Reklama
Reklama

Archív článkov

Nedávno (pred mnohými rokmi) som povedal L+S: "Ako vidím, veľmi sa čudujete, že my Slováci sme presne takí, akých nás celý život zobrazujete." Ani teraz (po mnohých rokoch) nemám k tomu čo dodať. Vlastne mám: humor L+S nám pomáha nestratiť glanc. Pravdaže, iné je nestratiť glanc v krajine, kde trávnik pestujú už tristo rokov, a iné tam, kde (prepáčte opäť citujem seba):

...

Do roku 2542 som bol na tom zdravotne vcelku obstojne. Úrazy sa mi okrem niekoľkonásobne rozbitých kolien pri naháňačkách v detstve vyhýbali. Až prišiel 31. október 2542...

Nie, nejde o sci-fi. Stačilo nasadnúť do lietadla a prekonať zo osemtisíc kilometrov. V Thajskom kráľovstve totiž počítajú letopočet od chvíle, čo sa narodil princ Siddhárta. Neskôr...

Internet a hudba rozhodne neboli stvorené jeden pre druhého. Ich súčasné spojenie je napriek tomu už natoľko pevné, že vzbudzuje veľké nádeje i obavy. Nádeje hlavne u tých, ktorí chcú hudbu počúvať, obavy u tých, ktorí sa tak či onak živia jej predajom.

Celkový objem svetového trhu hudobných nahrávok a nosičov je v súčasnosti asi 45 miliárd dolárov ročne...

Viliam Klimáček je autorom, ktorý sa počas relatívne krátkeho literárno-dramatického pôsobenia na slovenskej kultúrnej scéne stal zavedenou autoritou predovšetkým v priestore nezávislého umenia s vlastnosťami avantgardy. Obsiahol všetky literárne druhy. Písal poéziu, ťažiskovo sa realizoval ako dramatik a po románovom debute Panic v podzemí (1997) sa prihlásil druhým románom...

Najnovší film Strach a hnus v Las Vegas tohto amerického režiséra je v mnohom porovnateľný a zároveň odlišný od filmov, ktoré tiež mapujú situáciu v Spojených Štátoch Amerických po roku 1968 (napr. filmy Bezstarostná jazda (/1969), Apocalypse Now (1979), The Doors (1991)).

V porovnaní s týmito filmami, v Gilliamovom príbehu, ktorý sa odohráva na začiatku...

Elektrina je na Slovensku omnoho lacnejšia ako vo väčšine európskych krajín. Jej výrobná cena je pritom zhruba rovnaká. Vláda preto rozhodla o jej zdražení o 40 percent. Na druhej strane však percento, ktoré na ňu vynakladáme z rodinného rozpočtu je omnoho vyššie ako napr. v Nemecku, alebo dokonca aj v susedných Čechách. Problém je v tom, že naša krajina je chudobná (príjmy...

O 20. storočí sa bude určite hovoriť ako o najnásilnejšom, ako o storočí vojen. Kľúčovými boli tri, prvá a druhá svetová, a potom "studená" vojna. Boli to tri rôzne historické udalosti alebo iba rôzne etapy jedného historického procesu?

Karol Marx a Fridrich Engels ešte v roku 1848 konštatovali, že kapitalizmus uvoľnil nielen sily, ktoré spájajú celú...

Ešte nestačili doznieť posledné zvuky bujarých osláv príchodu nového tisícročia a už má človek opäť trpko v ústach, tentokrát však nie z príchodu, ale z opätovného odchodu ďalších slovenských občanov do zahraničia. Posledného decembra odletelo z košického letiska približne 60 Rómov, prevažne z juhovýchodného Slovenska, ktorí sa pravdepodobne rozhodli, že nový rok privítajú už...

Francúzsko prechádza reformami, ktoré sa zdajú byť v kontexte 5. republiky, teda od návratu generála De Gaulla k moci v roku 1958, bezprecedentnými. Viaceré spoločenské reformy boli v minulosti už plánované, debatami pretriasané, ale nie všetky vlády sa k hlbším zmenám odhodlali. Plnohodnotné postavenie žien v spoločnosti sa stáva prioritou.

Lionel Jospin...

Jedenásteho októbra 1999 uplynulo presne 100 rokov od vypuknutia vojny, prvej na africkom kontinente, v ktorej zohrávalo pôvodné černošské obyvateľstvo len okrajovú úlohu a bolo len nepriamo zainteresované na jej výsledku.

Vzniku Juhoafrickej vojny, často nesprávne označovanej ako búrska, resp. anglo - búrska, predchádzal napätý vývoj v dvoch búrskych...

V učebniciach zemepisu sa píše, že Monako má rozlohu 1,9 km2 a okolo 30 tisíc obyvateľov - medzi nimi 12 000 Francúzov, 5 000 Talianov a 700 Nemcov. Tých, ktorých (nielen) závistlivci nazývajú „feudálmi“, je zhruba jedna šestina a patria medzi nich obchodníci, dedičia veľkých majetkov, lekári, advokáti, krupieri či hviezdy ako Placido Domingo, Boris Becker a Claudia Schiffer....

 

Zrejme prvá písomná správa o Slovanoch v Európe pochádza z rokov 530 až 545. V Prokopisových Dejinách autor uvádza: "...tieto národy, Slovania a Antovia, nie sú ovládané jedným mužom, ale oddávna žijú demokraticky..." Vzhľadom na Rusko možno o tom polemizovať.

Oficiálnym štartom volebnej kampane do Štátnej dumy (ŠD)...

Objektívne odôvodnenie vízií a prognóz a ich užitočnosti vyplýva z toho, že ľudia sú tvormi cieľavedomými, kreatívnymi, inovačnými i invenčnými. Preto si cieľavedome formujú svoju pred stavu o budúcnosti, ciele v nej. K tomu potom vytvárajú podmienky a prostriedky na ich dosiahnutie, na uspokojenie vytýčených cieľov.

Okrem toho majú neustálu snahu i túžbu...

Iste si ešte pamätáte na novoročné prezidentské prejavy za minulého režimu. Husákove frázy podané jedinečnou „čechoslovenčinou“, kvety a zlaté hodiny spolu vytvárali nezameniteľný kolorit. Za uplynulé desaťročie sa veľa zmenilo a na prezidentskom poste sa vystriedali traja štátnici. Prezident Rudolf Schuster vo svojom novoročnom prejave neprekročil svoj tieň predchádzajúcich...

 

Bol to pre nás šok, hoci v tej dobe bolo šokujúce takmer všetko, čo sa dialo okolo nás. V druhý vianočný deň roku 1989, počas Vianoc, ktoré v duchu vtedajšej štátnej politiky nemali existovať, sme sa z televízie a rozhlasu dozvedeli, že diktátorský pár Nicolae a Elena Ceaušescovci boli v meste Tirgovište zvláštnym...

Približne od polovice končiaceho sa roka 1999 sa jedným z najfrekventovanejších pojmov stala vízia. Mnohí autori, z ktorých nejeden ju skusom ohmatával či nežne uchopil, naznačoval svoj cudný záujem či len tak trochu smelšie potľapkal - jeden po pleciach, iný potajomky niekde inde - vcelku správne skonštatovali, že v...

 

Predvianočná vládna kríza v Taliansku sa len zdanlivo skončila úspechom staronového premiéra Massima D´Alemu. Rezignácia 56. povojnovej vlády a následné formovanie 57., vyniesla na povrch slabé body talianskeho politického systému, ale aj vnútorné rozpory na ľavej strane politického spektra. V Ríme dnes naliehavo potrebujú silný kabinet. Liberalizáciu...

 

Napokon som predsa len neodolal, špehujúca zvedavosť a zároveň niekde hlboko vrytá, skryte tlejúca iskierka nádeje prevážila nad skepsou, pochybnosťami a beznádejnosťou, ktorej som už dávno a natrvalo podľahol, no ktorá ma doteraz zakaždým s jasnozrivou prezieravosťou bezpečne vystríhala pred akoukoľvek planou dôverčivosťou v dobro ľudskej...

a intelektuál. Nikde sa tak ľahko nestráca aureola poznania ako vo vzťahu k moci. Intelektuáli po vstupe do politiky si len výnimočne dokázali udržať svoju integritu, a až príliš ľahko, často dokonca akoby s nadšením, sa menili na tárajov a intrigánov. Nemusí to vždy končiť tak, nakoniec aj na Slovensku by sme našli príklady, keď sa premena vedca na politika podarila. O tom, že...

 

So zvedavosťou a vzrastajúcimi pochybnosťami som vchádzal do budovy univerzity, z ktorej ma v sedemdesiatom roku spolu so štyrmi spolužiakmi vtedajší predstavitelia školy vyšmarili, aby som teraz prevzal od nich zdrap papiera o svojej rehabilitácii. Bol som postihnutý nielen pre svoju aktívnu účasť na podujatiach, organizovaných po okupácii našej...

Pamätám sa, že ako malé deti sme v škole kreslili svoje predstavy o roku 2000. Boli plné fantázie, robotov, rakiet, úžasnej techniky. Ale aj seriózne futurologické štúdie tej doby (hovorím o sedemdesiatych rokoch) prognózovali, že v roku 2000 budú ľudia lietať na Mars, budú poznať liek proti rakovine a budú vyrábať energiu z neznámeho...

Shlomo Avineri
Profesor Shlomo Avineri je riaditeľom Inštitútu pre európske štúdie na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Narodil sa v Poľsku roku 1933, od roku 1939 žije v Izraeli. Študoval na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na London School of Economics. Ako hosťujúci profesor pôsobil na významných amerických a európskych univerzitách a vedeckých inštitútoch. Medzi...

Najvyšší zákon Slovenskej republiky, Ústava, okrem iného, zaručuje aj právo na informácie. V jej 3. oddieli, ktorý vymedzuje prirodzené politické práva v demokratickej spoločnosti podľa článku 26 má každý právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice...

Už sme niekoľko ráz spomínali sajty venované jednému z najoriginálnejších mysliteľov 20. storočia, Noamovi Chomskému. Na stránke www.worldmedia .com/ archivemc/mc.html môžete nájsť jeho najzaujímavejšie výroky v prepise i vo zvukovom zázname Real Audio. Práve Chomsky ukázal, že súčasná podoba západnej demokracie je založená na "veľkom mediálnom podvode". Medzi jeho najznámejšie...

 

Atmosféra počas podpisovania vianočnej dohody v bratislavskom Miestodržiteľskom paláci nebola slávnostná a ani vyjadrenia po tomto akte nemali nič spoločné s eufóriou. Predsedovia 5 materských strán a predseda SDK totiž parafovali pol roka starý doku ment, ktorý oprášili len preto, aby zmiernili útoky najmä ostatných koaličných strán na...

Stránky

Autor