Reklama
Reklama

Blog Jaroslav Giláni

Celkový počet zobrazení titulu: 11288 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Chýbajú dôkazy, no účel to plní

Zavliekanie Ruska do americkej predvolebnej prezidentskej kampane nemá konca. Pokračuje zhromažďovanie údajov,  kto a kedy hovoril s niektorým ruským diplomatov, no už sa nehovorí sa o tom, čo od Rusov potrebovali, čo by  poškodilo povesť Hillary Clintonovej.

Aj ďalej len experimenty

Sú celospoločenské problémy, o ktorých sa veľa rozpráva, ktoré nás trápia a úspechy v ich riešení sú pokladané za vzor, príklad hodný nasledovania. Medzi dlhodobo vnímaný problém, ktorý Slovensko zdržuje v približovaní sa k európskym štandardom, je život početného etnika Rómov.

Idú na výlet k moru?

Len sprostredkovane, cez správy Českej televízie sme sa dozvedeli, že cez Čechy, Moravu a Záhorie uskutoční sa v týchto dňoch presun prvej (z troch) 140-člennej skupiny US Army a potom cez Maďarsko do Rumunska na posilneniu južného krídla NATO. V reportáži sme mohli vidieť, ako bude zabezpečený odpočinok a hygiena vojakov počas prestávky v oplotenom tábore kdesi na Vysočine mimo osídlených častí krajiny. V reportáži sa hovorilo i o stravovaní počas odpočinku vojsk. Žiadne potraviny z Česka, korpus má aj vlastnú pekáreň.

Za čo je vyššia rýchlosť?

Našu pozíciu v budúcej dvojrýchlostnej Európe môžeme očakávať len v súlade s našou ekonomickou realitou, ale aj zvýšením  politickej priľnavosti  k jej hodnotám a lojálnosťou k NATO. Vieme, že ako členský štát EÚ máme po Poľsku najviac mladých a schopných ľudí pracujúcich v zahraničí na rôznych, nie významných spoločenských pozíciách. Je to tradícia, ktorá má aj svoju minulosť, kedy naši predkovia odchádzali za prácou do USA, ale aj do  Belgicka i Argentíny a mnohí z nich sa vracali s nadobudnutými skúsenosťami i financiami.

Nehaňte reformátorov školy

Jedným z návrhov reformy školstva v budúcich rokoch je i rozdelenie maturitných predmetov v gymnáziách do dvoch „maturitných balíčkov“, ktoré sa obsahovo líšia. V jednom je suma humanitných predmetov, v druhom technických. Vzruch spôsobil návrh, aby slovenčina v humanitnom balíčku bola predmetom voliteľným, teda nepovinným. Okrem otázok vyvolal aj odmietavé reakcie odborníkov slovenčinárov.

Dôsledky spoločenských zmien

Dôsledky, ktoré spôsobili u nás zmeny po roku 1989 svojou mimoriadnou ústretovosťou voči zahraničnému kapitálu, pretrvávajú bez možnosti ich eliminovať, prípadne zmierniť. Majú systémový charakter, nedajú sa vypovedať. Štát, jeho orgány, síce vytvárajú právny rámec  istých drobných zmien svojimi nariadeniami, vyhláškami a zákonmi, no ich platnosť býva krátkodobá, nedôsledná,  preto sa míňajú deklarovaným či očakávaných úmyslom, alebo účelovo vychádzajú v ústrety potrebám istej neveľkej, ale vplyvnej časti spoločnosti.

Slovo o (ne)príprave technických profesií

Podobne ako teraz, keď adept o vysokoškolské štúdium alebo jeho rodičia pátrajú, či na škole, kam pošlú prihlášku, je stále obávaná matematika, v minulosti, tej predrevolučnej, to bola chémia. Aj preto, že popri elektrotechnike patrilo jej štúdium v bývalom Československu k najnáročnejším z technických disciplín. Dnes v podstate štúdium či vzdelávanie v chemických odboroch prakticky zaniklo, ako nepotrebné, zbytočné, čoho prejavom je i to, že záujemcov o jej vysokoškolské štúdium prijímajú bez skúšok, zatiaľ, našťastie, ešte s maturitným vysvedčením.

Má terorizmus príčiny?

Nepatrí sa laikovi vynášať súdy nad vojnou o Sýriu, ani o jednotlivých teroristických činoch, ktoré sa dejú v dosť rýchlom slede, no skutočnosť, že nik z odborníkov na arabský svet sa do horúcej témy problémov s ich dôsledkami nepúšťa, vznikol priestor na vyslovenie osobných názorov aj jednoduchým občanom, ktorých to celé a silno znepokojuje.

Práca ako nástroj výchovy

Nepatrí sa hovoriť a už vôbec písať v pozitívach o uplynulých rokoch socializmu, no problém zvaný „cigánska otázka“ bol zvládnutý lepšie ako dnešný o „neprispôsobivých občanoch“. Pre tých, čo nechceli pracovať, sa používal názov „ľudia štítiaci sa práce“ a tak s nimi v zmysle vtedajších zákonov bolo aj nakladané.

Ako to videl jeden občan

Stránky

Jaroslav Giláni

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy