Reklama
Reklama

Obsah autora

Prinášame rozhovor s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v SR, J. E. LIN Linom k záverom nedávneho 19. zjazdu Komunistickej strany Číny.

 

Po páde komunistických strán sovietskeho bloku sa zdalo, že myšlienka socializmu je mŕtva. Čínska ľudová republika ako keby tento mýtus vyvracala – komunistická strana je stále vedúcou silou, čo je fakt...


Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Lin Lin, na snímke, zaujíma stanovisko k rozhodnutiu Arbitrážneho tribunálu v otázke Juhočínskeho mora.

Dňa 12. júla 2016 vydal Arbitrážny tribunál v otázke Juhočínskeho mora, ktorý bol dočasne zriadený na jednostrannú žiadosť Filipín, takzvané rozhodnutie s cieľom poškodiť územnú zvrchovanosť a morské...