Reklama
Reklama

Archív článkov

Na stene vodárenského objektu vedľa Archívu Ekonomickej univerzity v Ovsišti je plastika z umelého kameňa, na ktorej je zobrazený vojak v uniforme kozáka sediaci na koni. Martin Kleibl vo svojom Prekvapivom sprievodcovi mestskou časťou Petržalka z roku 2014 píše: „pôvod ani okolnosti osadenia diela na takom kurióznom mieste nie sú zistené.“ Kozák, ktorý napája svojho...

!Argument:

ZVEME

na veřejnou debatu autorů a prezentaci knihy
Budoucnost levice bez liberalismu,
která se bude konat jako online událost na Zoom
8. dubna od 18 hodin.

Hosté:
Petr Drulák, Matěj Stropnický,
Ilona Švihlíková (a další)Moderuje:
Veronika Sušová-Salminen

Další informace:

Událost se bude konat online
...

Pred sedemdesiatimi piatimi rokmi – 1. apríla 1946 začala platiť vyhláška Povereníctva vnútra SNR č. 1626 z 13. februára 1946 o pripojení obce Petržalka k mestu Bratislava. Tým sa Bratislava stala z mesta pri Dunaji mestom na Dunaji.

Bratislava i Petržalka vstúpili do dejín spoločne v roku 1919 ako vyústenie procesu slovenskej a...