Reklama
Reklama

Historické a presvedčivé volebné víťazstvo Eva Moralesa

„Bolívijské víťazstvo nie je len víťazstvom Bolívijčanov. Naše víťazstvo je predovšetkým a nadovšetko spravodlivým uznaním, je darom venovaným všetkým hlavám štátov, všetkým vládam a všetkým národom odporujúcim hegemonickému imperializmu“.
Počet zobrazení: 713
47-48-xx-ilustracna foto-SITA AP Photo Juan Karita-m.jpg

„Bolívijské víťazstvo nie je len víťazstvom Bolívijčanov. Naše víťazstvo je predovšetkým a nadovšetko spravodlivým uznaním, je darom venovaným všetkým hlavám štátov, všetkým vládam a všetkým národom odporujúcim hegemonickému imperializmu“. Toto sú slová prezidenta mnohonárodnostného štátu Bolívie, Eva Moralesa Aymá, ktoré vyslovil po zverejnení výsledkov všeobecných volieb 6. decembra tohto roku. Šesťdesiatimi tromi percentami hlasov získal presvedčivé a historicky najvyššie víťazstvo v dejinách svojej krajiny.

Neodškriepiteľná podpora kandidatúre Eva Moralesa zo strany Bolívijčanov a Bolívijčaniek predstavuje dve tretiny budúceho Zákonodarného mnohonárodnostného zhromaždenia zastúpenej 85 až 86 poslancami z celkového počtu 130 poslancov, a 25 až 26 senátorských kresiel z celkového čísla 36 senátorov.

Jednoznačne Evo

V súlade so všetkými údajmi získal Evo Morales ako kandidát strany Hnutie za socializmus (Movimiento al Socialismo, MAS) 63-percentnú podporu, Manfreda Reyesa Villu za stranu Plán rozvoja pre Bolíviu (Plan Progreso para Bolivia, PPB) podporilo 27,5 percent právoplatných voličov, Samuel Doria Medina z Národnej jednoty (Unidad Nacional, UN) dostal sedem percent hlasov a René Joaquino zo Sociálnej aliancie (Alianza Social, AS) trojpercentnú podporu. Ostatní kandidáti nedosiahli ani jedno percento.

V posledných všeobecných voľbách pred štyrmi rokmi zvíťazila Moralesova strana MAS s 53,7-percentnou podporou voličov. Výsledky ostatných volieb teda ukazujú takmer desaťpercentný nárast jeho podpory.

V prejave obyvateľom krajiny vyzval opätovne zvolený prezident porazenú opozíciu, aby „spolupracovala s ostatnými v rozvoji Bolívie.“ Vo svojich emotívnych slovách zdôraznil okrem iného aj nasledovné: „Chcem z týchto miest vyzvať všetky úrady, ustanovizne a jednotlivcov, ktorí nechcú pracovať s Evom, ako aj všetkých starostov, podnikateľov či intelektuálov, ktorí o našej ceste pochybujú, aby sa svojou časťou pripojili k práci pre bolívijský národ, pretože chceme pestovať kultúru vzájomného dialógu.“

Strana MAS rozhodujúcim podielom vyhrala predovšetkým v provinciách La Paz (78 %), Oruro (77,3 %), Potosí (74,9 %), Cochabamba (67,6 %), Tarija (48,6 %) a Chuquisaca (53, 1%). Strana Plán rozvoja pre Bolíviu PPB zvíťazila v provinciách Beni (53,7 %), Pando (47,5 %) a Santa Cruz (53,2 %). V mestách štyroch krajín, v ktorých mali tentoraz Bolívijčania po prvýkrát možnosť voliť, teda v Argentíne, Brazílii, Spojených štátoch amerických a v Španielsku, takisto na plnej čiare zvíťazil Evo Morales a strana MAS.

Hlavného favorita opozície Manfreda Reyesa Villu výsledky volieb očividne hlboko za­siahli. K Moralesovej výzve na vzájomnú spoluprácu sa nevyjadril. Vo svojom vyjadrení pripísal porážku vlastnej strany predovšetkým nedostatočnej schopnosti zostaviť jednotný a pevný politický program. „Nedostatočne sme pochopili skutočnosť, že nesmieme stavať záujmy jednotlivcov a malých skupín pred záujmy celonárodné a všeobecné. Videli sme, že práve zásluhou našej vnútornej rozdrobenosti sme stratili zbytočné hlasy v piatich provinciách, kde zvíťazila vládnuca strana“, povedal.

Proces zmeny

Predseda strany MAS vyhlásil, že práve vďaka získaniu podpory pre absolútnu kontrolu nad legislatívnou mocou je vláda povinná urýchliť proces spoločenských reforiem a zmien, ktoré podnecuje a uskutočňuje už štyri roky. „Máme nesmiernu zodpovednosť a povinnosť prehlbovať a urýchľovať celý proces spoločenských ­zm­ien v našej krajine. Presviedča ma o tom aj skutočnosť, že sme získali viac ako dve tretiny poslaneckých a senátorských kresiel v Zákonodarnom mnohonárodnostnom zhromaždení“, vyjadril sa o­­krem iného Morales.

V priebehu prvých sto osemdesiatich dní zloženia budúceho Zákonodarného mnohonárodnostného zhromaždenia a v súlade s novou štátnou politickou Ústavou (Constitución política del Estado, CPE) Bolívie by sa malo dvojtretinovou väčšinou schváliť päť zo základných zákonov: Zákon o mnohonárodnostnom volebnom orgáne, Zákon o volebnom poriadku, Zákon o orgáne súdnej moci, Zákon o mnohonárodnostnom ústavnom súde a Krajský zákon o autonómiách a decentralizácii. Evo Morales zdôraznil, že schváleniu uvedených zákonov vládnou väčšinou by nemalo nič stáť v ceste a súčasne s tým uviedol, že pre samotný proces ďalších zmien je najdôležitejšie uplatňovať novú štátnu Ústavu CPE. „Získanie prevahy poslaneckých kresiel je jednoznačným záväzkom k dôslednému napĺňaniu jednotlivých častí našej Ústavy“, dodal.

Prvý článok nedávno vzniknutej Ústavy CPE uvádza, že „Bolívia sa ustanovuje ako zjednotený a jednotný štát, sociálny, mnohonárodnostný, komunitárny, slobodný, nezávislý, zvrchovaný, demokratický, medzikultúrny, decentralizovaný a s existenciou autonómií.“

Základný pilier prvého vládneho opatrenia, ktoré sa rozbehlo 22. januára 2006, spočíva v demokratickej a kultúrnej revolúcii v tejto andskej krajine, patriacej dlhodobo medzi najchudobnejšie štáty Latinskej Ameriky s najhlbšími sociálnymi, etnickými a rasovými rozdielmi. Aj preto majú slová druhý raz zvoleného prezidenta niekoľkonásobný symbolický význam: „Bolívia dnes opäť preukazuje svoje demokratické odhodlanie, odhodlanie na demokratickú revolúciu a na prácu pre ľudí a národ. Vďaka tomuto povedomiu širokých más dnes bolívijský národ píše novodobé dejiny našej krajiny, nášho kontinentu a celého sveta. Bolívijský národ je dnes svedkom nepretržitého napredovania v jednotlivých projektoch aj v projektoch na krajskej či celoštátnej úrovni. O to všetko sa usilujeme v snahe rozvíjať a pomáhať celému bolívijskému národu bez ohľadu na príslušnosť k národnosti“, zdôraznil prezident.

Historicky najvyššia volebná účasť

Vzhľadom na prvé výsledky všeobecných volieb je zrejmé, že v Bolívii sa prekonali všetky doterajšie odhady volebnej účasti. Tohtoročných volieb sa podľa najnovšieho sčítania ľudu zúčastnilo 93,9 percenta voličov, čo je číslo, ktoré vojde do dejín, nakoľko predstavuje najvyššiu účasť v demokratických dejinách Bolívie. Všeobecných volieb sa nezúčastnilo len 6,1 percent oprávnených voličov. Dané údaje vystihujú výrazný a dôležitý nárast upevňovania demokratického systému aj zo strany bolívijského ľudu. V mestskom prostredí dosiahla neúčasť vo voľbách 6,5 percenta, na vidieku sa volieb nezúčastnilo len 5,5 ľudí. Decembrové bolívijské voľby sa po prvý raz uskutočnili na základe sčítania ľudu, podľa ktorého prekročila účasť číslo 5,1 miliónov obyvateľov.

Úplne normálne

Medzinárodní pozorovatelia z Organizácie amerických štátov (Organización de Estados Americanos, OEA), Európskej únie (EÚ), Spoločného trhu juhu (Mercado Común del Sur, MERCOSUR) a iných vyzdvihli vysokú úroveň demokratického priebehu volieb ako aj vysokú volebnú morálku Bolívijčanov a Bolívijčaniek. Šéf delegácie OEA, Kolumbijčan Horacio Serpa zdôraznil najmä „vysokú úroveň demokratickej legitimity“ všeobecných bolívijských volieb. Stodvadsaťštyri predstaviteľov OEA ocenili mohutnú a pokojnú účasť bolívijského národa v jednotlivých volebných okrskoch vo všetkých kútoch andskej krajiny.

Šéfka delegácie EÚ a europoslankyňa za Rumunsko Renate Weber takisto ocenila pokojnú atmosféru, v ktorej prebiehali voľby, ako aj nový volebný systém a participáciu Bolívijčanov a Bolívijčaniek. Florisvaldo Fier, šéf delegácie MERCOSUR povedal, že 14 členov pozorovateľských komisií na území Bolívie zdôrazňovalo práve vysokú a disciplinovanú účasť obyvateľstva.

„Nový biometrický systém, ktorý spravuje Národný volebný dvor, preukázal zvýšenie a záruku transparentnosti, zníženie organizačných nedostatkov, ktoré nijako neovplyvnili normálny priebeh volieb“, potvrdil medzinárodný pozorovateľ.

Všetci obyvatelia Bolívie, či už z vidieka alebo z miest, v ostatných všeobecných voľbách opätovne potvrdili a zdôraznili svoju podporu demokratickému systému, a v súvislosti s tým preukázali hlboký záujem o prehlbovanie náročného procesu historických spoločenských zmien v Bolívii a v celej Latinskej Amerike.

Článok bol uverejnený na stránke http://www.alainet.org/active/34881
Preložila a upravila Silvia Ruppeldtová

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama