Reklama
Reklama

Archív článkov

Teraz počujeme, že každý štát musí mať svoju ideu. Naozaj je to tak, že štáty sa udržujú nielen politickou a ekonomickou mocou, ale aj istou politickou kultúrou, stotožnením sa občanov so štátom ako základným rámcom svojej spoločenskej a politickej existencie. Idea štátu je predovšetkým vyjadrením základného zmyslu pre spoločenský poriadok a smer vývoja, je aj povedomím istých...

Skutočnosť, že po prvý raz v dejinách Európskeho parlamentu budú najsilnejší poslanecký klub tvoriť konzervatívci, sa v masmédiách široko rozoberá a zveličuje. Z praktického hľadiska to neznamená takmer nič. Socialisti a konzervatívci ako dva tradične najsilnejšie kluby totiž na európskej úrovni dlhodobo úzko spolupracujú. Nijaká eurorevolúcia sa teda neudiala.

...

a svojmu presvedčeniu je vari najdôležitejšia zásada, ktorou sa riadi Anna Ghannamová minimálne odvtedy, odkedy ju pozná celé Slovensko - teda od začiatku jej pôsobenia v Televízii Markíza. Diváci si ju navždy zapamätajú ako horlivú a pre vec zapálenú reportérku, ktorá každú tému chytila ako buldog kosť a nepustila, pokiaľ ju nevyčerpala. Aspoň ona sama o tom musela byť...

Trinásteho júna mali švajčiarski občania možnosť vyjadriť sa v referende k legislatívnym úpravám týkajúcim sa azylového zákona, invalidného poistenia, výdaja heroínu a zaistenia príjmov počas materskej dovolenky. Potvrdil sa očakávaný súhlas s návrhom zákona, ktorý povoľuje predpisovanie heroínu ako lieku pre výnimočné prípady, rovnako ako očakávaný nesúhlas s odobratím dávok...

"To nie je prvýkrát, čo nás obviňujú zo sociálnej demagógie. Bolo to aj v roku 1996 a 1997, keď sme chceli vyhlásiť generálny štrajk. Sme presvedčení, že keby nás boli vtedy odborové zväzy podporili a nepodľahli by sme tendenciám nechať vládu dovládnuť, možno dnes neriešime také ťažké dosahy politiky V. Mečiara ako riešime teraz."

(prezident KOZ Ivan...

"Ťah koňom" je po nemecky Rösselsprung. Bol to názov operácie z mája 1944, k uskutočneniu ktorej dal príkaz Adolf Hitler. Jej cieľom bolo zlikvidovať hlavný štáb juhoslovanských partizánov a uniesť ich veliteľa Josipa Broza-Tita. Akciu malo uskutočniť 25. mája 1944 elitné nacistické výsadkové komando pod velením "haupsturmführera SS", Ribkeho.

Územie...

Ukončenie II. kongresu Slovenskej demokratickej koalície organizátori plánovali na desiatu hodinu večer. V skutočnosti sa záverečné tóny štátnej hymny niesli rokovacou sieňou Krajského úradu Prešove o päť hodín skôr. Ako povedala jedna z delegátok, po oficiálnych správach a 13 diskusných príspevkoch už nebolo o čom rokovať.

Necelých päť hodín čistého...

Nástup nacistov k moci je historickým fenoménom, ktorý bol preskúmaný nespočetne veľakrát. Je odrazom krehkosti demokracie svojej doby, fanatizmu a ľudskej agresívnej povahy. Najsmutnejším dôsledkom však bolo, že nacisti sa svojou brutálnosťou neobmedzili len na Nemecko, ale že sa im podarilo rozpútať najkrvavejší konflikt v dejinách ľudstva.

Formovanie...

Akýkoľvek odpor môžeme mať k pompéznosti, s ktorou sa Rudolf Schuster ujal funkcie prvého muža v štáte, jedno mu priznať musíme: vie, čo robí. Nestranný pozorovateľ totiž s prekvapením zistil, že celý ten karneval v uliciach Bratislavy sa ľuďom jednoducho - páčil. Dokonca aj z teatrálneho zväzovania troch Svätoplukových prútov najvyšších ústavných činiteľov pred Slovenským...

Istý čas vlastne za Belgicko pykala nielen Európska únia, ale aj celá Európa. Na správu o belgických potravinách kontaminovaných dioxínmi niektoré štáty nielenže reagovali zákazom dovozu potravín z krajín EÚ, ale aj z celého kontinentu.

Než začneme ľutovať Belgicko, ktoré sa nepochybne ocitlo v úlohe obete, musíme byť pozorní a zbadať, že tu viac išlo o...

Kedysi býval svet telekomunikácií útulne zabývaný a nudný. Iba máloktorý z vládnych predstaviteľov mu venoval viac pozornosti a pokiaľ tak urobil, bola to pozornosť nepochybne zištná. Kedysi bola telekomunikačná sieť v socialistických i kapitalistických štátoch štátnym monopolom alebo niečím tomu veľmi podobným. Dnes noví hráči na trhu prinášajú nové postupy a prístupy,...

Už krátko pred prevratom v novembri 1989 sa hovorilo, že v percentuálnom podiele, aký u nás z jedného populačného ročníka zaoberajú vysokoškolskí študenti, zaostávame za západnou Európou. A spomínala sa nevyhnutnosť rozširovať počty vysokoškolákov. Od roku 1989 sme svedkami rastu množstva miest na Slovensku, ktoré sú sídlami univerzity a inej vysokej školy, alebo sa v nich...

Do kategórie udalostí, ktoré by ukázali svetu, že Slovensko je v Európe a jeho hlavným mestom nie je Ljubljana, patrila aj kandidatúra regiónu Poprad-Tatry na zimné olympijské a zimné paraolympijské hry v roku 2006. Okrem Slovenska kandidovali napríklad Helsinki, rakúsky Klagenfurt a švajčiarsky Sion. Najmä zástupcovia výboru zo Sionu si verili, že práve oni budú môcť privítať...

Problematika slovensko-českých a česko-slovenských vzťahov sa, samozrejme nedotýka len štátoprávnych otázok, ale aj ekonomicko-finančných, lebo boli popri nich základom rozhodujúcich určení kompetencií medzi federálnymi a národnými orgánmi v zmysle "kto o čom rozhoduje." Ide o veľmi zložitú otázku, ktorá si vyžaduje komplexný rozbor, a tým aj jej objektivizáciu. Ide stále o...

Každá doterajšia vláda nám len brala, ale my by sme už konečne chceli lepšie žiť." Sú vám tieto slová povedomé? Ja ich počúvam už niekoľko rokov. Ľudia už nevládzu, stále iba strác(d)ajú, ale nik im nepriniesol citeľné zlepšenie ich života, hoci všetci im to sľubovali pred voľbami i po nich. So sloganom Lepšie žiť ako so svojim ústredným predvolebným heslom prišla pred rokom...

Jadrová energetika od svojich prvých krokov koncom 30. rokov nášho storočia bola neoddeliteľným putom spätá s výrobou atómovej bomby a používaním rádioaktívnych látok pre vojenské účely. S tým súvisí aj tzv. mierové využívanie atómovej energie, kde nezriedka vlastne išlo o kamuflovanie výroby plutónia pre nukleárne zbrane.

Nešťastím vtedajšieho...

s akou sa na politickej scéne etabloval Robert Fico, mnohým imponuje, mnohým zasa prekáža. Je to jedna z najpopulárnejších, ale aj najkontroverznejších osobností súčasnej slovenskej politiky. Vstúpil do nej ako 28-ročný, odvtedy je jeho kariéra závratná. Dostal šancu a tvrdo pracoval na tom, aby ju využil. Vyvoláva polemiky, hoci nie je konfrontačný. Nemá ani 35 rokov, ale...

Pred novostavbou na Repašského ulici v Bratislave často postáva hlúčik ľudí. Sídli tu pracovný úrad a tí, čo čakajú, sú nezamestnaní. Aj v tejto časti Bratislavy je ich čoraz viacej...

Keď som ráno okolo siedmej volal riaditeľovi Okresného úradu práce Bratislava IV aby som sa dohodol, kedy budem môcť prísť, bol som mierne prekvapený. Telefón zdvihol...

"Práve požiadavka SMK pripraviť široký zákon znižuje ochranu menšín. Napríklad tým, že by sa mali do návrhu prebrať určité ustanovenia už existujúcich zákonov a medzinárodných zmlúv, ktoré už platia."

(podpredseda vlády Ľubomír Fogaš, PRAVDA, 8. júna 1999)

"Oleg T. zatiaľ odmieta odpovedať, kto ho najal na vraždu J. Duckého....

Posledných desať rokov tohto storočia sa asi zapíše do dejín slovenskej spoločnosti najmä tým, že sa počas nich u nás vytvoril nový systém sociálnych nerovností a stratifikácie, zásadne odlišný od toho, ktorý jestvoval počas štyridsiatich rokov existencie ČSSR. V priebehu transformácie našej spoločnosti vznikli u nás v deväťdesiatych rokoch - podobne ako v ostatných...

Spôsob, akým Strana maďarskej koalície stupňuje svoje požiadavky, nemožno nazvať inak ako vydieranie. SMK si je vedomá svojej strategickej dôležitosti v súčasnej vláde (najmä vzhľadom na postoje medzinárodného spoločenstva) a snaží sa ju využiť na presadenie maximalistických cieľov. Trpezlivosť koaličných spojencov však v týchto dňoch vrcholí.

Učasť...

Keby sme našu dobu posudzovali podľa jej slov, tak by sme ju mohli pokojne nazvať aj dobou tolerancie. Vari ešte nikdy v dejinách sa toto slovo nepoužívalo tak často a s takou samozrejmosťou ako práve dnes. O náboženskej, politickej, kultúrnej, etnickej a rasovej tolerancii hovoria politici i kazatelia, povrchní publicisti i hlbokí myslitelia. O tolerancii hovoria dravci a...

Emisia historicky prvých slovenských eurobondov potvrdila, že zahraničie sa na Slovensko pozerá cez prizmu skutočných parametrov ekonomiky a nie na základe politických vyhlásení a vládou deklarovaných cieľov. Cena ktorú Slovensko zaplatí za pôžičku 350 miliónov eúr, čo je asi 16 miliárd Sk, je horšia, ako podmienky, za akých dlhopisy emitovali Filipíny a zároveň horšia, ako...

Už sa veľmi veľa popísalo, aký negatívny vplyv má televízia na náš život, o čo všetko sme prišli tým, že značnú časť nášho voľného času venujeme televízoru. Stránka www.tvprogram.cz je konkurentom časopisov, ktoré uverejňujú televízne programy. Môžeme tu nájsť programy všetkých slovenských i českých televíznych staníc a aj statické obrázky programov tej ktorej televízie. Ako...

Ak by sme boli odhadovali výsledok voľby predsedu SDSS podľa diskusie, zdalo by sa, že ním už Jaroslav Volf nebude. Výsledok tajných volieb však priniesol všeobecné prekvapenie: doterajší predseda získal 60 % hlasov delegátov. Rozhodla povestná "mlčanlivá" väčšina.

Nie je žiadnym tajomstvom, že volebné preferencie SDSS len výnimočne presiahli 5 %. Inak...

Stránky

Autor