Reklama
Reklama

Obsah autora

Keď je reč o voľbách, nestačí uvažovať len o jednotlivých politických subjektoch, o ich preferenciách a predstaviteľoch. Viac nám odhalí panoramatický pohľad na voľby samotné: nakoľko ich uzákonený spôsob vykonania vyhovuje potrebám doby, aký vlastne majú zmysel pre občana v zmenenej spoločenskej situácii, keď už ich aktérom nie je negramotný ľud, ako je legitimizované...

Pre občanov sú voľby príležitosťou rozhodnúť, či podporiť kontinuitu vývoja pomerov v krajine, alebo ich zmenu. Zároveň rozhodujú, či chcú vymeniť aj politikov. Rozhľadení občania po doterajších skúsenostiach nebudú voliť politické strany podľa toho, čo o sebe samé hovoria programom a reklamnou kampaňou, ale zhodnotia spoločenskú klímu, ktorej pôdorys nám vytvorili hlavní...

doc. PhDr. Ján Stena, sociológ Narodil sa v roku 1941. V rokoch 1993 – 1998 bol poradcom prezidenta Michala Kováča a potom do roku 2002 pracoval na sekretariáte predsedu NR SR Jozefa Migaša. Na akademickej pôde viedol výskum občianskej spoločnosti, publikoval desiatky vedeckých štúdií a články v ľavicových periodikách. Dlhé roky pracoval s výskumami o ľavicovom prostredí a...

Koncom roka 2001 vyšla v bratislavskom vydavateľstve T.R.I.MÉDIUM netradičná publikácia. Na Slovensku sa totiž len zriedka objaví kniha približujúca čitateľom súčasnú aktívnu osobnosť domáceho verejného života.

Hlavným aktérom publikácie je manažér, špecialista na hutníctvo s graduáciou docenta, minister a politik ľavicovej orientácie, ale aj občan s celou paletou...

Nedávno som sa v SLOVE pokúsil vysvetliť, že ľavicu netreba "zužovať" iba na politickú stranu, ale ani "rozširovať" na všetkých jej možných voličov. V konštitúcii ľavice je podstatná sociokultúrna pospolitosť (spoločenstvo), pozerajúca na politiku cez isté hodnoty, so svojou predstavou sveta a perspektív života v spoločnosti. Namieste je otázka, ako tento kompetenčne nezávislý...

V tom istom čísle SLOVA sa objavil vopred avizovaný rozhovor s predsedom NR SR a SDĽ, v ktorom ma zarazilo asi "narýchlo" vyslovené vnútorné presvedčenie, že "situácia v strane dozrieva na sformovanie socialistickej platformy v rámci SDĽ". Neviem čo sa na neuváženom výroku podieľalo viac, či obrovský mediálny tlak trvajúci už celé týždne, nacielený a dehonestujúci osobu...

V priebehu doterajšej diskusie sa na stránkach SLOVA objavilo niekoľko pozoruhodných námetov, ale i sporných tvrdení. Dotknem sa výberovo len troch polemických pozícií, ktoré mi umožnia sformulovať nový námet do diskusie.

Začnem extrémnym hodnotením, aké sa objavilo v č. 1/2000 tohto týždenníka. "Kríza súčasnej ľavice na našej politickej scéne totiž...

Obraz prežitých 10 rokov vyzerá podľa toho, z akej perspektívy sa ne pozeráme. Inak sa javia prostému človeku, ktorý má starosť, z čoho uživiť rodinu, lebo aj posledné fabriky v okolí na Gemeri sa rozpadli, deti dorastajú a nevedno, či si nájdu prácu. Na rekvalifikáciu a následnú migráciu za prácou má už priveľa rôčkov, do dôchodku ich ostáva tiež dosť. Inak sa prežité...

Toľko sa už nahovorilo o dokrivenom obraze Slovenska vo svete. A čo tak zistiť, aký obraz domoviny nosia vo svojom srdci jeho občania? V prieskume verejnej mienky sa o to pokúsila agentúra MVK (marec 1999). Na prekvapenie výskumníkov, počet odpovedí na tzv. otvorenú otázku, ktorú v dotazníku opýtaní spravidla neradi vypĺňajú, prišlo neúrekom veľa (120 strán textu), pričom...