Reklama
Reklama

Archív článkov

Už dlhší čas sa zamýšľam nad tým, že prezentácia produkcie niektorých vydavateľstiev by sa nemala posudzovať ako inzercia, ale ako kultúrny počin. Kniha predsa nie je bežný tovar, aj keď niektoré komerčné vydavateľstvá k nej tak pristupujú. Vydavateľstvo Slovart je vzácnou výnimkou dokazujúcou možnosť spojenia komercie s umením. Tento kultúrny stánok rozhodne patrí medzi...

Verejnoprávny Slovenský rozhlas dal v deň 60. výročia vzniku Slovenského štátu priestor iba sympatizantom vtedajšieho režimu. Uznajte, bolo by netaktické, aby ústredný riaditeľ SRo dovolil vykresliť Jozefa Tisa ako nejakého "řezníka".

Inak sa vraj po známom Slotovom extempore národniari rozhodli zmeniť pozdrav a odteraz sa namiesto "Na stráž!" budú...

Minulý rok uplynulo sto rokov od narodenia Bertolda Brechta a tak mnohé javiská, televízne a rozhlasové vysielania boli plné programov oslavujúcich muža raz velebeného, inokedy zatracovaného, no predsa najvýznamnejšieho a najslávnejšieho moderného dramatika našich čias. Zo slovenských divadiel si významné výročie nemeckého dramatika pripomenula činohra SND až v tomto roku...

Najmä, ale nielen mladým
Verím, že časopis vstupuje do časopriestoru, v ktorom si zachová svojím spôsobom originálny ľavicový, ale pluralitný, polemický a popritom tolerantný charakter, bude adresovaný nielen inteligencii, intelektuálom, ale predovšetkým občanom Slovenskej republiky s výrazným sociálnym akcentom, samozrejme i impaktom. Verím, že časopis umožní kritický...

Meno sociológa, politika a bývalého ministra školstva, prof. Jerzyho Wiatra pozná slovenský čitateľ prinajmenšom od roku 1968, keď mu vyšla v slovenskom preklade kniha Zánik ideológie? Táto kniha však - aspoň u nás - zdieľala podobný osud ako všetko, čo bolo späté s týmto osudovým rokom - bola určená na zabudnutie. V samotnom Poľsku, napriek všetkým tlakom, sa duch liberálnej kultivovanosti...
Aký je váš názor na profiláciu ľavice a pravice?

FRANTIŠEK MIKLOŠKO: Profilácia ľavice a aj pravice na Slovensku je komplikovaný proces, ktorý bude trvať určite ešte desať rokov, no väčšiu šancu má v tejto chvíli ľavica. V našich podmienkach sa vyprofilujú dve silné politické strany na opačných póloch politického spektra. Budovať pravicu v prostredí SR je komplikované,...

Predvolebné prieskumy v najjužnejšej rakúskej spolkovej krajine Korutánsko (Kärnten), mu dávali maximálne 38 %-nú šancu na víťazstvo. On sám dúfal, že na svoju stranu získa 35-36 % hlasov. Výsledok nedávnych korutánskych krajinských volieb bol však pre Jörga Haidera, šéfa Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) prekvapujúci: jeho kandidatúru na post krajinského premiéra podporilo 42,1...

Americký mäsiar na dôchodku Salvatore Rosa (79) sa dopustil (zrejme v stareckom pomätení zmyslov) strašného činu - svoju manželku dobil na smrť, odborne ju rozporcoval a naložil do mrazničky. Pri zatýkaní policajtom svoju účasť na vražde kategoricky poprel. Približne v rovnakom čase na druhom konci zemegule v Kambodži, zatkli posledného vodcu Červených Kmérov - jednonohého Ta...

V knižnici pomenovanej po mužovi, ktorý dal zhodiť atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki, prijali v piatok večer Poľsko, Česko a Maďarsko do Severoatlantickej aliancie. Aj odporcovia tohto kroku musia priznať, že to bol historický okamih. Aj Slovensko si musí uvedomiť, že sa ho tento akt bezprostredne týka: sme po prvýkrát v dejinách obklopení členskými štátmi NATO. Keď sa...

Ešte nikdy nebolo vo svete toľko lokálnych konfliktov ako v súčasnosti. Ich príčinou sú väčšinou etnické alebo náboženské rozpory.

Afghanistan
Pokračujú boje medzi opozičnými skupinami a militantným islamským hnutím Taliban, ktoré od roku 1994 dobylo väčšinu územia.

Alžírsko
Občianska vojna medzi moslimskými...

Ideologické východiská boli príčinou, ktorá viedla historikov k nekritickému oslavovaniu alebo nekritickému zatracovaniu Maďarskej republiky rád. V nasledujúcom texte sa preto pokúsime o objektívne zhodnotenie jej existencie, ktoré doposiaľ v historických kruhoch chýba.

"DOBRÁ" A "ZLÁ" REVOLÚCIA?

Doba existencie Maďarskej republiky rád - 133 dní - nebola...

Vopred sa ospravedlňujem, že som odolal pokušeniu stavovskej hrdosti a púšťam sa do témy, ktorá je v našej spoločnosti zatiaľ tabu - veď každá kritika novinárov sa u nás zvykne s obľubou posudzovať ako útok na slobodu tlače. Napriek tomu sa neviem ubrániť pocitu, že nejde vždy iba o nepochopenie novinárskej práce. Ukameňujte ma, ak nemám pravdu, ale môj skromný názor mi...

Porážka Maďarskej republiky rád mala pre krajinu ťaživé dôsledky. "Biely" teror sa svojou krutosťou vyrovnal nielen tomu "červenému", ale v krajine sa nastolil režim, ktorý bol tým najhorším, čo mohlo nadviazať na predvojnové Uhorsko. Vývoj v Maďarsku zároveň predznačoval vývoj v strednej a juhovýchodnej Európe, demokratické režimy boli nahradzované krajne reakčnými k fašizmu...

Katolicizmus je duchovnou podstatou celého politického konania Františka Mikloška. Nebohý Vladimír Mináč o ňom napísal, že do veľkej politiky vstupoval ako statočný kresťan. Ideály zostali, ale František Mikloško sa vie podriadiť aj tvrdej politickej realite. Má povesť intrigána a vie účinne poťahovať nitky kresťanskodemokratickej politiky. V tomto smere sa úloha Jána...

V dňoch 2. - 6. marca 1919 sa v Moskve zišlo 19 delegácií, aby založili novú medzinárodnú socialistickú organizáciu. Na poslednom VII. kongrese roku 1935 sa zišli delegácie z celého sveta, aby reprezentovali silu, ktorá chcela uskutočniť planetárnu revolúciu...

ZLYHANIE DRUHEJ INTERNACIONÁLY

Prvá svetová vojna spôsobila rozpad socialistických strán na tri...

Keď som sa v roku 1995 podieľal na organizovaní slovenských národných aktivít v rámci kampane Rady Európy proti rasizmu, xenofóbii, antiseitizmu a netolerancii, odmietla ma ministerka školstva Eva Slavkovská menovať do jej poradného orgánu s odôvodnením, že takéto aktivity kazia dobré meno Slovenska v zahraničí. Podľa jej logiky totiž takto priznávam, že aj na Slovensku tieto...

S hosťom Slova Heinzom Fischerom sa zhováral Eduard Chmelár

Prof. Dr. Heinz Fischer sa narodil 9. októbra 1938 v Grazi. V rokoch 1956-1961 študoval právo na Viedenskej univerzite. Po krátkej súdnej praxi bol v rokoch 1963-1975 tajomníkom Klubu socialistických poslancov. V rokoch 1983 - 1987 zastával funkciu ministra pre vedu a výskum a od roku 1990 je predsedom Národnej rady...

V júni 1999 bude ľud Európy voliť nový Európsky parlament. Tieto voľby nám dávajú príležitosť zreformovať Európu: zlepšiť jej fungovanie, priblížiť ju ľuďom a dať jej politiku, ktorou potrebuje reagovať na výzvy budúcnosti.

EURÓPA PRACOVNÝCH MIEST A RASTU

Naša ambícia pre európsku budúcnosť ďaleko presahuje vytvorenie jednotného trhu. Musíme podporovať...

Minulotýždňový zjazd Strany európskych socialistov v Miláne mal typický predvolebný nádych. Socialisti totiž finišujú v prípravách na júnové voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých sa bude rozhodovať o tom, či si udržia pozíciu najsilnejšieho poslaneckého klubu. Konzervatívci už pred dvoma mesiacmi avizovali, že ich hlavným protivníkom budú socialisti. Politickí analytici...

Počas prvého marcového víkendu k starostiam súčasnej nemeckej koalície pribudla ďalšia, ktorá má rýdzo politický nádych. Ekonomický expert Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Ottmar Schreiner vyhlásil, že "časť Drážďanskej deklarácie z roku 1994 je prekonaná realitou", čím vyjadril súhlas s jej zrušením. Reakcie koaličných partnerov, ale aj opozičných protivníkov boli...

Hovorí sa, že mocní vládnu nad slabými pomocou cukríka a biča. K tomu je však treba dodať, že kým bič cítia na svojich chrbtoch, cukrík im zväčša iba ukazujú zdiaľky. Čo však môže slabý robiť, aké má možnosti?

BOLO MOŽNÉ VERIŤ HITLEROVI?

Nepochybne Slováci po 20 rokoch existencie Československa boli ním sklamaní. Tento štát im síce dal veľa, nielenže...

Okupácia Rakúska

vniesla nervozitu do stredoeurópskej politiky. Hitlerova agresivita sa stupňovala. Súčasne rástla trúfalosť nacistov, ľudákov i maďarských nacionalistov v Československu. V noci z 20. na 21. mája 1938 uskutočnila československá armáda prvú mobilizáciu. Prebehla veľmi organizovane a na nás študentov pozitívne zapôsobila. Cez noc vyrástli...

Dejiny posledných dvoch - troch storočí sociológovia a historici najčastejšie vysvetľujú ako dejiny modernizácie. Sporov o význam pojmu modernizácie je mnoho, skoro všetci sa zhodujú na tom, že môžeme rozlíšiť tri základné podoby modernizačných procesov: modernizáciu spontánnu, zámernú a pasívnu.

Spontánna modernizácia je charakteristická pre západné...

HISTORICKÉ PREDPOKLADY SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE

Sociálna demokracia ako intelektuálny koncept a ako politická prax sa zakladá na určitých predpokladoch. Sociálna demokracia alebo demokratický socializmus si vyžadujú isté špecifické okolie, isté predbežné podmienky, osobitne vtedy, keď hovoríme o najrelevantnejšej a najaktuálnejšej forme socializmu, teda o...

MOŽNOSTI A OBMEDZENIA VZORU

Slovensko je krajinou oneskorenej a neraz i nanútenej modernizácie. Spravidla oveľa viac civilizačných podnetov prijímalo, ako vysielalo a v tomto zmysle nebolo ani nie je centrom, ale perifériou európskej civilizácie. Oneskorená modernizácia znamená doháňanie iných, ktorí sú považovaní za nasledovaniahodné vzory. Jej prirodzenými...

Stránky

Autor