Reklama
Odmena za nákup na ZľavaDňa
Reklama

Obsah autora

Jak hodnotíte jako znalec zemí Latinské Ameriky, v nichž jste častokrát pracovně pobýval, výsledky brazilských prezidentských voleb? Zvítězil v nich s 55procentní podporou voličů kandidát krajní pravice Bolsonaro.

Výsledek je skutečně velmi špatný, může to být politický horor. Hodnotím ho jako nejhorší výsledek prezidentských či parlamentních...

Čína, jakožto největší rozvojová země světa, je aktivní v rozvíjení spolupráce s dalšími rozvojovými oblastmi světa. Usiluje o lepší vztahy, než jaké západní země realizovaly za kolonialismu a jaké prosazují v současném globálním systému. Ve dnech 3. a 4. září 2018 proběhlo v Pekingu Fórum o spolupráci Číny a Afriky.

Fórum o spolupráci mezi...

Proč se v posledních letech tolik mluví o intenzivním zájmu Číny o spolupráci se střední a východní Evropou? Ekonomické a politické vztahy mezi zeměmi střední a východní Evropy a Číny v poslední době je nutné vnímat v rámci významných globálních politicko-ekonomických proměn a otřesů, které se urychlily od globální ekonomické krize v roce 2008. Výsledkem je evidentní...

Prezident Donald Trump absolvoval v Číně třídenní státní návštěvu, která dostala název „state visit-plus“. Nejednalo se totiž jen o běžnou návštěvu zahraničního politika v Číně, ale o mimořádné setkání představitelů dvou největších světových ekonomik, včetně osobního rozměru setkání. Masová média v USA šla dokonce tak daleko, že psala o tom, že se prezident Trump v ...

Marek Hrubec z Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR vysvětluje zvláštnosti čínského systému, ve kterém rychlý postup rozvoje čerpá i z tradičních hodnot.

Doc. PhD r. Marek Hrubec, Ph.D., vede Centrum globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se především na globální konflikty a interkulturní dialog....

Doc. PhDr. MAREK HRUBEC, PhD., vede Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filozofie při Filosofickém ústavu. Zabývá se různými globálními konflikty a zároveň zkoumá snahy o překonání těchto konfliktů: politickou a vědeckou diplomacii, ekonomickou a sociální solidaritu či interkulturní dialog. Přednášel v EU, USA, Číně, Indii, Rusku, Brazílii, Chile, Íránu, Burundi, na Novém...
PhDr. Marek Hrubec, PhD. (1968) je známy český politický filozof, rozhľadený sociálny vedec európskeho formátu. Pôsobí ako riaditeľ Centra globálnych štúdií, spoločného pracoviska Filozofického ústavu Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zameriava sa na sociálnu a politickú filozofiu, politologickú a sociologickú teóriu a, ako to už prezrádza jeho funkcia, na...

Ekonomická krize ukázala zřejmé meze současného ekonomického a sociální řádu. Víme, že je třeba přijít s novými návrhy, které by umožnily jít jinou cestou. Mnoho lidí se ale ptá s jakými. Existují nějaké návrhy, které by mohli přinést výraznou změnu, ale zároveň by byly v praxi prosaditelné za současné situace? Nepodmíněný základní příjem je jedním z takovýchto zásadních uskutečnitelných...

V Slove sa viackrát venovali objasňovaniu nepodmieneného základného príjmu a kampane v krajinách EÚ za to, aby sa o ňom rokovalo v Európskej komisii a na verejnom rokovaní Európskeho parlamentu. Pri článku z Klubu Nového slova Dozrel čas na základný európsky príjem pre všetkých? nájdete v rubrike SÚVISIACE odkazy na ďalšie články na túto tému. Informácie o kampani a...

Současná ekonomická krize v mnoha zemích ve vypjaté podobě ukazuje, že základní sociální potřeby lidí vyžadují nové nástroje, jak je zabezpečit. Sociální problémy měli lidé samozřejmě už dříve, ale krize tuto situaci vyhrotila pro občany nejen z nižní třídy, ale i z třídy střední. Základní příjem, na který by měli právo všichni občané a občanky, by byl velmi důležitým...

Zahajovací příspěvek přednesený na Českém sociálním fóru: Euro-manifestace proti vládním škrtům (Praha, 29. září 2010)

Pořádání již druhého Českého sociálního fóra v tomto roce je svědectvím oživených a posílených aktivit české občanské společnosti, sociálních hnutí, odborů a mnoha jednotlivců. První letošní sociální fórum...

Čo majú spoločné sociálne hnutia, ekonomická demokracia či teória základného príjmu? Sú to faktory a témy, ktoré udávajú tón modernej ľavicovej politike. S českým filozofom Markom Hrubcom, podpredsedom Masarykovej demokratickej akadémie a riaditeľom Centra globálnych štúdií v Prahe, debatovali pred voľbami do Národnej rady SR členovia Klubu Nového slova o tom, ako sa nové...

Sociálne následky globalizácie získavajú v období svetovej ekonomickej krízy celkom konkrétnu podobu. Dokazujú to krachujúce podniky a milióny nezamestnaných na celom svete. O príčinách krízy Slovo písalo a píše pomerne veľa, o jej možných následkoch a spôsoboch riešenia diskutovali členovia Klubu Nového slova začiatkom júna. Diskusiu moderoval slovenský filozof Ladislav Hohoš...

V rámci dejín kapitalizmu ekonómovia analyzujú sedem až dvanásť veľkých kríz. Tá súčasná je jednou z nich. Rozlíšiť možno tri alebo štyri druhy kríz. Prvý a druhý druh – drobné ekonomické poklesy trvajúce jeden, dva roky a výkyvy zapríčinené konkrétnymi politickými rozhodnutiami, možno zjednotiť do spoločnej kategórie. Druhou, podstatnejšou kategóriou sú štrukturálne krízy....

Spor o výklad lidských práv při příležitosti letošního 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv Současná americká finanční krize, která se přesouvá do ostatních částí světa, není jen dnem jednoho z ekonomických cyklů. Proměňující se světové uspořádání dokládá, že vstupujeme do nové éry. Bipolární svět studené války (USA a SSSR) a následný unipolární svět postkomunistické...

Po vyčerpání nenásilných protestů proti české vládě přicházejí protesty násilné. Jakou roli zde hraje hladovka Jana Tamáše a Jana Bednáře? Mnohé případy dokládají, že atentát bývá hodnocen dvojznačně. Zatímco atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho je odsuzován, na Reinharda Heydricha bývá schvalován. Záleží tedy na tom, kdo je jeho cílem. Pokud je jím diktátor, bývá často...