Reklama
Reklama

Archív článkov

Nemôžem si nepovšimnúť viaceré významy pojmu vlastenectvo (a ich rozdielne vnímanie), ktoré vyplývajú najmä zo subjektívnosti prístupu „realizátorov“ vlasteneckých chúťok. Z rôznorodosti ich teoretických zakotvení či všednosti každodennosti. A predovšetkým z ich ideovo-politickej orientácie. A nie nepodstatný je aj fakt, akými národnými farbami je vlastenectvo natreté....