Reklama
Reklama

Obsah autora

Neznášam, keď sa musím rozhodovať medzi super akciami. Takými, že mám pocit – ak to vynechám, tak ma asi porazí. No a presne to sa mi stalo 21. septembra. Dúhový Prajd v Bratislave verzus tradičná Clementisova cesta do Tisovca (už ani nespomínam stretávku zo základnej školy). S dostatočným predstihom, keď bol termín podujatí známy, sa ma čoraz častejšie pýtali kamaráti, či prídem – na tú...

Polemiky o histórii, konfrontácie názorov na veci dávnominulé nie sú tým, čo by mimoriadne pútalo pozornosť. V niektorých rodinách stojí otázka ako prežiť. Sociálne napätie, nezamestnanosť a klesajúca životná úroveň vyvolávajú frustráciu. Aký stupeň nevraživosti v spoločnosti je tou prahovou hodnotou, za ktorou stačí už iba iskra? Často počúvam úvahy o tom, že "na Slovensku je...