Reklama
Reklama

Blog Jaroslav Giláni

Celkový počet zobrazení titulu: 10253 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 1

Dlhý život jednej doktríny


Reč bude o Monroeovej doktríne z roku 1823, ktorú presadil v Kongrese USA vtedajší prezident James Monroe a stručne ju definoval tak, že „bráni vytvoreniu akéhokoľvek politického systému na západnej pologuli, ktorý by smeroval proti nezávislému statusu amerických štátov“.

Nebezpečné myslenie


Letecké katastrofy patria k tým najtragickejším v doprave, okrem lodnej, pretože sa dotknú veľkého počtu cestujúcich a totálne. Ale vo vzťahu k počtu kilometrov sú predsa najbezpečnejšie, nie tak k iným okolnostiam, ktoré sa podarí alebo nepodarí pravdivo objasniť.

Okrem leteckých katastrof, ktoré pripomenuli noviny 18. 7. i s príčinami, tá posledná zo 17. 7 nad výsostným územím Ukrajiny bude patriť do kategórie skúmaných, no objasnených až po rokoch, alebo vôbec nie.

Návrat v čase

Pred časom, 4.februára som uverejnil blog „Kde sú dnes autori zásadných zmien v školstve?“, ktorý súvisel s pretrvávajúcimi problémami v našom školstve. Vyplýval zo zistení, ako sa (de)formovalo školstvo v nových politických pomeroch kladúcich dôraz na okamžitý prospech, zisk. A výchova ,vzdelávanie práve medzi takéto odbory ľudskej činnosti patriť nikdy nebude.

Hľadanie príčiny


Občan Slovák ako volič je konzervatívny a preto nedôverčivý voči zmenám, novým menám i javom. Navyše je pohodlný, ani nie tak pokiaľ ide o dochádzku do volebnej miestnosti, kam podľa bydliska patrí, ale myslením či výberom iného ako odporučeného kandidáta sa nespreneverí vžitým predstavám o správnosti vo viere.

Čo v blízkej budúcnosti?


Súčasné nepokoje na Ukrajine nastoľujú aj otázky  pre našich občanov, pretože Slovensko hraničí s touto slovanskou krajinou a nikdy medzi našimi štátmi neboli mocenské či územné spory, a kde mnohé rodiny majú vzájomne príbuzných, jedni i druhí. Tá otázka by v koncentrovanej podobe mohla preto byť formulovaná: Čo hľadajú USA v tomto, pôvodne vnútornom spore občanov Ukrajiny nespokojných so stagnáciou, korupciou, poklesom životnej úrovne i  potrebou chodiť za prácou do cudziny, najmä do Čiech.

Hrmot, ktorý zakrýva jadro problému


Ak pokladáte ultimatívne požiadavky ministra vecí zahraničných USA Mr. Johna Kerryho, aby sa Rusko vzdialilo vojensky od hraníc s Ukrajinou za opodstatnené a prítomnosť americkej roty v Poľsku a lietadiel US Airforces v pobaltských krajinách a s pravidelnými letmi neďaleko hraníc s Ruskou federáciou za primerané situácii, nečítajte článok ďalej. Nepochopili by ste jeho zmysel.

Prečo sa hovorí o finančnej kríze

Lekcia, ktorá odznela v relácii RTVS z úst povolaného experta EÚ, nemala byť, pretože bola veľmi poučná a otvorila pre poslucháča tému deflácie, o ktorej sme (aspoň niektorí) vedeli len to ,že pre obyčajného konzumenta a ekonomicky málo vzdelaného občana znamená pokles cien všeobecne, čo by malo byť skoro dobré. Opak je ale súčasná pravda. S tou hrozbou je spájaných v spoločnosti i v podnikateľskej sfére viac negatív ako pozitív, dokonca nebezpečenstva.

Všetečné spomínanie


Začiatkom týždňa odvysielala ČT 2 omšu celebrovanú pražským pomocným biskupom V. Malým, známym to moderátorom prejavov V. Havla v rokoch 1989 až 1990. Svätiaci pražský biskup omšu odslúžil za kubánskych disidentov a proti ich útlaku na Kube. Niekoľkí z nich počas občianskej časti omše hovorili, že zmeny režimu v dobe, keď prezidentom je Raul  Castro, majú len dekoratívny charakter. Nedotkli sa podstaty režimu.

Rast, stály a nepretržitý, je dôkaz našej úspešnosti?

Guvernér NBS oznámil, že už v tomto roku dôjde k rastu HDP o 2,4 %, ktorý po Poľsku (2,9 %) bude z okolitých krajín najvyšší. Konečne, ako býva zákonité v trhovom hospodárstve (kapitalizme), po rokoch krízy má dôjsť k oživeniu a nielen ekonomických ukazovateľov, ale iste aj súvisiacich častí spoločenského života. Viceguvernér následne strohé  percentá menil na jeho praktické dôsledky života a jeho  úrovne.

Treba sa vyjadrovať pravdivo a zrozumiteľne

Isté nádeje a v svoj prospech očakávali predstavitelia EÚ od stretnutia vo Vilniuse, kam bol pozvaný začiatkom decembra 2013 k podpisu asociačnej dohody prezident Ukrajiny. Prišiel, ale nepodpísal. A to bol začiatok vážnejších protestov na Námestí nezávislosti v Kyjeve, ktoré z rečnenia prerástli do ozbrojených stretnutí s ranenými i mŕtvymi, až vygradovali k povaleniu V. Janukovyča v parlamente úplne názorovo prebudovanom. A to všetko pred i počas ZOH a paralelne. Svet neskôr čakal len na ich ukončenie a začal byť nervózny z toho, čo bude nasledovať. Dočkal sa!

Stránky

Jaroslav Giláni

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy