Reklama
Reklama

Archív článkov

Trendy vývoja počtu obyvateľstva v spoločnosti a v rodinách majú pozorovateľné – priam zákonitosti. V rámci nich vo väčšine tzv. vyspelých krajín (s aspoň štandardnou životnou úrovňou) pôrodnosť klesla a klesá. Klesá aj pod tzv. záchovnú úroveň (2,2 dieťaťa na rodinu), kedy dochádza k znižovaniu celkového počtu obyvateľov v danom štáte. Tak je to aj na Slovensku.
...

Zločin nie je len individuálny a skupinový, ale aj s prídomkom organizovaný. Takým organizovaným zločinom je aj také rozhodnutie decíznych – rozhodovacích orgánov (parlament, samosprávy), ktoré má za následok poškodzovanie záujmov občanov a organizácií verejnej správy v prospech vybraných jednotlivcov a ich spoločnosti (podniky). Poďme konkrétne k segmentu zdravotníctva...

Štatistici už dlhodobejšie prieskumne získavajú, zisťujú a spracúvajú údaje o príjmoch a životných podmienkach domácností. Ide o európsky harmonizované štatistické zisťovanie príjmov a životných podmienok domácností – tzv. EU SILC (The European Union Statistics on Income and living Conditions). V Slovenskej republike sa robí v ročných intervaloch od roku 2005. EU SILC...

Podľa nemeckého ekonóma Maxa Rosera (má 32 rokov), ako uvádza v knihe Our World in Data  – relatívne – vo vývojovom rade žijeme najlepšie časy v histórii ľudstva. Celkovo sa svet vyvíja správnym smerom. Roku 1996 žilo pod extrémnou hranicou chudoby (1,9 dolárov denne) – 30 % ľudí sveta. V roku 2015 to bolo len 10 %. Pod oficiálnou hranicou chudoby (60 % príjmového...

Opodstatnene možno konštatovať dlhodobejšie postupné kryštalizovanie v podstate zjednotenej, funkčnej, modernej a relatívne veľmi úspešnej ľavicovej politickej strany na Slovensku v podobe strany Smer-SD. Jej úspech má európsku i svetovú úroveň. Jej politika je primerane objektívna. Napĺňa obsahovú stránku tej časti Ústavy SR, ktorá hovorí o sociálne a ekologicky...

V oblasti hlavného a teda prevažujúceho príjmu dôchodcov, tzv. reálnych sólo starobných dôchodkov, bol na Slovensku dlhodobo veľmi nepriaznivý vývoj. Reálnosť je očividná len pri vyjadrení a hodnotení nominálnych dôchodkov po očistení o vplyv rastu spotrebiteľských cien.

Nepriaznivosť ich vývoja bola tak v ich absolútnej – stavovej výške ako aj v pomere (...

Podľa návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) z decembra 2014 má byť minimálny starobný dôchodok (MSD) od 1. júla 2015 podľa dĺžky poistenia v rokoch – v € – takýto:
- po 30 r.                    269,40
- po 35 r.                    289,30
- po 40 r.                    311,10
- po 45 r.                    340,80.

...


"Vývesný štít," aký by ste
pred dvadsiatimi piatimi
rokmi u nás darmo hľadali.


Podľa ostatných údajov z výberového zisťovania Štatistického úradu Slovenskej republiky o príjmoch a životných podmienkach v domácnostiach za rok 2012 bolo na Slovensku ohrozených rizikom chudoby 12,8 % obyvateľov. To bolo takmer...
Na Slovensku pred voľbami do Európskeho parlamentu sa vyrojilo nepreberné množstvo naivných a až hlúpych „agitiek“. A to na rôznych reklamách, plagátikoch i plagátoch. Okrem toho sú v danom „smogu“ drvivou väčšinou všeobecné vyhlásenia. Veľakrát ani len nie sľuby. Konkrétne napr. všeobecné – k danej situácii nič nehovoriace oznamy a vyhlásenia – bez...
Vstup Slovenskej republiky do EÚ od 1. 5. 2004 sa považuje za najdôležitejšiu udalosť moderných dejín Slovenska. SR tak od roku 2014 patrí medzi 28 štátov EÚ s 506 miliónmi obyvateľmi. Rozlohou je to 4,4 milióna km². Oficiálnych jazykov je 24. Kandidátov na členstvo je 5 (Island, Čierna hora, Srbsko, Macedónsko a Turecko)....

Autor