Reklama
Reklama

Blog Dušan Čaplovič

Celkový počet zobrazení titulu: 3978 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Špinavo v parlamente o Čistom dni

Slovenský parlament sa vinou niektorých poslancov čoraz viac prepadá do suterénu. Mal by byť prostredím pre odbornú, ideovú diskusiu, avšak je miestom a doslovným kolbišťom či ringom, najmä pre tých, čo sa nevedia ovládať, a jedinú obsahovú výbavu majú na úrovni spoločenského suterénu. Jačia, skučia a kričia. Aj napriek tomu, že sa vo svojich životopisoch honosia vzdelaním, ich úroveň jazyka, reči, prezentácie názorov a argumentov je plochá, ba často až surová.

Zabúda, že je prezidentom Slovenskej republiky...

Nemôžem pochopiť konanie nášho prezidenta, iba ak... a to napíšem v závere. Jeho podraz v rámci stretnutia prezidentov V4 v Rzeszówe v Poľsku tým, že odmietol spoločný postup pri riešení migračnej krízy a odmietol sa zúčastniť na záverečnom spoločnom obede prezidentov, veľmi nepekne reprezentoval Slovensko. Asi „utekal“  za spriazneným Dalajlámom XIV. na Slovensko, pričom jeho neoficiálne stretnutie s ním dokázalo, že zabúda, že je prezidentom Slovenskej republiky.

Stránky

Dušan Čaplovič

Doc., PhDr. Čaplovič Dušan, DrSc.
Narodený: 18. 09. 1946 v Bratislave
Postavenie: poslanec a člen Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport; náhradný člen Výboru NR SR pre európske záležitosti; člen Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činností NBÚ.

Blogy