Reklama
Reklama

Blog používateľa Vladimír Manda

Celkový počet zobrazení titulu: 219 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 1

Ako to prezidentka s bojom proti fašizmu myslí?

Zaujali ma silné slová Čaputovej o tom, ako „sme povinní odhaľovať tých, ktorí sa hoc aj skryto a cez rôzne symboly hlásia k zločineckej ideológii, ktorá spôsobila smrť či utrpenie desiatkam miliónov ľudí,“ ako aj jej následná požiadavka, že „Naša republika sa musí opäť stať aktívnou súčasťou takejto koalície (protifašistickej V. M), aby sme znovu boli na správnej strane dejín“.

Stručná poznámka k stručnému náčrtu hospodárskej politiky vlády

V načrtnutom pláne hospodárskej politiky vlády sa to všetko točí okolo zlepšovania podmienok pre podnikateľov a dokonca hlavným cieľom tejto politiky nemá byť zlepšovanie uspokojovania potrieb občanov a zvyšovanie ich životnej úrovne, ale hlavným cieľom politiky vlády má byť zlepšenie konkurencieschopnosti ekonomiky.

VLADIMÍR MANDA

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy