Archív článkov

Zaoberám sa ľavicovým myslením prakticky celý svoj dospelý život a môžem povedať jedno: ľavica je veľmi rôznorodá. Existujú ľavičiari, ktorí sú skôr antikapitalisti, ale aj takí, ktorí kapitalizmus akceptujú. Existujú ľavičiari, ktorí sa koncentrujú na sociálno-ekonomické otázky, ale aj takí, ktorí sa zaoberajú najmä kultúrnymi či etickými témami. Existujú ľavičiari,...

Dňa 11. novembra sme si pripomenuli smutné výročie skončenia prvej svetovej vojny, ktorá býva niekedy označovaná za „prakatastrofu“ 20. storočia. A práve v dňoch, keď si pripomíname výročie konca tejto strašnej tragédie, schvaľuje Národná Rada SR zriadenie novej vojenskej infraštruktúry NATO na území Slovenska. Rozhoduje sa o tom, či na Slovensku bude tzv. integračný...

Imigračná kríza predstavuje závažný spoločenský fenomén, ktorý nastoľuje otázku existencie i samotného prežitia mladého projektu, akým je EÚ.
Ukazuje sa, že zakladatelia tohto projektu ho ponímali tak široko, aby mohol vyhovovať čo najväčšiemu počtu občanov i štátov, a aby každému, kto chcel podliezť túto závoru, to bolo umožnené. Názorným príkladom je vstup Grécka...

Vyšlo na E-republika.cz 15. 10. 2015 / Creative commnosPodíváme-li se v Česku na vytunelovanou pravici a skutkem a myšlenkami impotentní levici, pak nám občanům nezbude, než vzít rozum do hrsti a zařídit se jako v Německu a ve Španělsku. Prostě a jednoduše musíme sami, chytře, masově, mimo ideologii a skrze organizaci zespodu založit...

V Barcelone v dňoch 15. až 16. septembra zasadal najvyšší orgán európskej siete pre politické vzdelávanie a vedecké analýzy. Plénum Transformu! schválilo prihlášky nových členov z Maďarska, Talianska, Fínska a spolu s rozpočtom nastavilo program práce na budúce obdobie, ktorý počíta aj so Slovenskom.

Foto: Autor (ktorý je ochotný poskytnúť ďalšie informácie aj...

Ako politik sa venujem medzinárodným vzťahom iba niekoľko rokov, ale aj tých niekoľko rokov ma naučilo jednu veľkú pravdu: v medzinárodnej politike, vrátane tej európskej, nejde primárne o hodnoty, ale predovšetkým o záujmy. Ja viem, ako marxista som to mal vedieť už dávno, ale predsa: nič vás nenaučí životu lepšie, ako život sám. Ak vám nejaký politik či diplomat zo...

Parlamentné voľby sa nenáhlivo približujú, čo oceňujú najmä majitelia reklamných agentúr a prenajímatelia reklamných plôch. My na druhom konci komunikačného kanálu budeme čoraz viac vystavovaný radiácii prázdnych hesiel a fráz. Volebná kampaň sa ani nestihla poriadne začať a už hneď dve strany verejne deklarujú stratu politickej príslušnosti. Nedarí sa im svoju identitu...

V politike sa dá miestami vysledovať jeden trend. Ak nejaká politická strana alebo priamo celá časť politického spektra vo voľbách utŕži veľkú porážku (a niekedy opakovane), namiesto pružnej sebareflexie sa prepadne ešte do väčšieho marazmu a rozkladu. Akoby musela padnúť na úplné dno, aby sa mohla od neho odraziť. Labouristická strana vo Veľkej Británii, ktorá by mala...

Dňa 3. septembra sa v Číne uskutočnia oslavy 70. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne v Ázii. Číňania patria medzi národy, ktoré vo vojne najviac trpeli, a pre ktoré víťazstvo v druhej svetovej vojne znamenalo veľmi veľa. Pre Číňanov ide o mimoriadne emotívnu udalosť, a to nielen vo vzťahu k Japonsku, ale aj vo vzťahu k Západu. Koniec druhej svetovej vojny totiž...

Otvorená spoločnosť, prístupná, demokratická, slobodná – tieto prívlastky súčasnosti sa za postupné desaťročia zautomatizovali a vryli sa nám pod kožu tak, akoby sme sa boli s nimi už narodili. Človek súčasnosti má potrebu zdôrazňovať pokrok a rozvíjať výdobytky slobodnej a demokratickej spoločnosti. Paradoxom je, že napriek politicky deklarovanej slobode a demokracii sa...

Podstatná časť rozhovoru s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom, ktorého preklad uverejnil český portál Levá perspektiva.

LP: 29. července odvysílala rozhlasová stanice Sto Kokkino, politicky blízká straně SYRIZA dlouhý rozhovor s řeckým premiérem. Nyní se souhlasem stanice zveřejňujeme podstatné části tohoto rozhovoru, což nabízí jedinečnou příležitost...

Známy antisystémový dokumentarista Michael Moore natočil ďalšiu snímku. Satirický film „Kam podniknúť inváziu nabudúce?“ (Where to Invade Next) bude mať premiéru na filmovom festival v Toronte. Moora preslávili dokumenty Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 a najmä film Capitalism: A love story. Tento film nakrútený pred šiestimi rokmi analyzuje ničivý dopad dominancie...

Pravé libreto nátlaku na Řecko očima laureáta Nobelovy ceny

Na téma, k čemu jim řecký dluh je, už kápli božskou i lídři Evropské unie. Píše Joseph Stiglitz, laureát Nobelovy ceny a hlavní ekonom Světové banky ve výslužbě. „Libě ta odpověď nezní: víc, než o penězích a ekonomice, to totiž je o moci a demokracii.“

...

Řecká vláda má lepší možnosti na výběr než její partneři. To by mohlo rozhodnout v závěrečných tazích šachové partie nad řeckými splátkami zahraničního dluhu. Komentátor Financial Times Wolfgang Münchau soudí, že řecké odmítnutí současných požadavků věřitelů dává zemi více šancí.

Při nedělní schůzce řeckých vyjednavačů s věřitelskými...

Ak by sme mali medicínsky popísať stav slovenskej pravice, asi najvýstižnejšie by bolo prideliť jej diagnózu progresívna paralýza. To je stav, keď by vôľa aj bola, ale telo nevládze. Presne tak sa javí dnešná pravica. Má plné ústa  toho, že  by bola podstatne lepšou alternatívou Smeru, len akosi vízia či program chýba, a tak jediná aktivita, ktorej je schopná, je...

Podľa očakávania hlavnou udalosťou prvého júnového týždňa mala byť v slovenských médiách informácia o návšteve premiéra R. Fica v Moskve. Návšteva slovenského premiéra v Moskve bola celkom určite veľkou udalosťou, pretože napriek všetkým rozporom medzi EÚ a Ruskom sú pre Slovensko vzťahy s Ruskom mimoriadne dôležité. Navyše, názory, ktoré R. Fico v Moskve vyjadril, majú...

Napísal mi Petr Uhl: „Prošel jsem přes slova „Česká republika“, „ČR“ a dokonce „Česko“ seznam osob, které se připojily k iniciativě Sjednoceni za mír a některá jména mě potěšila, nejvíce asi Martin Šimsa (filozof ze známé českobratrské rodiny. Jeho otec je Jan Šimsa a děd byl Jaroslav Šimsa, umučený v Dachau), který byl už před rokem 1989 pilný aktivista Charty 77.“...Do dnešného dňa, teda 16. júna 2015  je pod iniciatívou takmer 4 000 podpisov ľudí z 19 krajín, z toho piatich mimoeurópskych. Najpočetnejšie sú, samozrejme, podpisy ľudí zo Slovenska a z Českej republiky, treťou dosť početnou skupinou sú podpísaní dolnozemskí Slováci zo Srbska. Dva a viac podpisov, či už Čechov alebo Slovákov žijúcich alebo pôsobiacich v ...

Es droht eine neue globale Konfrontation. Die internationale Ordnung liegt in Trümmern. Die Großmächte untergraben langfristig die zu geltenden Vertragsregeln durch Zweckinterpretationen, durch Missachtung von Prinzipien einer friedlichen Koexistenz und durch eine rücksichtslose militärische Aggression. Als Folge gibt es Chaos, Heuchelei und Willkür in internationalen...

Świat znalazł się niebezpiecznie blisko nowej globalnej konfrontacji. Porządek międzynarodowy legł w gruzach. Przywódcy od dawna podkopywali postanowienia umów międzynarodowych posiłkując się ich błędną wykładnią, ignorowaniem zasad współżycia międzynarodowegoi bezwzględną agresją wojskową. Efektemsąznamiona chaosu, hipokryzji i samowoli w stosunkach międzynarodowych....

A világ vészesen közelít egy új globális konfrontációhoz. A nemzetközi rend romokban hever. A nagyhatalmak régóta aláássák a szerződésekben rögzített szabályokat céltudatosan értelmezve, figyelmen kívül hagyva a békés egymás mellett való élés elveit, sokszor öncélú katonai agresszióval vegyítve. Az eredmény káosz, képmutatás és önkényesség a nemzetközi kapcsolatokban....

Мир опасно приближается к новой глобальной конфронтации. Миропорядок - на грани развала. Супердержавы все чаще и чаще нарушаютпринятые правила мирного сосуществованиясвоим субъективным толкованием, игнорированием и, наконец военной агрессией. В споре о том, куда мы за последнюю четверть века пришли, никто не безвинен. Но все сходятся в одном:все хотятмира. Однако не все...

The world got dangerously close to a new global confrontation. The international order is in ruins. The superpowers have long been undermining the rules enshrined in treaties through purposeful interpretation and ignorance of the principles of peaceful co-existence and ruthless military aggression. This has resulted in chaos, hypocrisy and arbitrariness in international...

Svět má nebezpečně blízko k nové globální konfrontaci. Mezinárodní řád je v troskách. Velmoci dlouhodobě podkopávají smluvně zakotvená pravidla účelovým výkladem, ignorováním zásad mírového soužití i bezohlednou vojenskou agresí. Výsledkem jsou projevy chaosu, pokrytectví a svévole v mezinárodních vztazích. Hledat viníka za stav, do kterého jsme se za posledních...

Za několik dní po vyhlášení výzvy Společně za mír se k její podpoře přihlásily téměř tři tisíce občanů Slovenska, Česka, ale i dalších evropských zemí. Lidí, kteří si upřímně přejí, aby utichly válečné bubny, znepřátelené strany si přestaly hrozit a začaly spolu vést dialog.

Tři tisíce lidí nebudou ve spojené Evropě znamenat mnoho, pokud si řeknou, že svým...

Stránky

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984