Reklama
Reklama

Blog Jaroslav Giláni

Celkový počet zobrazení titulu: 11230 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 1

Výročie, ako dôvod k jeho hanobeniu

To, ako sú prezentované detaily vojnových udalostí, môže byť z pohľadu dnešných ľudí, poslucháčov, divákov i čitateľov strašné a do výročia konca vojny v máji 2015 bude ich početnosť i "objavnosť" narastať.

To nebol len bonmot, ale vízia

Prezident ČR p. M. Zeman je známy svojimi bonmotmi, ktoré vyslovuje vždy vtedy, keď je k tomu príležitosť. Jedna sa naskytla pri stretnutí prezidentov skupiny krajín V4 v Bratislave, keď na adresu prizvaného prezidenta Ukrajiny p. P. Porošenka po odmlke na zamyslenie povedal „Keby som bol občanom Ukrajiny, bol by som volil stranu Blok,“ a pokračoval, “to preto, že táto strana a jej predstaviteľ sú za pokojné a diplomatické riešenie sporu s Ruskom“.

Zemný plyn ako chemická surovina


Aktuálna otázka, či krajiny EÚ potrebujú ruský zemný plyn, vzbudila pozornosť čitateľov blogu Pravdy, no rôzne. Niektorí srdito skončili pri tepelnom obsahu zemného plynu a jeho mediálne najznámejšom využívaní, ako je nehospodárny zdroj tepla v širokom rozsahu aplikácií, ktoré sa podľa názorov čitateľov blogu dajú nahradiť izoláciami, slnečnými kolektormi, návratom k tuhým palivám a hlavne neplatiť Rusom. Aj preto sa suma jednostranných pohľadov na zemný plyn dá označiť – samá voda.

Stalo sa, čo sa stať malo?


V zaujímavej zhode spájajú sa v tomto roku rôzne výročia. Bude 25. výročie udalosti, ktorú humanista nazval „zamatová revolúcia“, a za nami je 60. výročie menovej reformy v roku 1953. Obe zatiaľ nespomínané sprevádza opakovaná výzva FNM, aby občania do konca roka vrátili na pošte bezcenné akcie z kupónovej privatizácie

Nastupuje oligarchia


To, že oligarchov majú  v Rusku a na Ukrajine, neznamená, že v USA nie sú superbohatí ľudia, len ich nenazývajú oligarchovia.

Aj latinka sa začína písmenom A


Všetky médiá i politici, ktoré a ktorí definujú Rusko ako agresora tým, že si prinavrátilo polostrov Krym, začínajú nepresne, ale ako v abecede začínajú pri písmene B, ak nie ďalej. Je to iste politický vklad do vysielania alebo písania, pretože sa vyhli faktu, že námorná prítomnosť Ruskej ríše na Kryme sa datuje od roku 1783 a od sporu s ríšou Osmanov (Turkov), a ostal tak i vtedy, keď na polostrov vnikli spojené vojská Anglicka a Francúzska aby porazili vojská cárskeho Ruska v rokoch 1853-1856 a obliehali pevnosť Sevastopoľ.

Od deskripcie k proskripcii


Časté zmeny a doplnky zákonov alebo celkom nové znenie existujúcich nesvedčia o úspešnej práci zákonodarného orgánu štátu, ale skôr o jeho aktuálnej reakcii na niečo, čo sa už stalo a čo následne treba riešiť kompromismi medzi zástupcami strán, ktorých poslanci v NR SR pracujú.

Pravda je ako liek...


... a preto sa musí dávkovať len na predpis a v malých dávkach a tak, ako predpisujú politickí magistri. V tomto duchu historickej pravdy o SNP je priestor pre posudzovanie jeho príprav i vyvrcholenie, ale aj jeho jubilejných osláv v Banskej Bystrici, podľa aktuálnej situácie.

Stále prežíva aj iná optika vnímania SNP


Stal som sa náhodným a oneskoreným majiteľom daru a teraz a j kritickým čitateľom publikácie „History of Slovakia: (survey)“, teda prehľadu od istého Rudolfa Šandorfiho, ktorú vydala Zahraničná Matica slovenská v roku 1996 v Toronte . A pretože Matica slovenská je verejná a národná inštitúcia s upadajúcou povesťou, publikáciu treba tiež pokladať za verejne prístupnú, no určenú iste pre ľudí v USA a v Kanade, exulantov z rôznych vysťahovaleckých vĺn, najmä tých po roku 1948 a 1968s rôznymi zavádzajúcimi tvrdeniami, ktoré my doma poznáme lepšie.

Kamienkom do stojatej vody


Aj keď je leto, horúco, pod myšlienkový kotol priložil maďarský premiér V. Orbán, keď iste v súčasnej politike zorientovaný nabáda „k pochopeniu tých systémov, ktoré nie sú západné, liberálne a možno i nedemokratické a napriek tomu sú úspešné“ a ako príklady svojich slov, ale iste i názorov uviedol niekoľko štátov sveta, ktoré nepatria vzorovo k tým demokratickým.

Stránky

Jaroslav Giláni

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy