, postúpiť, vpred (smerujúci), predný, posunúť dopredu (4. p.) útočník (vo futbale), odovzdať, pokrokový, včasný, doposlať, napomáhať, neostýchavý, perspektívny, pokročilý, progresívny, predsunutý, prepraviť, pripravený, radikálny, raný, smerujúci vpred, strkať sa, v popredí, v priepustnom smere, vyspelý

A podľa toho istého slovníka je „memory“ po našom stopa (niečoho), pamäť, spomienka, pamiatka, pamäťový. Stačí si teda vybrať.

Na divadelné ocenenia sezóny DOSKY, ktoré sa udeľujú bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecký výkon, ktorý mal premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne, vyberali tridsiati štyria respondenti z Divadelného ústavu, Kabinetu divadla a filmu SAV, VŠMU a iných vysokých škol či kultúrnych publicistov a -

na DOSKY
za najlepšiu inscenáciu
nominovali predstavenie Anna Kareninová (Činohra SND, réžia Roman Polák), Orfeus a Eurydika (Opera SND, réžia Mariusz Treliński), Tristan a Izolda (Balet ŠD Košice, réžia a choreografia Ondrej Šoth),

za najlepšiu réžiu
Mariusza Trelińskeho za operu Orfeus a Eurydika, Michala Vajdičku za Medeiu v ŠD Košice, Romana Poláka za Annu Kareninovú,

za najlepší ženský herecký výkon
Janu Oľhovú z MD Žilina za postavu Sary v predstavení Mobil, Dana Košickú z ŠD Košice za postavu Medey v predstavení Medeia, Zitu Furkovú z Divadla Astorka-Korzo ´90 Bratislava za postavu Galiny v predstavení Červená princezná,

za najlepší mužský herecký výkon
Martina Hubu zo SND za postavu Karenina v Anne Kareninovej, Juraja Kukuru z divadla Aréna za postavu On v hre Komunizmus, Jevgenija Libezňuka z Divadlo Andreja Bagara v Nitre za postavu Lopachina vo Višňovom sade, za najlepšiu scénografiu Jaroslava Valeka za Annu Kareninovú, Borisa Kudličku za Orfea a Eurydiku, Pavla Andraška za Medeiu

za najlepšie kostýmy Petra Čaneckého v Anne Kareninovej, Andriya Sukhanova v Tristanovi a Izolde, Jána Kocmana v Láske k trom pomarančom (Bábkové divadlo Žilina)

za najlepšiu scénickú hudbu
Michala Novinského v Anne Kareninovej Činohra Slovenského národného divadla Bratislava, Mariána Čekovskéo v Medei, Jozefa Vlka v Hexen (Debris Company Bratislava)

ako objav sezóny 2008/2009 )
nominovali inscenáciu Žena cez palubu (Štúdio 12 Bratislava, réžia: Adriana Totíková), Michala Németha za postavu Princa (Láska k trom pomarančom), Máriu Porubčinovú za postavu Mařenky (Predaná nevesta, Opera SND) a Katreny (Krútňava, ŠO Banská Bystrica) Kamila Žišku a Zuzanu Palenčíkovú za koncept inscenácie A budeme si šepkať (Slovenské komorné divadlo Martin).

Spracované podľa materiálov festivalu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Ringit - oblékni sa do štýlu
Reklama