Reklama
Reklama

Obsah autora

Ivo Šebestík píše v časopise !Argument o tom, jak se v dnešní mediální a politické debatě chybně a nesprávně používá pojem „neomarxismus“ jako součást snah zdiskreditovat levici a také Karla Marxe.

V poslední době se stále častěji objevuje snaha označovat současné evropské „elity“, které napomáhají rozředění evropské kultury extrémně pojatým multikulturalismem, jako...


My, kdož si pamatujeme cenzurou uzavřený prostor pro svobodné vyjadřování názorů, můžeme sledovat s jistým smutkem, že opakem uzavřenosti se stal nepřehledný chaos bez ustání ze všech stran pršících sdělení, hodnocení, uznání a zneuznání, názorů a kvazinázorů, myšlenek a smyšlenek, cílených útoků, urážek a invektiv.

Veřejný prostor...

V médiích, v politických prohlášeních a v diskuzích vedených na veřejnosti se už nějakou dobu objevují pojmy jako „demokratický deficit“ nebo „únava demokracie“, jimiž veřejný prostor reaguje na obtížně přehlédnutelný fakt, že politická i obecně společenská realita v demokratických zemích světa není s pojmem demokracie jako takové v tak úplném souladu, v jakém by patrně...

Migrační, respektive imigrační hrozba – jak jsou současné vlny příchozích z Blízkého východu, Balkánu a Afriky v některých zemích vnímány – se států Evropské unie dotýká velmi nerovnoměrným způsobem. Česká republika patří k zemím s nejnižším počtem prvních žadatelů o azyl, a přesto i zde se projevují velmi silné obavy z důsledků rostoucí imigrace, což nahrává silám,...

Maďarský parlament se chystá novelizovat zákon, podle kterého by Maďarům žijícím v zahraničí bylo umožněno dvojí občanství. Zákon vyhlíží nevinně, a pokud by jej někdo kritizoval, dá se mu oponovat tím, že podobné zákony již existují v jiných zemích, a že nejde o nic špatného. istě, záleží ovšem na tom, jak se to vezme. Proč by například Maďar žijící na Slovensku nemohl mít...

Česká publicistika v hlavním proudu médií stále ještě preferuje rozhovory s politiky a jejich přímé reakce před analýzami a komentáři odborníků. Zejména nejsledovanější publicistické formáty v České televizi a na Primě jsou v podstatě tribunami politiků, kteří si na svou účast v nich zvykli a v podstatě bezostyšně považují za povinnost vedení redakcí a dramaturgů zvát je do...