Reklama
Reklama

Obsah autora

Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy, zostavená Antonom Balážom a Vladimírom Petríkom, ktorú vydal Slovensko-český klub s podporou Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky v spolupráci so Slovenským literárnym centrom v Bratislave a Slovenským literárnym klubom v Českej republike, je pozoruhodným edičným projektom približujúcim...

Téma habsburskej dynastie a osudy jej členov neustále "provokujú" historikov a spisovateľov. Ponúkajú nesmierne množstvo materiálu a tém na umelecké či výsostne vedecké spracovanie. O tom, ako súvisia osudy posledných členov tohto slávneho rodu s osudmi Slovenska, hovorí práve kniha Romana Holeca.

Popredný slovenský historik zaoberajúci sa slovenskými a...

V sobotu 3. novembra 2001 zomrel vo veku 75 rokov básnik, prekladateľ a publicista Vojtech Mihálik. Táto rozporuplná osobnosť našej kultúry druhej polovice 20. storočia veľmi intenzívne ovplyvňovala vývin slovenskej poézie a svojimi postojmi a angažovanosťou niekoľko desaťročí kontroverzne zasahovala do kultúrneho diania v našej krajine.

Mihálikova...

Básnik Štefan Moravčík (1943) patriaci k najpozoruhodnejším zjavom slovenskej poézie 70. a 80. rokov sa vo svojej najnovšej zbierke na jednej strane pokúša čiastočne oprášiť svoju tradičnú poetiku založenú na otvorenom erotizme a na experimentovaní s básnickým jazykom, no na druhej strane tieto konštanty vlastnej poézie dopĺňa novou skúsenosťou zrelého veku.

...

Knižný debut Júliusa Lomenčíka (1961) Infarkt citu (vydavateľstvo DOMA Mošovce, 1999) je dôkazom toho, že aj malé regionálne vydavateľstvá dokážu produkovať kvalitnú pôvodnú tvorbu a neboja sa ísť aj do takých rizikových projektov, ako je vydanie debutu, a ešte k tomu debutu básnického.

Lomenčíkova zbierka, uvedená mottom Jozefa Urbana "Spisujem básne...

Ženská poézia je jedným z najvýraznejších fenoménov slovenskej poézie 90. rokov. K jej popredným predstaviteľkám patrí i poetka Dana Podracká (1954). Jej posledná básnická zbierka síce "oprašuje" tradičný tematický repertoár, typický pre ženské písanie poézie, v ktorom neraz pociťujeme sklon ks tereotypnosti, ale prináša aj množstvo originálnych a...

Kniha básnika, prekladateľa a výtvarníka Ivana Mojíka (1928) Obrana jazvy s podtitulom Básne - Texty - Obrazy (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999) je dôkazom o pretrvávajúcej inšpi ratívnosti medzivojnových avantgardných smerov, predovšetkým najvplyvnejšieho z nich - surrealizmu.

Rovnako ako v predchádzajúcich zbierkach Rozbíjanie sarkofágu,...

Stálica na nebi slovenskej poézie - Mila Haugová (1942) sa vo svojej v poradí už deviatej básnickej zbierke opäť predstavila nielen ako vnímavá analytička ľudských citov a životných drám, ale aj ako poetka schopná hlbokej a autenticky prezentovanej sebareflexie.

Haugovej Krídlatá žena (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999) je poéziou, v ktorej sa...

Ak túžite vstúpiť do tajomného sveta poézie alebo máte ambíciu stať sa básnikom, určite by ste mali siahnuť po knižke Jozefa Urbana Utrpenie mladého poeta (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999). Autor nás v štyridsiatich malých kapitolkách nenásilne vtiahne do procesu tvorby básnického textu, pokúša sa nájsť odpovede nielen na zdanlivo bežné otázky prečo a pre koho písať, o...

Autorský kolektív Rukoväte literatúry siahol po operatívnom žánri prehľadovej príručky a snažil sa ju koncipovať ako "informatórium na štúdium vybraných národných literatúr pre pedagógov literárnej výchovy, študentov všetkých typov škôl ale aj laikov, ktorí nemajú skúsenosti s literárnou vedou." Do akej miery sa im táto snaha vydarila? Azda najväčšou slabinou textu je pokus o...