Reklama
Reklama

Archív článkov

Prvé dejstvo tragikomédie s názvom prezidentské voľby označujú mnohí analytici za korektné. V skutočnosti však bolo nevýrazné. Obsahová zápletka bola nepresvedčivá a výkon hlavných postáv nad očakávania slabý. Rovnako sa nevyznamenal ani režisér celého podujatia a ak k tomu prirátame podpriemerné dekorácie, tvorcovia tohto predstavenia riskujú, že o pokračovanie príbehu už...

Sociálne učenie cirkvi je obsiahnuté v 4 základných encyklikách: Rerum novarum, ktorú vydal pápež Lev XIII ešte v roku 1891, a potom tri encykliky pápeža Jána Pavla II: O ľudskej práci (Laborem exercens), Starosť o sociálne veci (Sollicitudo rei socialis) a Stý rok (Centesimus annus). Sociálna tematika je trvalo rozvíjaná aj v iných pápežských dokumentoch.

...

Väčšina našich politických strán zakomponovala do svojich politických programov pomoc malým a stredným podnikateľom. Znie to ľúbivo a dobre sa to počúva. Samí podnikatelia však občas hovoria, že by oveľa radšej namiesto verbálnej podpory politikov a predstaviteľov strán privítali ich skutočnú pomoc. Napríklad v parlamente, keď sa schvaľujú zákony na ktorých im záleží. Jedna...

Vzdelanie pracovníkov CIA alt.politics.org.cia

V skupine o americkej tajnej službe sa rozoberajú rôzne aféry CIA, nielen tá najnovšia týkajúca sa čínskej ambasády v Belehrade, kde tajná služba dodala NATO starú adresu, ale diskutuje sa napríklad aj o afére v Sudáne a ďalších. Môžeme tu nájsť aj internetovskú adresu, po ktorej pátrajú príslušné britské inštitúcie, a možno v nej...

V predvečer Dňa Ústavy Poľskej republiky, 29. apríla 1999, sa konala vo varšavskom Dome vojska polskiego, po predchádzajúcich uvedeniach na Slovensku, v Maďarsku a Rusku, vernisáž výstavného súboru Slovensko - V boji za slobodu!

Vernisáže výstavy, ktorá sa koná pod záštitou veľvyslanca SR v Poľsku p. Ondreja Nemčoka, sa osobne zúčastnili nielen...

Od čias napoleonských výbojov je informačná vojna neoddeliteľnou súčasťou stratégie a taktiky boja. Stará múdrosť, že prvou obeťou vojny býva vždy pravda, platí v každom konflikte, ten súčasný (balkánsky) nevynímajúc. Medializované bombardovanie juhoslovanských televíznych vysielačov však rozhodne nie je jediným a dokonca ani najdôležitejším prejavom narastajúcej informačnej...

Boris Abramovič Berezovskij je ako driemajúca sopka. Útlm je vždy len dočasný, a potom nastáva erupcia. Ak sa bližšie pozrieme na jeho triumfálne príchody a škandalózne odchody, zistíme, že periodizácia jeho verejnej aktivity je akosi podozrivo súzvučná s pravidelnými kolapsami moskovskej výkonnej moci. Tentoraz mu ale na otlak stúpil J. Primakov. O tom nemá pochybnosti ani...

Raya Dunayevská, americká filozofka, patrí k autorom, ktorí boli pre slovenskú verejnosť prakticky neznámi, hoci význam jej prác dnes možno porovnávať s prácami Marcuseho alebo Adorna. Podarilo sa jej nájsť nové a zaujímavé riešenia najmä v oblasti dialektickej filozofie. Až v roku 1996 nakladateľstvo IRIS vydalo jej prácu Filozofia a revolúcia s predslovom Egona Bondyho....

Pred trinástimi rokmi došlo v jednej z najväčších jadrových elektrární vtedajšieho sovietskeho impéria k vážnej havárii. Pri teste turbíny, ktorý sa vykonával počas prevádzky reaktora, sa zasekli palivové tyče, čo spôsobilo prehriatie telesa a jeho následnú explóziu. Výbuch bol natoľko silný, že rozmetal ochranné prvky, zničil reaktorovú sálu a veľkú časť budovy. Do okolia sa...

Správy sond vyslaných do slnečnej sústavy a objav nových planét v našej galaxii oživili diskusiu o možnej existencii života mimo našej planéty a v organizmoch kdekoľvek vo vesmíre. Ak by vedci objavili dôkazy o nejakých formách života mimo Zeme, nech by boli najjednoduchšie, začala by sa nová epocha v dejinách ľudstva. Je táto možnosť reálna?

VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI...

Výročie skončenia druhej svetovej vojny je dnes aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Už to nie je viac-menej rutinná spomienka na udalosti, ktoré väčšina z nás pozná iba z rozprávania. Dráma v Juhoslávii nám sprítomňuje memento, ktoré sa nám s bežiacimi rokmi čoraz ťažšie oživuje. Čas bol vždy nepriateľom pamäti. Dnes sme svedkami toho, že aj politici, ktorí by mali niesť...

Racionalisti nás kedysi presviedčali, že vojna je pokračovaním politiky inými prostriedkami, pričom takmer so samozrejmosťou predpokladali, že to, čo robí politiku politikou, je sledovanie dlhodobých cieľov, obhajobou základných záujmov štátu alebo národa, vytváranie podmienok ich dlhodobého vývoja. Ciele teda stanovovala politika, vojaci boli realizátormi cieľov tam, kde sa...

je odveká živiteľka ľudstva. Už prvé civilizácie si ju ctili, lebo tvorila podstatu bytia každého jedinca tým, že ak sa o ňu staral, ak vkladal do nej svoju prácu, odmenila sa mu poskytnutím takých darov, ktoré dodnes bez nej nedokázal človek vytvoriť. Aj pre tých nachudobnejších bolo vlastníctvo pôdy zárukou istoty, že nezhynie od hladu. Preto pôdu rok čo rok opatrovali s...

V slovenskej a českej mediálnej rozprave o kosovskej vojne dominuje súhlas s vojenskou intervenciou NATO na územie Juhoslávie. Politici a publicisti sa odvolávajú na štátny záujem SR, na to, že len členstvo v Severoatlantickej aliancii je zárukou našej bezpečnosti. Súhlas s intervenciou podporujú aj opisy udalostí v Juhoslávii a zobrazenia aktérov kosovského konfliktu a ich...

Jedno z ďalších koaličných blýskaní zapríčinil už dlhšie avizovaný návrh zákona o používaní jazykov menšín. Podpredseda vlády Pál Csáky vytkol svojmu kolegovi Ľubomírovi Fogašovi, že jeho verzia návrhu uvedenej právnej normy je pre Stranu maďarskej koalície neprijateľná aj preto, lebo nespĺňa európsky štandard. Sám Csáky disponuje ďalším návrhom na riešenie používania jazykov...

Diskusia feministiek (soc.feminism)

Feministky majú na internete niekoľko diskusných skupín. Objavujú sa v nich aj témy typické pre ženské časopisy (napríklad ako aspoň do istej miery posunúť biologické hodiny v prípade ženského výzoru, vplyv dojčenia na bodybuilding či postavu, a podobne). Avšak značnú časť obsahu tvoria tie, ktoré sa týkajú boja za práva žien. Jedna z tém...

Sociálna situácia na Slovensku je v súčasnosti naozaj zlá. Odbory ju dokonca považujú za katastrofálnu, pretože v poslednom desaťročí vzrástol počet ľudí približujúcich sa k hranici chudoby. Či sa to niekomu páči alebo nie, doposiaľ sa ani jednej vláde po novembri 1989 nepodarilo naštartovať ekonomiku v podmienkach trhového mechanizmu, nieto ešte skĺbiť jeho princípy so...

Zistilo sa, že Sergej Kozlík počas svojho niekoľkotýždňového pobytu na Kube nielen relaxoval, ale že sa tam aj ekonomicky vzdelával. Tak, konečne vyšlo najavo, akým smerom sa to vlastne bude HZDS transformovať.

Po iniciatíve vo Vrbovom, kde matka zavraždeného Róberta Remiáša prefackala Vladimíra Mečiara kyticou z hrobu jej syna, tu máme inovované...

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 12. septembra 1995 zákon o civilnej službe. Proti jeho prijatiu organizovali mnohé občianske združenia protestné demonštrácie, no márne. Tak sa stalo, že na európske pomery máme najdlhšiu civilnú službu trvajúcu 24 mesiacov, jej výkon je obmedzený na zamestnávateľské organizácie štátu a obcí, prípadne na zariadenia Armády SR a...

História prostého života kedysi Cigánov, dnes Rómov, je všeobecne známa, žiaľ aj smutná. Smutná v tom, že Rómovia boli mnohými vladármi prenasledovaní a nakoniec aj vyvražďovaní. Počínajúc totalitnou monarchiou v rámci Rakúsko-Uhorska, potom Adolfom Hitlerom, Jozefom Tisom a nakoniec Jozefom Vissarionovičom Stalinom. Pozrime sa ale cez prizmu histórie na známy rómsky problém...

Nikto z reálne uvažujúcich pozorovateľov našej politickej scény neverí, že v sobotu 15. mája bude na Slovensku zvolený druhý prezident samostatnej demokratickej Slovenskej republiky. Tých 51 percent hlasov, potrebných na zvolenie v prvom kole, nemôže dosiahnuť ani Vladimír Mečiar.

V druhom kole pôjde aj o to, kto sa v ňom z dvojice stranícko-občianskych...

Päť dní strávilo jedenásť zúfalých baníkov v podzemí magnezitovej bane Bankov. Svojrázny protest bol vyprovokovaný skutočnosťou, že títo ľudia už nemali čo stratiť. Banícke rodiny v tomto regióne nedostali už niekoľko mesiacov prostriedky na živobytie. Deň pred príchodom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z oficiálnej návštevy na Ukrajine sa predseda Odborového zväzu...

PAVEL KONCOŠ

Narodil sa 28. septembra 1947 v Rimavskej Píle. Po absolvovaní Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Rimavskej Sobote sa venoval štúdiu na Vysokej poľnohospodárskej škole v Nitre. Po jej skončení pôsobil ako hlavný ekonóm v Plemenárskom podniku v Rimavskej Sobote, neskôr ako predseda Roľníckeho družstva v Klenovci. Vo Zväze...

Už po tretí raz potešil levický vydavateľ Koloman K. Bagala priaznivcov pôvodnej slovenskej literatúry zborníkom poviedok, ktorý je sumárom toho najlepšieho, čo priniesla literárna súťaž s krátkou, ale nádejnou históriou - Poviedka 99. Aj keď nad jej tretím ročníkom spočiatku visel otáznik, napokon predsa len platilo: do tretice všetko dobré a súťaž prilákala (iste i vďaka...

Roman Polák sa podujal na ambiciózny projekt - koláž z drám Williama Shakespeara pre vznikajúci "nový" umelecký súbor Novej scény. Hoci tento nápad nie je nový, je to myšlienka dráždivá, veľa sľubujúca, zároveň však plná úskalí a zradných lákadiel. Šokspeare má aj reklamný podtitul - Vášnivé a dramatické osudy Shakespearových hrdinov. Škoda len, že sa premenili na nudné a...

Stránky

Autor