Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Blog používateľa Andrej Sablič

Celkový počet zobrazení titulu: 10104 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 2

„My všetci“

K napísaniu tohto blogu ma vyprovokovalo prevážme diametrálne odlišné hodnotenia mojich názorov na tomto webe (5 versus 1) ktoré protirečí môjmu „my všetci“.

Kto je vinný za dnešný celosvetový marazmus?

„Byť, a či nebyť! kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac, či trpne znášať strely a šípy zlostnej Šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať? (Hamlet)

Ako som čítal Masona.

Alebo prečo by sa mala SAV zaoberať mojou analýzou a návrhom novej ekonómie?!

 

Článok TU a knihu Paula Masona „Postakapitalizmus“ možno považovať za jednu z mnohých urgentných spoločenských objednávok na vznik novej ekonómie. V tejto objednávke môžeme čítať:

„TOVAR“ - ideový vírus ktorí spôsobil epidémiu zvanú kapitalizmus.

V blogu Kapitalizmus som populárnym spôsobom poukázal na bezcharakternosť a historické miesto kapitalizmu vo vývoji spoločnosti. Teraz na základe logiky a matematiky sa budem zaoberať základnou bunkou ktorá je tomu na vine.

Kapitalizmus

Návrh definície: Kapitalizmus je epidémia v tretej etape lúpežného obdobia vývoja spoločnosti ktorej sa otvoril priestor v buržoáznej revolúcii a dosahuje dnes svoj vrchol. Príčinou epidémie je ideový vírus (chyba) zakomponovaná do genetickej výbavy lúpežného obdobia pri otvorení sa spoločnosti počas rozpadu rodového zriadenia (I. negácia).

Robotizácia, postrach alebo nádej ľudstva?

K zamysleniu sa na nastolenú tému ma vyprovokoval článok Vážení mladí, nebude vás asi třeba a mieru provokácie k nemu zavŕšil článok

Reštrukturalizácia po novom – krátka inšpirácia pre NR SR

Je načase naučiť vlastníkov obchodných spoločnosti hospodáriť so svojím majetkom a zároveň seriózne sa správať k štátu a obchodným partnerom, preto navrhujem:

  1. Štát by mal vrátiť veriteľom, štátu uhradené DPH z uznaných a nepreplatených pohľadávok

  2. Správca konkurznej podstaty by mal odobrať majetkové práva vlastníkov obchodnej spoločnosti vo výške dlhov a tieto rovnomerne podľa výšky neuspokojených pohľadávok rozdeliť medzi veriteľov

 

Otvorený list pani doc. Ilone Švihlíkovej, PhD.

Vážená pani docentka,

pán Peter ma obvinil, že urážam ľudí. Svoj diskusný vstup k článka „Západná civilizácia postupne odchádza“ nepovažujem za spoločenskú udalosť ale za odbornú diskusiu ktorá nepozná city. Ak sa môj vstup Vás dotkol ospravedlňujem sa ale tým nemením obsah diskusného príspevku. Ten mohol byť nepochopený rovnako ako ho nepochopil Peter. Vzhľadom na uvedené považujem za svoju povinnosť príspevok objasniť podrobnejšie.

Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu

Vzhľadom na chaos vo vyjadrovaní politikov, novinárov a spol uvádzam článok z roku 2006

Autor: Andrej Sablič <(at)>, Téma: 08. Od našich čtenářů, Vydáno dne: 05. 02. 2006

http://www.sds.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006020501


 

Komunizmus

Na pojme „komunizmus“, ideológovia a politici sa priživujú a zneužívajú ho v boji proti svojim oponentom. Ideológia i politika sú samostatné spoločenské prvky ktoré priamo s týmto pojmom nesúvisia, ale môžu vývoj spoločnosti od komunistickej spoločnosti 0° ku komunistickej spoločnosti 1° urýchliť alebo spomaliť. Je preto namieste obsah tohto termínu jasne definovať a ako s takým sa aj seriózne zaoberať.

Čo je teda komunizmus (oikonómia)?

Stránky

Andrej Sablič

– narodil sa 22. 11. 1940 v Michalovciach
– absolvoval SVŠT – stavebnú fakultu v Bratislave (1964) a Akadémiu spoločenských vied
pri ÚV-KSSZ v Moskve (1979)
– život pozoroval v rôznych politických, verejných a profesionálnych (stavebníctvo) funkciách; po
roku 1991 si zvolil ako pozorovacie stanovište spoločnosti poskytovanie ekonomických služieb
podnikateľským subjektom, čomu ostal doposiaľ verný, i keď si už v prevažnej miere užíva
dôchodok
– v roku 1991 akademickým pracoviskám rozposlal návrh na zmenu základu peňažnej meny, keď
navrhol namiesto zlata a majetkov za základ peňažnej meny zobrať človeka; dôvody a techniku
realizácie tohto návrhu rozpracoval v knihe Lúpež storočia a neoekonómia s podtitulom „Kto Vás
okradol o prácu a milióny!“ (vydavateľstvo Eko-konzult, 2003)
– v celej rade článkov, z ktorých prevážna časť bola zverejnená v denníku Britské listy a na stránke
Strany demokratického socializmu, analyzuje vývoj ľudskej spoločnosti od rodového zriadenia po
dnešok, pričom v mnohých prípadoch odmieta aj Marxove názory vrátane Kapitálu, ale zároveň ho
uznáva ako svojho najlepšieho predchodcu a učiteľa.

Blogy