Reklama
Reklama

Blog používateľa Igor Melicher

Celkový počet zobrazení titulu: 5973 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Sociálna demokracia - Včera, dnes a zajtra

Sociálna demokracia vznikla ako ideový prúd  koncom 19. storočia, kedy jej postavanie bolo zamerané najmä na presadzovanie záujmov robotníkov, ako najsilnejšej triedy spoločnosti, ktorá mala v tom čase podstatnú silu vzhľadom na rozmach priemyslu. Počas svojho vývoja sociálna demokracia nadobudla znaky sociálneho humanizmu, čo znamená, že presadzovala zodpovednosť štátu za zachovanie dôstojného života každého občana v spoločnosti.

Igor Melicher

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy