Reklama
Reklama

Blog Jaroslav Giláni

Celkový počet zobrazení titulu: 10496 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 4

I to by mohlo patriť k spomienkam

Zatiaľ v žiadnej správe o návšteve hrobov vojakov Červenej armády a príslušníkov 1. čs. armádneho zboru, ktoré sa vybral ponavštevovať p. Kiska, prezident, ako jeho výraz úcty k ich smrti, neobjavili sa detaily, že tí mladí ľudia, vojaci chybovali celú generáciu doma, vo svojej vlasti, že to bolo 14 % mladej a životaschopnej populácie národov na jednej i druhej strane.

Ako chápať slovo kazítko?
(to nie je otázka pre jazykovedkyňu S. Mislovičovú)

To, že mnohé výrobky dennej potreby aj z kategórie bielej techniky sú na jedno použitie, vieme všetci, ktorí sme potrebovali vymeniť tesniacu manžetu v práčke či grafitové uhlíky vo vysávači, alebo drobnú pohyblivú súčiastku pohybujúcu sa v cenách okolo 1 € nie ani vlastnoručne zhotovenej, ale cez remeselníkov s licenciou. Každý z nás sa stretol s ich odpoveďou, že náhradné súčiastky im firma nedodáva a za ručne vyrobené tesnenie záruky brať nemôžu, no ak si kúpime najnovší model, on (teda remeselník) len predmet či vec príde nainštalovať a vystaví záručný list.

Aj k slovenským súvislostiam s ruským plynom

Problematiku dodávok ruského zemného plynu by mali naši špecialisti, plynári sledovať a hodnotiť z dlhodobého hľadiska a nielen z pohľadu vlastníkov rodinných víl, ktorým na vykurovanie stačia brezové polená v kozube. Ide totiž o mimoriadne citlivý a dôležitý problém našej ekonomickej budúcnosti, nielen tranzitu  plynu cez Ukrajinu a Slovensko.

Patálie s oslavami sviatkov (našich)

Národy a štáty majú svoje významné dni, ktoré slávia ako začiatok svojich národných dejín, svojej existencie, alebo oslavujú iné historicky významné udalosti a podľa toho sa k nim aj správajú, ctia, vyzdvihujú ich význam, alebo len tak odpočívajú, pretože sú to voľné dni.

Ústavný súd neberie ohľad na opozíciu...

Keďže Ústava SR je dostupná verejnosti, možnosť si ju i s mnohými doplnkami čítať a konfrontovať s rôznymi výkladmi jej aktuálnej časti. Tak som sa zahĺbil do Hlavy VII, ktorá pojednáva o súdnej moci od článku 124 až po článok 134. A to preto, že prof. Mazák sa vo svojom názore (Podľa a v medziach Ústavy) zaoberá hypotetickými otázkami vzťahu pléna a senátov Ústavného súdu.

Keby to bol len vtip

Traduje sa, že traja kvalifikovaní právnici budú mať iste štyri rozdielne právne názory, opierajúce sa o právnu analýzu.

Nadštandardné až vrúcne vzťahy

Vrúcnosť objatia poľského prezidenta B. Komorowského s našim A. Kiskom na zasneženom svahu za Skalitým iste nezaostalo za podobným a vrúcnym objatím L. I. Brežneva s našim G. Husákom. Zatiaľ bez bozkov.

Indikatívne fakty o pohnutej minulosti i prítomnosti suseda

Návšteva maďarského predsedu vlády V. Orbána vo Warszawe bola v novinách napriek zdvorilému chladu zo strany poľskej premiérky E. Kopaczovej spestrená dávnou pesničkou: Polak i Wenger dva bratňaki i do szabli i do szklanki. Spievať si ju mohli v časoch, keď Poľsko susedilo s Maďarskom – Uhrami a nebolo to  historicky tak dávno. Ani spomienky sládka bývalého pivovaru v Michalovciach o tom, že na stanici, kde rýchlik z Pešti do Lemberku zastavoval každý večer, ládovali ich fľašky piva v debničkách s ľadom.

V akom svete to žijeme?

Každý deň prináša množstvo vážnych a zaujímavých príbehov, ktoré vďaka rýchlym, až bleskovým komunikačným prostriedkom sa dostávajú sa do našich domácností bezprostredne potom, čo sa stali.

Okrem tých, čo nám denne nám pripomínajú dôsledky mocenských konfliktov v rôznych častiach sveta, ktoré sa pokúšajú riešiť rôznymi formami emisári proti sebe stojacich strán, bývajú aj príbehy a udalosti vážne, ktoré vyvolávajú i úsmev či zamyslenie.

Rokovania v Moskve

To, že sa do Moskvy vybrali predstavitelia dvoch najvýznamnejších štátov EÚ, A. Merkelová a F. Hollande, aby s V.Putinom prerokovali svoj plán na ukončenie krízy vo východnej časti Ukrajiny, svedčí o tom, že kríza a vojna už ohrozuje Európu i celý svet. Vedieť nemôžeme len to, či do Moskvy vycestovali ako emisári B. Obamu, alebo z vlastnej usilovnosti a zodpovednosti. V každom prípade ich cestu treba prijímaťako akt historickej zodpovednosti a pamäť na 2.svetovú vojnu, ktorá poznačila nadlho Európu i jej národy, Nemecko i Francúzsko zvlášť.

Stránky

Jaroslav Giláni

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy