Reklama
Odmena za nákup na ZľavaDňa
Reklama

Obsah autora

Sociálny štát zahŕňa celý rad prvkov sociálnej politiky. Ich cieľom je reagovať najmä na sociálne nerovnosti a riziká, respektíve na ich mnohé negatívne dôsledky, ako sú staroba, choroba, invalidita, nerovnosť, sloboda výberu, nedostatok príležitostí a segregácia, takisto ako potreba eliminovať v čo najväčšej miere sociálne tvrdosti, ktoré sprevádzajú fungovanie trhového...

Uplynulých 25 rokov je Slovensko presviedčané, že liberálna demokracia je najlepším riešením ľudských a spoločenských problémov.

Manifestom nátlaku neoliberalizmu na sociálny štát boli a sú reformy zamerané na privatizáciu. Ekonomický liberalizmus, ideovo podporovaný rozličnými mozgovými trustami – think-tankami, neziskovými organizáciami so...