Reklama
Reklama

Archív článkov

Minulotýždenný 11. snem Kresťanskodemokratického hnutia v Liptovskom Mikuláši vlastne nič nevyriešil. Iba do 12. snemu zakonzervoval postoje jeho členov, ktoré boli už väčšinové po okresných konferenciách tohto politického subjektu. Kresťanskí demokrati tak po Liptovskom Mikuláši ostávajú jedinou politickou stranou z pôvodných zakladajúcich Slovenskú demokratickú koalíciu, s...

Ešte raz o Kosove (soc.culture.yugoslavia)

Začneme otvoreným listom americkému prezidentovi:

Vážený pán prezident, počul som Váš výrok, že Miloševič spôsobil humanitárnu katastrofu v Kosove. Mám dvoch synov, ktorí obaja pôjdu bojovať. Je jasné, že za istý čas, jeden alebo obaja padnú. Chcem použiť pokojné prostriedky (odvolávanie sa na skúsenosti z...

O účasť na zápase o prezidentský stolec sa teda uchádza jedenásť občanov. Toľko splnilo zákonom stanovenú lehotu na odovzdanie svojej nominácie. To však ešte neznamená, že ten istý počet vyštartuje aj do kampane, ktorá sa oficiálne začne 1. mája. Predseda snemovne Jozef Migaš do 15. resp. 16. apríla posúdi, či materiály, ktoré spolu s minimálnym počtom 15 000 podpisov...

"Tak nám teda začali bombardovať Kosovo", povedal by určite dobrý vojak Švejk, keby žil v súčasnosti. Je však otázne, či by sa mu v tejto našej (výbuchmi bômb) osvietenej dobe žiť chcelo. Veru, kdeže sú tie časy Rakúsko-Uhorska, keď sa bojovalo za cisára-pána a jeho rodinu! Ale určité paralely tu predsa len sú. Znova v tom majú prsty Srbi a opäť to je za nejakého pána a jeho...

Iba päť poslaneckých hlasov chýbalo, aby zákonodarný zbor schválil malú novelu Ústavy SR, ktorú ako poslanecký návrh predložil parlamentu Robert Fico, špecialista na trestné právo. Na sólo aktivitu poslanca za Stranu demokratickej ľavice, ktorý sa ešte v decembri vzdal vo svojej strane postu podpredsedu, aby si rozviazal ruky a zameral svoju činorodosť na tvorbu právnych...

Raz vidieť, nie stokrát počuť

Z poznania postoja SDĽ k neuváženým krokom vtedajších vlád som sa aktívne, ako funkcionár SDĽ, angažoval vo volebnej kampani v prospech SDĽ. Dnes však musím s poľutovaním konštatovať, že to bol môj životný omyl. (...)

Žil som so svojou rodinou viac rokov v Juhoslávii, precestovali sme prakticky celú...

Brigita Schmögnerová

Brigita Schmögnerová sa narodila 17. novembra 1947. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú a absolvovala postgraduálne štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, kde sa venovala matematickej štatistike. Od roku 1976 pôsobila v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied ako vedecká pracovníčka. V rokoch 1993-1994...

Viedenské KUNSTFORUM pripravilo výstavu expresionistu svetového významu, E.L. Kirchnera, zakladajúceho člena skupiny Die Brücke. Spolu s maliarmi Bleyeom, Heckelom, Schmidtom a Rottlufom, navštevujúcimi Vysokú školu technickú v Drážďanoch, ju založil v roku 1905. Názov skupiny vyplýval z presvedčenia, že sú predurčení k tomu, aby svojim dielom vytvorili MOST medzi minulosťou a...

Mladí začínajúci slovenskí prozaici, ktorí vstúpili do slovenskej literatúry v 90. rokoch, zväčša formulujú svoje autorské postoje voči skutočnosti odmietavo. Ani situácia v estetickej rovine nie je najlepšia. Základom estetického tvaru prozaického textu je často deštrukcia textu, prípadne štýl, ktorý má svojou expresivitou a neraz i vulgaritou šokovať (hoci už takýto štýl...

V polovici februára prišiel do Prahy Terry Gilliam - režisér, herec a animátor. Predstavil tam film Život Briana. Po dvadsiatich rokoch od jeho premiéry budú môcť českí a slovenskí diváci prostredníctvom Projektu 100 uvidieť humor, ktorí už tri desaťročia nadchýňa alebo poburuje divákov na Západe. "Pytónov" sme dosiaľ mali možnosť spoznať prostredníctvom vysielania ČTV, a...

Tragické udalosti sprevádzajúce rozpad titovskej Juhoslávie po leteckých útokoch NATO vrcholia. Kto je za celú krízu zodpovedný? V USA a v západoeurópskych krajinách znie jednohlasne: hlavnými vinníkmi sú Miloševič a Srbi.

To je ale tvrdenie dosť jednostranné, a preto vzdialené od reality. Za krvavý rozpad titovskej Juhoslávie nesú predovšetkým...

V Čečensku to opäť vrie. Prednedávnom došlo k ďalšiemu únosu, tentoraz ruského generála G. Šmiguna, ktorý nenechal ľahostajnou ruskú elitu. Tá vo vzťahu k Čečensku znova znervóznela. Je alebo nie je Čečensko súčasťou Ruska? Zadržuje na svojich bedrách Rusko expanziu islamu smerom do Európy? Ruský politik Ivan Rybkin, splnomocnenec prezidenta Jeľcina v krajinách Spoločenstva...

Jadrom modernej politickej kultúry je princíp rozdelenia mocí. Jeho základné podoby sformovali anglickí a francúzski myslitelia ešte kedysi v sedemnástom storočí: odvtedy si uvedomujeme, že civilizovaná spoločnosť predpokladá oddelenie vládnej, zákonodarnej a súdnej moci. Vlastne celé dejiny novovekého politického myslenia možno predstaviť ako sled pokusov o zdôvodnenia a...

Pred 45 rokmi sa konal veľký súdny proces proti tzv. slovenským buržoáznym nacionalistom. Ale kampaň a honba na nacionalistov začali už o niekoľko rokov skôr. Ťaženie hlboko poznačilo slovenskú politickú scénu a štátoprávne slovensko-české vzťahy. Súdne politické procesy a následné perzekúcie postihli široký okruh ľudí na Slovensku. Trauma obvinení zo slovenského nacionalizmu...

Keď sa po roku 1990 objavili názory, že existuje analógia medzi Tisovou politikou po roku marci 1939 a Husákovou po apríli 1969, Gustáv Husák ich rozhorčene odmietol. Sám však vo výroku odmietajúcom túto analógiu priznal, že: "Nebol som slobodný. Jediné, čo som mohol urobiť slobodne - odísť z funkcie..."

17. APRÍL 1969

V ten večer ľudia čakali...

Je ešte len deväťdesiat rokov odvtedy, čo existuje v Rakúsku všeobecné volebné právo. Ak odrátame jedenásť rokov obidvoch fašizmov, zostane 79 rokov parlamentnej demokracie, z toho takmer 16 v prvej a 52 v druhej republike.

Štrnásteho mája 1907 sa v Rakúsku poprvýkrát volil parlament podľa demokratických princípov. Jednako, všeobecné volebné právo sa...

Bolestné poznanie, že mier nie je najvyššou hodnotou ľudstva ani na konci 20. storočia, hrozivo predznamenáva osudy nového milénia. Vzletné reči politikov o akejsi novej nádeji, o novom duchu tretieho tisícročia, spľasli ako bublina: na prahu roku 2000 nič nenasvedčuje tomu, že by bolo nasledujúce storočie o niečo menej brutálne ako to predchádzajúce. Nič sme sa nenaučili. A...

Najväčšou vyriešenou otázkou nášho storočia je víťazstvo kapitalizmu, tvrdí francúzsky autor Michel Albert v knihe Kapitalizmus proti kapitalizmu (slovenský preklad Bratislava, 1994). Kapitalizmus (teda voľná tvorba cien na trhu a slobodné vlastníctvo výrobných prostriedkov) sa totiž rozpadom politických režimov vo východoeurópskych krajinách zbavil svojho komunistického...

v slovenskej politike vyvoláva kontroverzné reakcie. Rovnako ako aj jeho hlavná predstaviteľka, ministerka financií Brigita Schmögnerová. Počas svojho päťročného pôsobenia vo vrcholovej politike si zo všetkých prominentov vyslúžila vari najviac prezývok - Klaus v sukni, Slovenská železná lady, Brutálna Brigita atď. Zlomyseľníci o nej tvrdia, že je najpravicovejšou političkou v...

S ideológiami je to obyčajne ako s hovorcami vplyvných osobností: oveľa zaujímavejšie je to, čo zamlčujú, ako to, čo hovoria. Vôľa k moci je vždy úskočná, dobre vie, že ak sa chce presadiť v epoche demokracie, tak sa musí zapáčiť väčšine, a to aj vtedy, keď v skutočnosti obhajuje záujmy menšiny. Čo však ideológia nových labouristov naozaj chce, čo naozaj dosahuje? Čo sa skrýva...

Slovenská vláda v utorok, 6. apríla, opätovne rokovala o povolení preletov lietadiel NATO nad územím SR. Kabinet podľa slov svojho predsedu Mikuláša Dzurindu vyslovil súhlas a rozhodol aj o zapojení Slovenska do humanitnej pomoci postihnutým obyvateľom Juhoslávie. Hoci hovorca premiéra Martin Lengyel ešte vo Veľký piatok potvrdil, že predchádzajúci súhlas vlády s preletmi...

Zo starého protikladu medzi konzervatívnou ideológiou a politikou veriacou v trh a socialistickou veriacou v štát, nevedie len jedna cesta. Už dávno sme si všetci uvedomili: existuje veľa "tretích ciest", tak ako existujú rozdielne trhy práce, rozdielne systémy sociálneho a dôchodkového zabezpečenia a rozličné vlády. Ináč sa vládne, keď sa ako Tony Blair môžete spoľahnúť na...

U našich severných susedov došlo koncom marca konečne k avizovaným zmenám v kabinete premiéra Jerzyho Buzeka, hoci oproti očakávaniam sú to úpravy viac-menej kozmetické. Za zmeny sa vyslovoval predovšetkým menší partner vo vládnom tandeme - liberálna Únia slobody (UW), na čele s jej šéfom, podpredsedom vlády a ministrom financií Leszkom Balcerowiczom. Ten partnerskej...

"Bolo by absurdné tváriť sa, že táto konferencia nie je zatienená udalosťami v Kosove," oznámil vo štvrtok, 25. marca 1999, britský šéf vlády Tony Blair. "Ale našu prácu, totiž prijatie Agendy 2000, nesmieme kvôli tomu zanedbať." Tvár Gerharda Schrödera bola v nasledujúci deň, v piatok, neprirodzene bledá, Joschka Fischer podľa vlastných slov "vnútorne zostarol o desať rokov...

Vojna v Európe (ako kosovskú krízu nazývajú britské denníky) signalizuje smutnú skutočnosť, že 20. storočie sa skončí tak, ako sa aj začalo a skončí sa tiež tam, kde sa aj začalo. Situácia je skutočne nesmierne vážna, ale predstavuje iba logické vyústenie stavu, keď už celé desaťročie sa svet zmieta v chaose bez fungujúceho svetového poriadku. Kríza, ktorú prežívame, je teda...

Stránky

Autor