Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Blog používateľa Ladislav Hvižďák

Celkový počet zobrazení titulu: 5528 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 3

Ďalšia zbierka pre utečencov z Novoruska

My, ľudia žijúci v takzvanom slobodnom svete, kde zatiaľ nemusíme zdieľať vojnové príkoria demokrátúry šíriacej sa z veľmoci z poza veľkej mláky, ktorej úspešne sekundujú ostatné bábkové vlády slobodného sveta, nevieme pochopiť, čo prežívajú ľudia , ktorí stratili svoje domovy, strechu nad hlavou , svojich najbližších. Ľudia, ktorým denne nad hlavammi prelietavajú delostrelecké granáty a s nezameniteľným svištaním prinášajú smrť a utrpenie.Nevieme si predstaviť, čo to je byť neustále bez elektriny, tepla a i potravín nehovoriac o teplej vode alebo pokojnom spánku.

Pomôžte východnej Ukrajine

  Vážení čitatelia tohto ľavicového portálu. Väčšina z nás vie čo sa v dnešných dňoch deje vo východnej Ukrajine. V svojich článkoch a diskusiach hľadáme príčiny tejto situácie,    kto  túto neľudskosť zapríčinil  a i dôsledky tejto vojny. Tisíce nevinných ľudí museli pred týmto konfliktom utiecť skoro s holými rukami.

Rusi sú Untermenschen v očiach Západu

Udalosti u nášho suseda na Ukrajine naberajú na obrátkach. Naše masovomanipulačné média sa snažia otupiť pozornosť čitateľov na tieto aj pre našu republiku dôležité udalosti a podsúvajú nam na udalosti vo východnej časti Ukrajiny len jednostranný pohľad. Pohľad zo strany Kijevskej chunty a jej západných tútorov. Tu je naspäť po dlhom čase pohľad z webovej stránky Paul Craig Robertsa, ktorý bol svojho času námestníkom ministra financií v Reaganovej vláde v 80 tych rokoch minulého storočia.

Sme ešte v Európskej únií ?


Aj toť minulého týždňa sa nám minister, ktorého ministerstvo a podriadené organizácie zamestnáva najviac  práceschopného  a eviduje najviac  „práce neschopného“ obyvateľstva SR, pochválil ako sa naspäť, už po koľký krát  za jeho pontifikátu,  podarilo znížiť nezamestnanosť. Čo pre to naša vláda robí?  No predsa dáva tie správne stimuly tým správnym ľuďom hlavne zo zahraničia a hlavne v tej správnej   výške.

Prešľapy Borisa Filana

 

Kto má platiť naše vysoké školstvo ?

 

Táto myšlienka ma napadla už nejeden raz a podnet na to aby som sa vyjadril k tejto téme mi dali dve udalosti, ktoré sa stali nie tak dávno.
Prvá. 30. septembra minulého roka uskutočnila UK Katedra žurnalistiky v spolupráci s časopisom Slovak Spectator a USA ambasádou prednášku profesora žurnalistiky na Columbia univerzite v New Yorku  pána Siga Gisslera,  od roku 2002 administrátora výboru Pulizerovej ceny. Prednáška sa uskutočnila v Moyzesovej sieni  Filozofickej fakulty UK. 

Druhotriedni zamestnanci v Slovenskej republike

Viete, čo je hybnou silou kapitalistickej spoločnosti? No predsa konkurencia a zisk. To nás naši novinári a aktivisti už predsa naučili. Nevýhodou podnikania je však neistota, či svoje výrobky na trhu predám a koľko ich predám. Čo potom s tou „bagážou“ , ktorá ich v mojej firme vyrába, ako sa jej zbavím? Nie sú to stroje, ktorým stačí príslušne množstvo energie v tej či onej podobe, prípadne nejaká údržba.

USA a EU platia Ukrajinským násilníkom a protestujúcim

~~S ohľadom na vývoj udalosti v najväčšom so Slovenskom susediacim štátom , ktorého nepredvídateľné dôsledky môžu postihnúť aj Slovensko som si dovolil naspäť preložiť článok pána Paula Craig Robertsa, človeka, ktorý videl priamo do kuchyne US establišmentu a vie reálne posúdiť všetky aspekty , ktoré vplývajú na chod našich dnešných dní. Bohužiaľ sú vo veľkom rozpore s tým, čím nás kŕmia naše masmédia, ale bohužiaľ i náš Slovenský „ ľavicový „ establišment.   

Paul Craig Roberts-
USA a EU platia Ukrajinským násilníkom a protestujúcim

Neokonzervatívni vojnoví kriminálnici medzi nami.

~~Ešte v minulom roku vyšiel na webovej stránke bývalého námestníka ministra financií v Reaganovej vláde článok popisujúci ako v skutočnosti funguje  americká  politika čo a kto ju ovplyvňuje tým správnym smerom.  A takýchto ľudí máme i na Slovensku. Ľudí,  ktorí  majú možnosť dennodenne ovplyvňovať verejnú mienku tým  "správnym" smerom.


Paul Craig Roberts
|
Neokonzervatívni vojnoví kriminálnici medzi nami.

Šmejdi s pracovnými ponukami

Bezbrehý kapitalizmus, ktorý nastúpil svoju cestu v našej krajine, zvanej Slovenská republika ,pred 24 mi rokmi  priniesol so sebou pre jednych nekonečné možnosti ako uplatniť „ svoje schopnosti „ a pre druhých naivnú predstavu, že sa môžu uplatniť na vznikajúcom trhu námedznej práce svojími pracovnými schopnosťami, vedomosťami i skúsenosťami nadobudnutými počas rokov praxe.

Stránky

Ladislav Hvižďák

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy