Reklama
Reklama

Archív článkov

Neviditelná ruka trhu, úcta k mamonu, k bohatství a vzmáhající se chudoba, nadvláda peněz a dluhů s námi cloumají jako nikdy předtím. Občas, a nejsem jistě sám a jediný, shlédnu televizní pořad České televize s Michaelou Jílkovou a nenechám se, seč mi síly stačí, unášet zasvěcenými přítomnými. Ale spíše pečlivě sleduji text v dolní části obrazovky. Srovnávám, jak se od sebe dva odlišné pohledy...

Nepamatuji v uchované paměti, že bychom kdy očekávali podobné vzedmutí nenávisti vůči osobnosti, jaké v Československu vzplanulo proti všem zápasům o pravost rukopisů a při včlenění do případu Hilsneriáda, kterých se ujal Tomáš Garrigue  Masaryk.
     Byl proklet ještě dříve, než usedl na stolec. Hněv však dokázal vracet, profláknutému papalášovi už nikdy nepodal...

Často se vracím k novinářským rozhovorům Karla Čapka (Hovory s TGM), Egona Ervína Kische (i k fiktivním), věřím jim a hledám v nich poučení. Nikdo je, dříve vydané, už nečte, povalují se na regálech odložených knih v knihovnách – ve štalářích „Čtenáři čtenářům“. Nevěřím knižním dlouhým módním rozhovorům, třebas „dálkovým“ Karla Hvížďaly s Havlem, Schwarzenbergem, s Halíkem. V rozhovorech plných...

Jako žák školou povinný jsem se povinně zúčastnil za Protektorátu Böhmen und Mähren s milou paní učitelkou Neužilovou výstavy, pořádanej Ligou proti bolševismu, Národním souručenstvím a Kuratoriem pro výchovu mládeže. Byla instalována v jihlavském městském muzeu pod patronátem bývalého legionáře na Rusi, plk. Gšt., později protektorátního ministra osvěty Emanuela Moravce...

Dbám rady Egona Ervína Kische. Jdeš-li za reportáží, překroč práh hřbitova. Činím tak snad bez výjimky. Hřbitovy mi dávají obrovské ponaučení. Ve Světlé nad Sázavou mají novodobý, „posametový“ hrob, něco jako domov důchodců. Pro seniory, kteří nemají na zaplacení, nebo jimi potomci pohrdají. Je to asi více než pietní loučka. Je to něco jako pastouška nebo vejminek. Na vyšehradském památném...

Na mém pracovním stole se vrší literatura, poskytující hlubší poznání Slovenska, česko-slovenských vztahů, období, která mně hodně zajímají, a odpověď na otázky, na něž hledám odpověď. K takovým konceptuálním titulům nové éry řadím tituly Michala Stehlíka: „Slovensko Země probuzená, 1918 – 1938“, Academia, Praha 2015, Jozefa Hajka: „Nezrelá republika Slovensko v rokoch...

Svého času - nám českým divákům – z televizní obrazovky sdělila Miroslava Němcová, žena udatná a otevřená, že komunisté a nacisté jedno jsou; když jsem se při památce svého otce vůči ní ohradil, napsala mi, že v jednotlivém případě tak být sice nemuselo, ale na svém setrvává. Totéž vyslovil na rozhlasových vlnách nyní nový člen Rady pro českou televizi Max Kašparů, člověk s údajně největším...

Stránky