Reklama
Reklama

Blog Dušan Čaplovič

Celkový počet zobrazení titulu: 6656 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Samospráva a vysoké školy

Som šokovaný z práce na rezorte školstva pri príprave novely vysokoškolského zákona. Najmä z neskúseného štátneho tajomníka, ktorý sa obklopil neznámymi poradcami a expertmi. To, čo preniklo na verejnosť prostredníctvom diskusií v médiách, svedčí, že oduševnení tvorcovia sa, zrejme nechtiac, vrátili do smutných časov po Februári 1948. Na ministerstve sa rozhodli likvidovať demokratické, autonómne a samosprávne ponovembrové vysoké školstvo ako v staroveký Rím mesto Kartágo.

Dubčekov rok

V chaose okolo slovenskej cesty riešenia epidémie Covid-19, sústavne meniacich sa opatrení okolo testovania a očkovania, zabúdame na tohoročnú nedožitú storočnicu Alexandra Dubčeka. Smutné, ba až tragické je znižovanie sociálneho statusu a ľudských práv občanov Slovenska. A práve osobnosť tohto slovenského politika z druhej polovice minulého storočia by sa mala stať príkladom ľudského správania politika k občanom našej vlasti.

Ignoranti

Zvykne sa vravieť, že veda bez politiky je úspešná, ale politika bez vedy je v postavení mimo hry. Desaťročia slovenskí politici kladú vzdelanie, vedu, výskum a inovácie na vedľajšiu koľaj. Pravda je, že o nich hovoria a píšu ako o prioritách, ale v skutočnosti len povrchne tárajú.

Sám som to zažil, keď som presadzoval význam vzdelania, vedeckého poznania, výskumu a inovácií pre ekonomický a spoločenský rozvoj aj Slovenska, keď som každoročne požadoval do štátneho rozpočtu finančné zdroje.

Poučná diskusia k testovaniu a očkovaniu

Pred chvíľou v Slovenskom rozhlase skončila výborná relácia Z prvej ruky s odborníkmi, ktorú moderovala pani redaktorka Marta Jančkárová, k testovaniu a očkovaniu. Konkrétne s pani docentkou Zuzanou Krištúfkovou, doktorom Petrom Visolajským a matematikom Richardom Kollárom.

Igor Matovič sa nezmenil

Dnes som sa presvedčil, že Igor Matovič sa nezmenil, opätovne len poslanec Igor z parlamentu, s nenávisťou až za hrob. Doktor Jekkyl a pán Hyde. Pochopil som slová vyslovené disidentkou doc. dr. Jiřinou Šiklovou na prelome rokov 1989/1990, že ľudia z disentu by nemali vstupovať do politiky, lebo desaťročia boli v opozícii a ťažko sa preorientujú na konštruktívnu politiku. Platí to aj o tridsať rokov neskôr na Slovensku, konkrétne na príbehu I. Matoviča, nového predsedu vlády SR.

Letné politické pobláznenia

Vždy keď navštívim Krakov, moje kroky vedú aj na Jagiellońsku univerzitu. Na portáli auly môj zrak splynie s textom: Plus ratio quam vis – Viac rozumom ako silou. Vyslovil som ho aj pred desaťročím ako podpredseda vlády pri návšteve Číny, počas rokovania s čínskym ministrom pre menšiny.

Hovoril som o uplatňovaní ľudských práv na našej planéte, teda aj v Číne. Vravel som to z duše, nie mentorsky a nadradene, tak ako bývalý prezident A. Kiska, či nedávno, pri stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí, prezidentka Z. Čaputová.

Ideoví artisti a poblúznení advokáti lží...

Tomáš Garrigue Masaryk, už ako prezident, vyslovil v roku 1919 prorockú vetu v túžbe po skutočnej demokracii: „Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ Popravde ona bola a je nadčasová až tak, že sa celostne dotýka i dneška. Súčasné dianie v našej spoločnosti ma núti nemlčať. Spoločnosť je znepriatelená, ba až tak, že sa to dotýka aj cirkví, práve teraz, najmä po voľbách biskupov a dozorcov aj Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Rozhádaní sme proste všetci.

Pripomenutie Milana Rúfusa

Dnes, 11. januára, je desať rokov od smrti úžasného básnika, esejistu, literárneho historika a prekladateľa, Milana Rúfusa. V adventnom čase starého roku sme spomínali jeho nedožité 90.tiny, a po prelomení rokov, je tu opäť príležitosť spomenúť si na tohto úžasného, láskavého a hĺbavého človeka. Pamätám si ho od mojich vysokoškolských štúdii, z druhej polovice 60.

Svet v moci peňazí a ničiteľov civilizačných hodnôt

Ešte som nebol v politike, ale už vo vedeckom prostredí Slovenskej akadémie vied som získal presvedčenie o tom, že značná časť médií slúži moci peňazí. Vtedy som si nahováral, že ak chcú prežiť, tak musia zväčša slúžiť svojim majiteľom. A tak sa postupne a potupne stávali zo strážcov demokracie jej hrobári. Hľadanie pravdy bolo až na druhom mieste, samozrejme boli výnimky, a preto veľká česť odvážnym a čestným jednotlivcom - novinárom.

Nehorázny paškvil na dresoch hokejovej reprezentácie

Nový vizuál, ktorý má nahradiť štátny znak na dresoch našej hokejovej reprezentácie, je skutočne nehoráznym paškvilom, mačkopsom v posvätení pomazaných hláv predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) pod vedením podnikateľa Martina Kohúta. Prezident SZĽH prejavil týmto činom hrubú neznalosť významu štátnej symboliky, chránenej Ústavou SR a ústavným zákonom o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.

Stránky

Dušan Čaplovič

Doc., PhDr. Čaplovič Dušan, DrSc.
Narodený: 18. 09. 1946 v Bratislave
Postavenie: poslanec a člen Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport; náhradný člen Výboru NR SR pre európske záležitosti; člen Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činností NBÚ.

Blogy