Reklama
Reklama

Spasia nás superpočítače?

Európska komisia predstavila novú simulačnú technológiu, ktorá by mala pomôcť predpovedať dopady politických opatrení.
Počet zobrazení: 613

Európska komisia predstavila novú simulačnú technológiu, ktorá by mala pomôcť predpovedať dopady politických opatrení. Tradičné ekonomické modely nedokázali predpovedať finančnú krízu ani s istotou zvoliť správny nástroj nápravy ekonomických problémov. Zatiaľ čo v minulosti sa panovníci v snahe dozvedieť sa, ako postupovať pri správe vecí verejných, chodili radiť do veštiarní, politikom by odteraz mali pomáhať prognózy založené na modeli vypracovanom superpočítačmi. Výsledkom trojročného výskumného projektu vedcov z ôsmich univerzít zo štyroch štátov, ktorý Európska komisia financovala sumou 2,1 milióna eur, je počítačová platforma EURACE. Jej základom je simulačná technológia FLAME (prostredie na rozsiahle modelovanie, Flexible Large-scale Agent Modelling Environment). Software pracuje so simulačnou technológiou, ktorá sa používa pri počítačovej animácii (CGI) vo filmoch. Je schopný predpovedať vzájomné pôsobenie veľkých skupín obyvateľov zložených z rôznych ekonomických subjektov, ako sú domácnosti a firmy, banky a dlžníci či zamestnávatelia a uchádzači o prácu, ktoré spolu obchodujú a konkurujú si ako živí ľudia. Tým, že tieto rozsiahle simulácie pridelia každému simulovanému objektu individuálne správanie a vzťahy k ostatným, dokážu následne lepšie otestovať, ako si nové politické metódy v budúcnosti poradia so spoločenskými úlohami. Vďaka tomu budú môcť ekonómovia a politici vyskúšať dopad zvolených opatrení na občanov ešte skôr, ako ich uvedú do praxe. Od nových postupov, ktoré majú doplniť a rozšíriť klasické metódy ekonomickej štatistiky, očakávajú experti schopnosť zodpovedať napríklad to, ako bude vyzerať ekonomika Európskej únie v roku 2020, alebo kedy bude štvrtina jej obyvateľov starších ako 65 rokov. Simulácia by mala byť tiež schopná predpovedať, ako budú vyzerať energetické požiadavky budúcnosti alebo ako budú banky reagovať na úverovú krízu. Výhoda novej metódy spočíva predovšetkým v tom, že vďaka využitiu vysokokapacitných počítačov nie je obmedzená len na jeden trh, ako to pri tradičnej ekonomickej analýze často bolo. Zameriava sa na vzťahy medzi veľkými skupinami obyvateľov a rôznymi ekonomickými aktérmi, ktorí pôsobia na vzájomne prepojených a závislých trhoch. Na základe momentálneho vývoja prijme každá domácnosť (banka, štát, podnik) rôzne rozhodnutia s ohľadom na fiškálne opatrenia, ako napríklad či zostať v súčasnom zamestnaní, alebo si hľadať prácu novú, ušetriť časť mzdy, alebo investovať. To znamená, že vplyv rozhodnutia jedného subjektu (alebo jedného trhu) už nebude v simulácii izolovaný od iných faktorov. Jediným obmedzením môže byť kapacita počítačov a množstvo zhromaždených dát. Náročnosť výpočtu rastie úmerne s počtom zahrnutých premenných, podľa Európskej komisie však je vďaka pravidelným štatistickým prieskumom údajov dostatok a kapacita počítačov sa môže stále zvyšovať. Software, ktorý nie je patentovaný, chce EK poskytnúť zadarmo ako „open source“. Zatiaľ čo základné výpočty sa budú robiť vo výpočtovom stredisku, software je navrhnutý tak, aby sa mohol použiť na akomkoľvek osobnom počítači bez znalosti programovania. „Očakávam, že vládni výskumní pracovníci a národné výskumné ústavy budú konať rýchlo a budú sa snažiť, aby mali subjekty s rozhodovacou právomocou tento nástroj k dispozícii čo najskôr,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Tento prvotriedny európsky výskum nám môže pomôcť prejsť od ekonómie pera a papiera k ekonómii superpočítačov.“ Projekt sa riešil v súvislosti s investíciami EK do vysoko rizikového výskumu budúcich informačných technológií, ktorý je dôležitý, aby EÚ bola schopná držať krok s USA, Čínou a Japonskom. Za rizikový sa označuje predovšetkým pre neistotu jeho výsledkov. „Výskum je základom inovácie, ktorá je kľúčovým predpokladom pre dlhodobú celosvetovú konkurencieschopnosť Európy,“ vyhlásila Redingová. Česká vláda v rozpore s výzvami Európskej komisie na zvýšenie výdavkov na základný výskum financie pre Akadémiu vied Českej republiky obmedzuje. Dúfajme teda, že českí ekonómovia a politici si software, ktorý je zadarmo, nielen obstarajú, ale že aj prehodnotia svoj prístup k technologickým inováciám. Potom bude možné, že nás tým ochránia pred nedomyslenými politickými krokmi už vo fáze ich prípravy. A že už nabudúce nebudú do poslednej chvíle popierať, že je kríza. Text prevzatý z Literárky v síti (http://www.literarky.cz/ekonomika/90-ekonomika/1791-spasi-nas-superpoitae)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama