Reklama
Reklama

Archív článkov

Do kategórie udalostí, ktoré by ukázali svetu, že Slovensko je v Európe a jeho hlavným mestom nie je Ljubljana, patrila aj kandidatúra regiónu Poprad-Tatry na zimné olympijské a zimné paraolympijské hry v roku 2006. Okrem Slovenska kandidovali napríklad Helsinki, rakúsky Klagenfurt a švajčiarsky Sion. Najmä zástupcovia výboru zo Sionu si verili, že práve oni budú môcť privítať...

Identita národa a štátu sa potvrdzuje aj vzťahom k minulosti, nadväzujeme na ňu, vzpierame sa jej, pokúšame sa zabudnúť alebo vyvodiť z nej poučenia. História nás ovláda často aj tam, kde sa domnievame začínať akoby znovu, od úplného začiatku. Pri všetkom rešpekte k dejinám však nesmieme zabudnúť, že nie sme väzňami dejín, ale že za náš vzťah k minulosti sme zodpovední my sami...

Juhoslovanský prezident Slobodan Miloševič ohlásil minulý týždeň pred televíznymi kamerami začiatok rekonštrukcie vojnou zničenej krajiny. Mal to byť politický signál, ktorým si chce Miloševič zachrániť vážne rozkývanú stoličku. Oveľa zaujímavejšie je však toto vyhlásenie z ekonomického pohľadu a to aj pre slovenských podnikateľov.

Obnova JZR je šancou...

Najdôležitejšia politická línia rozdelenia v Európe a Severnej Amerike sa dnes vedie medzi dvoma politickými de facto koalíciami: nazýva ich stranou globalizácie a stranou teritorializácie. Prvá sa pokúša prekonať geografické hranice, druhá sa ich usiluje reštaurovať.

Tieto dve zoskupenia nie sú však totožné s tradičnými politickými stranami, tak ako...

Anna Ghannamová

Narodila sa 10. apríla 1969 v Zlatých Moravciach. Po skončení tamojšieho gymnázia navštevovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde sa venovala štúdiu žurnalistiky. Po absolvovaní vysokej školy pracovala v rôznych periodikách. Prvé novinárske skúsenosti nadobúdala v denníku PRÁCA, odtiaľ odišla zakladať spolu s ďalšími mladými...

Pojem rovnosť zdiskreditoval a zdevalvoval bývalý režim. Preto úlohou modernej ľavice na Slovensku i v ďalších transformujúcich sa štátoch je prehodnotiť tento pojem, vymedziť priestor a dištancovať sa od komunistického obsahu slova rovnosť. Osobitný dôraz musíme klásť na rovnosť príležitostí, ktorá napĺňa spolu s právnou, politickou a sociálnou rovnosťou obsah slova rovnosť v...

Výraz "klezmer" je asi pre mnohých neznámy. V židovskej tradícii sa takto označovali hudobníci, čo hrávali "ľudovky" spamäti bez nôt. Etymologicky má slovo klezmer svôj pôvod v hebrejčine (klei - zemer) a preložiť sa dá ako nástroj spevu. Svet klezmerov bol tragicky zničený holokaustom. Jeho zvyšok prežil po 2. svetovej vojne v USA. Dnes si zmiznutý svet židovstva môžeme...

Internet pre mnohých z nás často znamená doslova pomocnú ruku. Bratislava bola obšťastnená niekoľkoetapovou zmenou telefónnych čísiel. Na adrese www.ajo.sk/prevod nájdeme program, ktorý sa dá stiahnuť do počítača a ktorý už reagoval aj na posledné zmeny. Keď sa mi z telefónu ozývalo, že stanica je prečíslovaná, vyrátal mi jej nové číslo.

Pochopenie pre...

Ak túžite vstúpiť do tajomného sveta poézie alebo máte ambíciu stať sa básnikom, určite by ste mali siahnuť po knižke Jozefa Urbana Utrpenie mladého poeta (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999). Autor nás v štyridsiatich malých kapitolkách nenásilne vtiahne do procesu tvorby básnického textu, pokúša sa nájsť odpovede nielen na zdanlivo bežné otázky prečo a pre koho písať, o...

Združenie sudcov Slovenska považuje opakované vlámanie podpredsedu Najvyššieho súdu SR Jozefa Štefanka do služobného bytu, z ktorého ho vypovedali, za jeden z najhorších príkladov pre občanov, ako majú riešiť svoje problémy. Pochybujem síce, že by pri tomto drevorubačskom akte myslel pán podpredseda práve na občanov, ale jeho citový vzťah k tomuto bytu je skutočne pozoruhodný...

Nie, reč nie je o LP platni legendárnej britskej rockovej skupiny The Rolling Stones, ale o niečom inom: o tom, čo súvisí síce s tetovaním ale aj s výtvarným umením. Totiž, o kontaminácii oboch týchto sfér ľudskej činnosti. Tam niekde spočinul predmet záujmu autoriek projektu slovenskej časti na 48. medzinárodnej výstave výtvarného umenia Bienále Benátky, Petry Hanákovej a...

Je zrejmé, že k súčasnej celospoločenskej situácii negatívne prispela okrem neblahého "dedičstva" mečiarizmu aj váhavosť širokospektrálnej vládnej koalície s konkrétnou aplikáciou balíčka ekonomických opatrení. Zároveň je potrebné jednoznačne povedať, že bez nachádzania ďalších strategických východísk prostredníctvom rozvojovej ekonomickej politiky nebude možné ani udržanie...

Pred niekoľkými dňami sa nad územím južného Iraku zrútilo americké bojové lietadlo typu F-14-A. Dvojčlenná posádka sa katapultovala... Krátka správa možno zaujme faktom, že lietadlo havarovalo, no skoro nik sa už nepozastaví nad tým, čo hľadalo cudzie bojové lietadlo nad územím suverénneho štátu. Zatiaľ čo svet sa sústredil na vojnový konflikt s Juhosláviou, v inej časti sveta...

V časopriestore 1999

Je viac dní do výplaty -
za všetko viac sa platí!
(Čas má čas do výplaty -
za priestor zvlášť sa platí!)

Do čela Juhoafrickej republiky (JAR) sa minulý týždeň postavil muž, ktorého osoba predstavuje syntézu dlhoročného bojovníka proti apartheidu a moderného, vzdelaného prezidenta s potrebnou dávkou charizmy. Jedným slovom je štátnikom, v ktorom sa skĺbila minulosť s prítomnosťou a človekom, čo dokáže vyplniť prázdno po obľúbenom Nelsonovi Mandelovi, ktorý sa oficiálne rozlúčil so...

Teraz počujeme, že každý štát musí mať svoju ideu. Naozaj je to tak, že štáty sa udržujú nielen politickou a ekonomickou mocou, ale aj istou politickou kultúrou, stotožnením sa občanov so štátom ako základným rámcom svojej spoločenskej a politickej existencie. Idea štátu je predovšetkým vyjadrením základného zmyslu pre spoločenský poriadok a smer vývoja, je aj povedomím istých...

Skutočnosť, že po prvý raz v dejinách Európskeho parlamentu budú najsilnejší poslanecký klub tvoriť konzervatívci, sa v masmédiách široko rozoberá a zveličuje. Z praktického hľadiska to neznamená takmer nič. Socialisti a konzervatívci ako dva tradične najsilnejšie kluby totiž na európskej úrovni dlhodobo úzko spolupracujú. Nijaká eurorevolúcia sa teda neudiala.

...

a svojmu presvedčeniu je vari najdôležitejšia zásada, ktorou sa riadi Anna Ghannamová minimálne odvtedy, odkedy ju pozná celé Slovensko - teda od začiatku jej pôsobenia v Televízii Markíza. Diváci si ju navždy zapamätajú ako horlivú a pre vec zapálenú reportérku, ktorá každú tému chytila ako buldog kosť a nepustila, pokiaľ ju nevyčerpala. Aspoň ona sama o tom musela byť...

Trinásteho júna mali švajčiarski občania možnosť vyjadriť sa v referende k legislatívnym úpravám týkajúcim sa azylového zákona, invalidného poistenia, výdaja heroínu a zaistenia príjmov počas materskej dovolenky. Potvrdil sa očakávaný súhlas s návrhom zákona, ktorý povoľuje predpisovanie heroínu ako lieku pre výnimočné prípady, rovnako ako očakávaný nesúhlas s odobratím dávok...

"To nie je prvýkrát, čo nás obviňujú zo sociálnej demagógie. Bolo to aj v roku 1996 a 1997, keď sme chceli vyhlásiť generálny štrajk. Sme presvedčení, že keby nás boli vtedy odborové zväzy podporili a nepodľahli by sme tendenciám nechať vládu dovládnuť, možno dnes neriešime také ťažké dosahy politiky V. Mečiara ako riešime teraz."

(prezident KOZ Ivan...

Za posledných deväť rokov zmizlo podľa údajov Amnesty International v indickom zväzovom štáte Džammú a Kašmír viac ako 800 osôb. Právnici, podnikatelia, učitelia aj obyčajní robotníci, z ktorých mnohí vôbec neboli zapletení do bojov medzi moslimskými separatistami a indickými vojakmi, zmizli po tom, čo ich zadržali bezpečnostné sily. Podľa už spomínanej medzinárodnej...

Keď sa raz budú naše deti učiť o vojne o Kosovo, obávam sa, že nepochopia, o čo v tomto konflikte išlo. Po prvý raz v dejinách sa totiž vojna skončila tak, že tí, ktorým mala oficiálne pomôcť, sú dnes ešte nešťastnejší ako pred jej začiatkom. Inými slovami, NATO utrpelo v Juhoslávii zdrvujúce víťazstvo...

Je prirodzené, že každá z bojujúcich strán sa po...

Pôvodne mal byť Pakt o zamestnanosti jedným z vrcholov nemeckého predsedníctva. V agende Kolínskeho summitu však zostal v tieni kosovskej otázky a problematiky spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Z dlhodobého hľadiska ale zostane problematika boja s nezamestnanosťou v centre pozornosti únie a jej členských štátov. Ide o problém, ktorý sa dotýka nie nepodstatnej...

Vďačnou témou každej opozície v postsocialistických krajinách je kritika privatizácie. Za prívalom vecne nezdôvodniteľných ideologických hesiel o nevyhnutnosti transparentného súkromného vlastníctva všetkého, čo leží aj sa hýbe, verejnosť cíti tisíce privatizačných prípadov, z ktorých jednoduchý cit pre spravodlivosť formuje otázku doby: Na základe akých zásluh sa tá či oná...

Problematika slovensko-českých a česko-slovenských vzťahov sa, samozrejme nedotýka len štátoprávnych otázok, ale aj ekonomicko-finančných, lebo boli popri nich základom rozhodujúcich určení kompetencií medzi federálnymi a národnými orgánmi v zmysle "kto o čom rozhoduje." Ide o veľmi zložitú otázku, ktorá si vyžaduje komplexný rozbor, a tým aj jej objektivizáciu. Ide stále o...

Stránky

Autor