Významní podľa Osobnosti.sk

Počet zobrazení: 2764
Viliam_Koza-m.jpg

„Žijeme v dobe, keď sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality šou,“ tvrdí Ing. Viliam Koza, autor projektu Osobnosti.sk. „Skutočné osobnosti sú často v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti.“ Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred siedmimi rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk, ktorého partnerom sa od tohto čísla stáva aj týždenník SLOVO.

Ako vznikla myšlienka projektu?
Dlhší čas som vnímal negatívne, že mnohé slovenské médiá sú značne komerčné, uprednostňujú bulvár a medializujú ľudí, ktorí pre spoločnosť určite neznamenajú prínos a inšpiráciu. To všetko na úkor skutočných osobností, ktorým sa dáva žalostne málo priestoru, i keď by si verejnú úctu a uznanie zaslúžili. Preto som hľadal spôsob, ako to aspoň sčasti zmeniť. Spočiatku som si myslel, že niečo podobné už na Slovensku určite existuje a s nápadom online internetového portálu s databázou osobností Slovenska neprinesiem nič nové. Opak bol však pravdou. V tom čase sa ozajstným osobnostiam komplexne nevenovala nijaká slovenská internetová stránka či inštitúcia. To bolo v roku 2002. V tom období som nemal možnosti a prostriedky potrebné na realizáciu takého rozsiahleho projektu, preto som bol nútený odložiť ho na istý čas takpovediac do „šuflíka“. Nevzdal som sa však myšlienky na jeho realizáciu. Správna konštelácia okolností a ľudí prišla v roku 2004, keď sme portál spustili do skúšobnej prevádzky. Oficiálne sa to potom stalo 7. júla 2005 a odvtedy rastie jeho popularita aj návštevnosť.

Iste nie je jednoduché rozhodnúť sa, kto bude do databázy zaradený a kto nie. Podľa čoho sa rozhodujete?
Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že podľa nás je osobnosť niekto, kto pôsobí alebo pôsobil vo významnej funkcii, má za sebou tvorivú činnosť, prípadne získal vysoké vyznamenania a ocenenia doma i vo svete. Patria sem politici, vynálezcovia, herci, nositelia olympijských medailí či vedci. Samotné kritériá sú verejne dostupné aj na portáli, ich stanovenie však nebolo pre nás jednoduché, dalo by sa povedať, že sme v tomto smere určití priekopníci. Do procesu často vstupujú aj inštitúcie alebo odborníci v konkrétnej vednej alebo spoločenskej disciplíne, na ktorých sa obraciame so žiadosťou o pomoc pri posudzovaní relevantnosti zaradenia navrhovanej osoby do databázy osobností Slovenska. Našou snahou je venovať sa skutočným osobnostiach a nestať sa len akýmsi zoznamom mien a katalógom popisujúcim, kto je na Slovensku kto, prípadne kto je celebrita alebo mediálne známa osoba.

V databáze portálu sa dnes nachádza viac ako dvetisíc osobností, čo nepochybne nebolo jednoduché naplniť. Odkiaľ čerpáte informácie?
Z viacerých zdrojov. Predovšetkým prostredníctvom rešeršnej práce redaktorov, ktorí sa snažia pátrať a objavovať neraz aj zabudnuté osobnosti v rôznych knihách, encyklopédiách, inštitúciách. Ďalej je to na základe podnetov od návštevníkov portálu, ktorých je stále viac a ktorí sa aktívne zapájajú do tvorby obsahu portálu. Pomáhajú tak poukazovať na hodnotných ľudí. A napokon od samotných osobností.

Koľko má portál Osobnosti.sk čitateľov?
Návštevnosť portálu sa môže pochváliť dlhodobo rastúcim trendom. V roku 2004 mal portál päťtisíc unikátnych návštev mesačne. Dnes je to už stopäťtisíc.

Získať prostriedky na projekty v oblasti kultúry nie je na Slovensku jednoduché. Aké máte skúsenosti vy? Portál je dnes už pod správou občianskeho združenia Osobnosti.sk a má aj svojich reklamných a komerčných partnerov. Nemôžem však povedať, že jeho financovanie je vyriešené a postačujúce, pretože mnohí nakoniec od finančnej podpory upustia. Je až smutné, že mnoho tzv. veľkých slovenských firiem v zastúpení svojich predstaviteľov má navonok pozitívny postoj k podpore a k medializovaniu osobností Slovenska, ale keď majú túto myšlienku podporiť aj finančne, nájde sa hneď niekoľko dôvodov, prečo sa teraz nedajú na tento účel nájsť finančné prostriedky. Aj v tomto asi musí slovenská spoločnosť ešte dozrieť. V zahraničí, napríklad v USA, alebo hoci len v susednom Maďarsku, je v tomto smere situácia diametrálne odlišná.

Je v súčasnosti vôbec možné, aby spoločnosť viac ako celebrity a mediálne hviezdy oceňovala skutočné osobnosti?
Budem optimista. Verím, že sa to zlepšuje a skutočné osobnosti sú oceňované či doceňované čoraz viac, než celebrity či mediálne známe osoby. Aj v tomto smere však našu spoločnosť ešte čaká dlhá a zložitá cesta vývoja. Náš projekt sa snaží svojou mierou pomôcť, aby osobnosti Slovenska nezapadli prachom zabudnutia.

Zhováral sa Michal Feik

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984