Reklama
Reklama

Obsah autora

Celosvetová prax potvrdzuje, že súčasní vzdelaní ľudia sa vášnivo pustli do politickej činnosti. No najväčší myslitelia starších dôb od aktívnej politiky bočili. Sokratovi sa vyčítalo, že nechce prijať nijakú funkciu v štátnej službe okrem vojenskej obrany vlasti.

Platón, hoci vo svojich dielach politizoval, vyhýbal sa ľudovému zhromaždeniu - agore....

Zástupcovia učiteľov, ktorí sa začiatkom júla zišli v Bratislave na protestnom zhromaždení, zreteľne vyslovili mienku na znižovanie počtu pedagógov a tried na stredných školách. Dúfam, že minister Milan Ftáčnik si uvedomuje, že úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou je nenahraditeľné pre celoživotné vzdelávanie a školstvo nechce dostať do kolapsu. Mali by to však vedieť aj...

V minulosti platil názor - a dlho sa udržiaval - že ženy majú prirodzené miesto v domácnostiach, v kuchyni, medzi deťmi. Preto sa iba pozvoľna po stáročia najmä individuálne prebíjali do vzdelávacích inštitúcií, najprv do stredných a postupne i do vysokých škôl. Predkovia na našom území boli konzervatívnejší ako v Nemecku, kde v roku 1911 študovalo na vysokých školách takmer...