Reklama
Reklama

Obsah autora

Apollón potrestal Kassandru tým, že jej proroctvám, ktoré boli božského pôvodu a teda nespochybniteľné, nikto neuveril. Futurológov nemusí trestať mytologická postava, politici sledujú iba svoje vlastné krátkodobé záujmy a prognostikom ani iným vedcom a odborníkom jednoducho neveria. V tom lepšom prípade nejde o totálnu ignoranciu, niečo si vyberú, vytrhnuté z kontextu,...

Paul Craig Roberts Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu: cesta k nové světové ekonomice. Triton Praha 2015. S pomocí cenných připomínek Ilohy Švihlíkové přeložil Václav Petr.

(The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, Towards a New Economics for a Full World. Clarity Press, Atlanta...

Práve sa odohrala nová Versailleská zmluva, Grécko stratilo suverenitu nad svojím verejným majetkom v objeme 50 miliárd  €, o výpredaji tohto majetku budú rozhodovať veritelia. Takže sa stalo protektorátom Európskej únie a hlavne Nemecka. Medzinárodní veritelia budú rozhodovať o všetkých návrhoch dôležitých zákonov; prvé ultimátum do 15. júla už grécky parlament dostal,...

Bývalý francúzsky minister zahraničia Jean-Pierre Chevenèment presne vyjadril, že v ukrajinskej kríze ide o Európu. Tak ako v gréckej kríze Paul Craig Roberts ukázal, že USA nepripustia Grexit, aby mohli naďalej ovládať EÚ. Roman Bednár zase uverejnil blog o hrozbe TISA (Trade Services Agreement), čo je dohoda ešte horšia ako TTIP. A pred podpisom je CETA (EÚ-Kanada)...

Komentár popredného kritického ekonóma, nositeľa Nobelovej ceny Josepha Stiglitza na tému TTIP okrem známych argumentov prináša nový a zásadný vhľad. Finančná oligarchia alebo plutokracia nám de facto vládne, máme rentiérsky kapitalizmus čiže plutokraciu. V pražskom kníhkupectve sa na mňa pozerá Piketty v českom preklade. Profesor Stiglitz s nebývalou otvorenosťou...

Zamyslenie nad prednáškou Alaina Badioua v Prahe
 

Naša súčasná situácia sa podľa Borisa Budena javí ako spoločnosť bez nádeje, alternatívou je nádej bez spoločnosti. Komunizmus ako alternatíva bol zdiskreditovaný praxou sovietskeho systému, a to z ideologických dôvodov; deklarované budovanie komunizmu vyústilo do reálneho socializmu, čo bolo priznaním neúspechu....
Naozaj boli prekročené všetky hranice masového vraždenia prostredníctvom priemyselných technológií, čo malo za následok ďalšie zločiny proti  ľudskosti v 20. storočí, ktoré je najkrvavejším v dejinách. Meradlom, či sa 20. storočie naozaj skončilo, by mala byť schopnosť zahrnúť obete do nášho rozhodovania, aby sme sa vyhli pokušeniu ďalšej svetovej vojny...
Dozvedeli sme sa smutnú správu. Dňa 13. 8. 2014 nás vo veku 85 rokov opustil profesor RNDr. Koloman Ivanička, DrSc., výrazná vedecká osobnosť a vysokoškolský pedagóg, ktorý svoje celoživotné odborné aktivity vždy spájal s presadzovaním nových smerov v myslení a bádaní. Bol zakladajúcim aktívnym členom Futurologickej spoločnosti na Slovensku (FSS), mal...


Milan Kreuzzieger: Kultura v době zrychlené globalizace. Studie k transkulturálnímu obratu. Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha 2012.

Táto útla knižka vyšla pred viac ako rokom. Autor pracuje v Centru globálních studií, ktoré je spoločným pracoviskom Filozofického ústavu Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulty...
Parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL si dala vypracovať od nezávislých ekonómov vo Viedni štúdiu o skutočnom dosahu pripravovanej dohody TTIP medzi USA a Európskou úniou (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Výsledok je jednoznačný: vôbec sa neberú do úvahy sociálne náklady, 80 % predpokladaného prospechu spočíva v...


Slavoj Žižek ku Kapitálu 21. storočia Thomasa Pikettyho

Slavoj Žižek preháňa, o 80-percentom zdaňovaní vôbec nie je reč.  Thomas Piketty rozlišuje dva druhy vystupňovanej nerovnej spoločnosti, ktoré koexistujú: spoločnosť rentierov a spoločnosť vrcholných manažérov; v obidvoch rolách často vystupuje tá istá osoba. Koncentrácia bohatstva je v súčasnosti...
Spoločným posolstvom komentárov N. Roubiniho a G. Friedmana sú reminiscencie na okolnosti pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Z histórie vyplýva, že ak sa objavila nová veľmoc, musela tak či onak čeliť impériu, čo viedlo k vojne. Neschopnosť vyrovnať sa so vzostupom Nemecka zapríčinila dve svetové vojny, podobne konfrontácia Japonska s tichomorskou...Prvá svetová vojna. Vojaci britskej 55. divízie oslepení chlórom čakajúci na ošetrenie, 10. apríl 1918. Zdroj: wikipedia

Citát  z novinového článku „Čo čaká Európu“. Píše sa rok 1887:

"Koniec koncov pre Prusko-Nemecko nie je už možná žiadna iná vojna než svetová, a to svetová vojna dosiaľ nebývalého rozsahu a prudkosti....

Pod týmto názvom sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli konala 30. januára 2014 konferencia, ktorú organizovala parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL, konkrétne europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf a Michal Frič. Úsilie o hľadanie nekapitalistických alternatív sa stalo naliehavým najmä od vzniku systémovej krízy v rokoch 2007 – 2008....

Éra premeny sa začala po doznievaní povojnovej konjunktúry a potrvá zhruba storočie, preto horizont 1954 – 2054. Nástup postindustriálnej spoločnosti od polovice päťdesiatych rokov nastolil koniec modernity v zmysle industriálnej civilizácie. Revolúcia už prebehla a to na sklonku šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia prostredníctvom emancipačných hnutí. Štrukturálna...

O slovenskej ekonomike sa hovorí, že je malá a extrémne otvorená, preto treba vytvárať exkluzívne podmienky zahraničným investorom, a to aj na úkor znevýhodnenia domácich podnikateľov. Ešte pred desiatimi a viac rokmi sa hovorilo o vstupe zahraničného kapitálu ako o „plachej srnke“. Na to si dnes nikto nespomenie, ale prístup ostáva rovnaký, náklady na jedno pracovné...

Denník SME 8. 10. uverejnil informatívny článok M. Zsilleovej „Švajčiar chce, aby ľudia dostávali 2000 eur aj bez práce, bude referendum“. Ide o to, že iniciatíva, ktorá žiada zaviesť do švajčiarskej ústavy nepodmienený základný príjem, získala potrebný počet podpisov, takže do troch rokov by sa v krajine priamej demokracie malo uskutočniť referendum. Na uvedený...

Monografia o interkultúrnom dialógu, ktorej autormi sú Marek Hrubec, Petr Bláha, Jan Svoboda, Ondřej Štěch, Martin Profant, Zdeněk Vopat, Mostava Younesie, Milan Kreuzzieger, Zuzana Uhde, Ondřej Lánský. Na vydaní knihy v renomovanej edícii „Filosofie a sociální vědy“ sa výrazne podieľalo Centrum globálnych štúdií, spoločné pracovisko Filozofického ústavu AV ČR a...

Vo štvrtok 30. mája 2013 sa uskutoční v Klube Nového slova diskusia so Zuzanou Kusou a Danielom Gerberym na tému Dozrel čas na základný európsky príjem pre všetkých? Túto tému sme zvolili -  a mienime ju ďalej živiť – na podnet iniciatívy európskych občanov za nepodmienený základný príjem. V tejto súvislosti dávame do pozornosti čitateľov niektoré články, ktoré nájdete v...

Marek Hrubec a kol: Etika sociálních konfliktů.
Axel Honneth a kritická teorie uznání. Filosofia,
nakladateľstvo Filozofického ústavu AV ČR,
Praha 2012.Centrum globálnych štúdií, spoločné pracovisko Filozofického ústavu Akadémie vied Českej republiky a Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe predkladá...

Stránky