Reklama
Reklama

Archív článkov

Keď sa americký prezident Franklin D. Roosevelt odhodlal na začiatku tridsiatych rokov zachrániť krajinu trpiacu následkami svetovej hospodárskej krízy, zvolal široký tím odborníkov a za necelé tri mesiace horúčkovitej práce dali dokopy ucelenú legislatívu, ktorá odštartovala slávne obdobie "New Deal". To, že sa našlo určité východisko z dosiaľ najkatastrofálnejšej ekonomickej...

V roku 1946, dva dni po výročí amerického Dňa nezávislosti, sa Georgeovi a Barbare Bushovcom narodil starší syn George. Keď mu sudičky určovali smer jeho životnej dráhy, veľmi originálne neboli: za vzor si zobrali predkov do tretieho kolena. Prastarý otec bol aktívny v politickom živote štátu Ohio, starého otca Prescotta Busha zvolili v roku 1952 do amerického senátu ako...

bol doteraz vždy silnou zbraňou muža, ktorý ako prvý menšinový politik získal v slovenských politických kruhoch patričnú vážnosť. Béla Bugár patrí k umiernenému krídlu SMK, pričom jeho neobyčajná popularita medzi maďarským obyvateľstvom na Slovensku svedčí o tom, že podobne zmýšľajú aj naši spoluobčania na južnom Slovensku. Včas pochopil, že extrémistický Miklós Duray škodí...

Odišiel Jiří Pelikán. Muž s láskavým úsmevom, taktným vystupovaním a hlbokým socialistickým presvedčením. Do môjho života vstúpil dvakrát. Prvý raz v legendárnom roku 1968, keď som mal 16 rokov a ako študent Strednej všeobecnovzdelávacej školy som ho sledoval vo funkcii riaditeľa Československej televízie. Bol jedným z hlavných a najpresvedčivejších nositeľov myšlienky...

Pri rozlúčke s 20. storočím nepochybne budeme svedkami, že pri jeho hodnotení bude reč najmä o dvoch svetových vojnách, ktoré spôsobili o. i. pád solídnych ríš a vznik nových štátnych útvarov. Medzi udalosti tej druhej pri všetkej skromnosti patrí aj SNP. Preto nie je neaktuálne položiť si otázku, či možno ešte vôbec vyriecť nejaké slovo proti starým lžiam retardovaných...

"Právo praktizovať regionálny alebo menšinový jazyk v súkromnom i verejnom živote je nepremlčateľným právom," hovorí preambula Charty o regionálnych a menšinových jazykoch. Ratifikácia Charty sa vďaka tejto preambule stala vo Francúzsku veľmi zdĺhavou a bolestnou záležitosťou. Táto etapa politického života je zároveň i dôkladným testom pre "kohabitáciu", ako nazývajú Francúzi...

SNP nepochybne bolo zásadným politickým zlomom. Preto neprekvapuje jeho polarizované hodnotenie, pohybujúce sa od najčernejšieho dňa až po najvýznamnejšiu udalosť novodobých slovenských dejín. Je samozrejmé, že bolo čiernym dňom histórie pre arizátorov, gardistov, kolaborantov s nacizmom a popredných predstaviteľov ľudáckeho režimu. Takáto charakteristika SNP z ich strany je...

Problematika národnostných menšín už dávno nie je vnútornou záležitosťou suverénneho štátu, ale stáva sa jednou z ťažiskových otázok európskej integrácie. Od spolunažívania národov, národností a etnických skupín priamo závisí úspech zjednocovacieho procesu na starom kontinente. Preto je dôležité, aby sme pri posudzovaní kontroverzného návrhu zákona o používaní jazykov...

Už pred voľbami vtedajšej opozícii naklonení novinári rozvírili prach okolo Adriany Hosťoveckej, ktorá bola v imidžovom tíme SDK a v jej mene mala ponúknuť viacerým novinárom po 10-tisíc korún za uverejňovanie len pozitívnych článkov o tomto politickom subjekte.

Možno už nie je dôležité, že viacerí z obvinených napokon vysúdili od Tlačovej agentúry SR,...

Minulý týždeň sme na tomto mieste uverejnili článok o bývalom šéfovi JZD Slušovice, Františkovi Čubovi. Nasledujúci príspevok je reakciou na spomenuté fakty.

Slečna Nachtmannová opakovala tvrdenie z časopisu Respekt, že Čuba mal zmluvu s 1.správou ŠtB - rozviedkou, vďaka ktorej získalo družstvo ekonomické výhody, napr. bezcolný dovoz určitých tovarov,...

Rada Fondu detí a mládeže (FDaM) vymenovala predstavenstvo a dozornú radu a. s. Denník SMENA. Nové orgány prebrali spoločnosť, vytunelovanú ľuďmi blízkymi HZDS a SNS. Tak sa skončilo vydávanie denníka Nová Smena mladých (NSm), ktorý financovala výlučne Mečiarova vláda.

Predchádajúci vládny kabinet zo svojej rezervy na rok 1996 uvoľnil desiatky miliónov...

Autormi niektorých epizód z príbehu sarajevského atentátu mohli byť Franz Kafka alebo ešte skôr Jaroslav Hašek. To, čo sa stalo, sa mohlo naozaj stať iba v rakúsko-uhorskom mocnárstve, pre ktoré si satirik Karl Kraus vymyslel ironický názov Kakánia (podľa nemeckej skraty pre slovo cisársko-kráľovský)

Dvadsiaty ôsmy jún je výročným dňom osudovej porážky...

Možno časť voličov čakala, že prvých sto dní našej vlády sa podarí vyriešiť všetko a potom začne plniť volebné sľuby. Žiaľ, dedičstvo, ktoré sme prevzali, sa dá prirovnať následkom vojny, ktoré sa nevyriešia zvečera do rána. Preto tí, čo sa nazdávajú, že sa pridlho vyhovárame na svojich predchodcov vo vláde, nemajú pravdu.

Sedeli sme štyri roky v...

Otázka vzťahu cirkví a štátu v modernej spoločnosti sa nedá riešiť oddelene, politicky motivovaným výberom jednotlivých problémov podľa momentálnych potrieb. Potvrdzuje to celý ponovembrový vývoj našej spoločnosti. Za toto obdobie bolo vypracovaných niekoľko návrhov ako vzťahy usporiadať, ale podobne ako množstvo stretnutí zainteresovaných strán nepriniesli očakávaný efekt....

Keď sa pozeráme na mapu Slovenska, zistíme, že celá krajina sa skladá z niekoľkých oblastí určených horskými hrebeňmi a kotlinami.

Pri rýchlosti našich železničných spojov túto vzdialenosť možno prekonať za 7-8 hodín. Preto regionálne cítenie zohráva u nás významnejšiu úlohu ako v iných väčších štátoch, hoci to pri malej rozlohe SR vyvoláva zhovievavý...

V dvadsiatom prvom storočí by geopolitika mohla prevziať metafory z geológie, pretože štátny systém medzinárodných vzťahov sa otriasa vo svojich základoch.

Od čias, keď sa skončila studená vojna, sme videli obete genocíd exhumované v stredovýchodnej Európe, videli sme africké rieky plné rozsekaných tiel, ozbrojených teenagerov ovládajúcich mestá...

S ľuďmi nemožno nakladať tak ako s traktorom, ktorý majiteľ odstaví, keď nemá na pohonné hmoty. Potrebujú existovať, živiť rodiny, platiť nájomné. Pre mňa to znamená zohnať peniaze na ich výplaty za každú cenu - takto reagoval istý podnikateľ na otázku, prečo neplatí štátu včas dane. V situácii, keď mu odberatelia dlhujú mnohotisícové sumy, logicky volí z dvoch druhov zla to...

"Všetky štáty sú si rovné, len niektoré sú si rovnejšie." Táto veta je asi najlepším úvodom do faktickej podoby vzťahov medzi štátmi. V tomto svete, kde formálna rovnosť sa kombinuje s faktickou nerovnosťou, je veľmi dôležité sa pýtať, čo vlastne motivuje konanie jednotlivých aktérov na medzinárodnej scéne, akým obrazom skutočnosti sa riadia. Toto je osobitne dôležité pre...

V minulosti platil názor - a dlho sa udržiaval - že ženy majú prirodzené miesto v domácnostiach, v kuchyni, medzi deťmi. Preto sa iba pozvoľna po stáročia najmä individuálne prebíjali do vzdelávacích inštitúcií, najprv do stredných a postupne i do vysokých škôl. Predkovia na našom území boli konzervatívnejší ako v Nemecku, kde v roku 1911 študovalo na vysokých školách takmer...

Našim zámerom nie je komplexné zhrnutie siedmich rokov zahraničnej politiky jedného, i keď malého, štátu. Nebudeme hovoriť ani o technických nuansách vstupu do medzinárodných štruktúr. O nich sa denno-denne v dostatočnej až nadbytočnej miere referuje v médiách, aj keď si veľmi dobre uvedomujeme, že - použijeme myšlienku Z. Brzezińského - že "politické komentáre neraz...

Ešte počas pretrasu dobudovania Jadrovej elektrárne Mochovce sa vtedajšia opozícia s výnimkou SZS dištancovala od názoru hnutia Greenpeace a rakúskej vlády, že Mochovce nie sú bezpečné. Potom v kampani pred parlametnými voľbami takmer všetky politické strany razili heslo o lepšom živote. Prinajmenšom Rakúsko nám však dalo neraz najavo, že s jeho podporou vstupu Slovenska do EÚ...

Úloha USA v súčasnom svete sa často opisuje termínom "hegemónia". Tento opis je v istom zmysle správny. Je pravda, že americká prevaha je dnes centrálnym faktom medzinárodnej politiky.

Vojensko-politická dimenzia tejto výpovede sa dá veľmi ľahko preveriť: dá sa o nejakom inom štáte tvrdiť, že náhly odsun jeho vojsk z ďalekého východu, z Perzského zálivu...

Béla Bugár

Narodil sa 7. júla 1958 v Bratislave, ale celý doterajší život býva v Šamoríne. Po absolvovaní Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1982 nastúpil ako strojný inžinier do Závodov ťažkého strojárstva v Petržalke. Tu ho zastihol November 1989. Na južnom Slovensku zakladal kluby maďarských kresťanských demokratov. Po vzniku samostatného MKDH...

Spisovateľ píšuci po anglicky Arthur Koestler sa neprávom dostal do tieňa Georga Orwella. Známy je predovšetkým jeho politicko-filozofický román Darkness at Noon (český preklad bol vydaný v roku 1992). Tento román je podobným svedectvom o praktikách stalinizmu ako Orwellove knihy. Žiaľ, stránka venovaná Koestlerovi na adrese www.freedomstnest.com/fn/koestler.html ma nepríjemne...

Španielska kinematografia deväťdesiatych rokov sa nám akosi automaticky spája s menom Pedra Almodóvara. To, že sú tu tiež iní zaujímaví tvorcovia, dokazuje aj nový snímok Fernanda Trueba Dievča tvojich snov, ktorý práve prichádza do našich kín v rámci projektu "Európsky film dnes". Film bol ocenený národnou filmovou cenou Goya v siedmych kategóriach.

...

Stránky

Autor