Reklama
Reklama

Ústava sem, ústava tam, sme Slováci

Ako hlavný dôvod nesúhlasu s navrhovaným zákonom o preukazovaní pôvodu majetku neuviedla začiatkom januára podpredsedníčka SNS Anna Belousovová otázniky okolo hnuteľností a nehnuteľností svojho straníckeho šéfa.
Počet zobrazení: 737

Ako hlavný dôvod nesúhlasu s navrhovaným zákonom o preukazovaní pôvodu majetku neuviedla začiatkom januára podpredsedníčka SNS Anna Belousovová otázniky okolo hnuteľností a nehnuteľností svojho straníckeho šéfa. Za principiálne označuje to, že by bolo nešťastné otvárať ústavu niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami. O týždeň na to spolu s Jánom Slotom požadovala novelu základného zákona štátu, ktorá by umožnila obnovenie trestu smrti. V posledných dňoch spustili vlnu zákonodarných iniciatív, akoby chceli dohnať svoju legislatívnu lenivosť z predchádzajúcich rokov. Opäť hovoria o zákone na ochranu republiky pre údajné spochybňovanie južnej hranice Slovenska a Benešových dekrétov. Dožadujú sa zmeny paragrafov, ktorá by ministerstvu vnútra umožnila rozpustiť bez predchádzajúceho upozornenia občianske združenie, ak bude vyvíjať ,,neprípustnú“ činnosť. Znovu vraj treba oprášiť jazykový zákon pre ,,nadmerné preberanie cudzojazyčných výrazových prostriedkov a ich neodôvodnené používanie v slovenských textoch ohrozuje slovenčinu“, najmä anglicizmy a amerikanizmy. SNS chce ešte v tomto volebnom období presadiť nové územnosprávne členenie republiky po ,,socialisticky“ na tri kraje, pričom Bratislava a Košice by mali samostatný štatút. Národniari chcú zobrať vietor z plachiet extrémistickej Slovenskej pospolitosti. Predovšetkým Rómov, ktorých Belousovová zásadne označuje za Cigánov, sa má týkať novela zákona o sociálnych dávkach pre dlhodobo nezamestnaných. V dielni SNS sa pripravuje aj legislatívna ,,lahôdka“ pre mestá a obce s prevahou maďarských spoluobčanov, týkajúca sa umiestňovania pamätníkov v ich katastri. Napríklad súsošia Cyrila a Metoda v Komárne. Maďarská karta je opäť na stole. Dajú sa očakávať aj ďalšie ,,vynikajúce“ nápady, ktoré by mali národniarom zdvihnúť zamrznuté preferencie. Čo na tom, že nemajú šancu ich v parlamente presadiť a že po celom humbugu ostane iba chuť blenu v ústach. Samozrejme, všetko treba stihnúť ešte pred júnovými voľbami. Veď predovšetkým o to a jedine o to národniarom ide.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama