Reklama
Reklama

Archív článkov

Sme svedkami spoločenskej popravy troch významných vedeckých pracovníkov, ktorí zastávali vedúce funkcie na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy (riaditeľ RNDr. Miroslav Kromka, CSc., vedúci odboru pre digitalizáciu Ing. Michal Sviček, CSc. a vedúci regionálnej pobočky ústavu v Prešove, prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.). Bez vyšetrenia a overenia podstaty boli s ...

Najväčšou chybou súčasných politických rozhodovaní je, že sa kŕčovite držia starých koncepcií, ktoré vznikali v iných historických podmienkach a ktoré súčasný technický i intelektuálny pokrok dávno prekonal. Jednou z nich je aj dogma o večnosti a posvätnosti súkromného vlastníctva, ktoré je historicky viazané na určitý vývojový (a teda historicky prechodný) stav...