Archív článkov

Už dávno, za „starého režimu“ v 80-tych rokoch sa veľa písalo o nadbytku informácií, informačnom tlaku a o náročnosti v záľahe informácií hľadať tie relevantné. Odvtedy sa situácia, hlavne s asistenciou počítačov, internetu a sociálnych sietí ešte niekoľkokrát rádovo skomplikovala. 

Novinári sú profesia, ktorá pracuje výlučne s informáciami a...

Verím, že celosvetovú vojnu si nikto z nás neželá. No zdá sa byť tak blízko, že aj ako obyčajného občana ma sústavne trápi, čo by som mohol urobiť, aby som prispel k jej odvráteniu. Určite mi mnohí dáte za pravdu,  že čokoľvek po tieto dni robíme, nad čímkoľvek premýšľame, aj tak skončíme pri tej istej téme – a tou je vojnový konflikt na Ukrajine.

...

Súčasnosť charakterizuje podľa mňa absencia morálky a dobra, ako aj víťazstvo populizmu nad pragmatizmom. Je takmer nemysliteľné čo i len vyťahovať pojmy, ako sú spravodlivosť, ľudskosť, mierumilovnosť, nieto ešte apelovať na ich napĺňanie. V takej „super“ dobe a systéme žijeme...

Pokiaľ budú tieto pojmy len heslami rozvášnených davov bez...

Aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa opakovane presviedčam, že články, útočiace na emócie, sú viac zdieľané ako tie, ktoré oslovujú rozum. Len čo sú u človeka vzbudené emócie, je potlačený rozum a v takejto chvíli ľudia nie sú schopní kriticky myslieť. Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo  politici (predovšetkým populisti), šarlatáni, rôzni aktivisti a ďalšie typy ľudí...

Vnímate všetku tú nespravodlivosť, krivdy, nepodstatné veci, ktoré prehlušujú to, čo je podľa vás pre tento svet prioritné? Pravda je slovo, ktoré stratilo silu, vážnosť, znie ako klišé, bez hlbšieho zmyslu. Každý ho môže vziať do úst a dať mu svojskú príchuť. Takmer bez následkov.

Či patríte medzi tých, ktorí sa vzdali a neveria, že zmena...

Náš život a svet nie je vôbec predvídateľný a ani bezpečný. Zažili sme to počas pandémie COVID-19, ale teraz vidíme, že strach o život vstúpil do našich životov aj počas vojenského konfliktu na Ukrajine. Vyrovnať sa s vraždením nevinných ľudí nie je možné. Teda, nenahovárajme si, že môžeme byť pokojní. To, čo sa na Ukrajine deje, je tragédia, ktorú si z našich bezpečných...

V súčasnom vojnovom besnení na Ukrajine pochopiteľne rozmýšľam o mieri. Žijeme v hroznej dobre – svet sa stal veľmi ľahkovážnym a funguje to tak už niekoľko desaťročí. Sme na prahu jadrového sebazničenia.

Postupne zisťujem, že môj sen o mieri sa nedá realizovať cestou idealizovaného sveta bez konfliktov. Taký mier by sme azda mohli byť schopní...

Niektorí hovoria, že vedomosti nie sú na prvom mieste – množstvo faktov, ktoré tlačíme do žiaka, sú viac-menej zbytočné, lebo než dieťa skončí povinnú školskú dochádzku, aj tak podstatnú časť zabudne a nebude vedieť aplikovať. V žiakoch treba rozvíjať schopnosť osvojovať si poznatky preto, aby ich mohli preniesť do svojho správania a myslenia.

...

Slovensko nečelí len kríze aktuálnej, ale potáca sa vinou politiky na pokraji dlhodobejšej morálnej a hodnotovej  krízy. Ako keby naša spoločnosť pomaly  kráčala do plytkého hrobu vlastnej existenciálnej povrchnosti. Mnohí politici sú rozdeľujúcim elementom, ktorý prehlbuje brázdy a kope nové zákopy, čo vedie k destabilizácii spoločnosti. Keď je nestabilná, kláti sa ako...

V nemocnici v Ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach som začal pracovať v roku 1982. Venoval som sa sociológii medicíny, sociálnej gerontológii, sociálnej rehabilitácii a tanatológii (náuka o smrti a jej okolnostiach – pozn. red.) u onkologických pacientov.

S týmto prostredím mám stále kontakt prostredníctvom...

Dnešní ľudia sú pod existenčným tlakom alebo aj pod tlakom očakávaní – buď vlastných, alebo okolia – a z toho pramení aj ich frustrácia. Mnohí nosia v sebe mikróby sklamania a nedôvery, boja sa ďalších atakov, sú úzkostliví, depresívni a uviaznu na križovatke, kde nevedia, ako ďalej. Frustrácia na úrovni fyziologických potrieb spôsobuje somatické ochorenie, ignorovanie...

Viacerí na Slovenskú sú presvedčení, že niečo sa musí zmeniť – zmeny potrebujeme a očakávame, pretože systém (v zdravotníctve, školstve, v politike) nefunguje tak, ako by mal a je to citeľné. Chýbajú nám odborníci, ktorí by zmeny kvalifikovane naplánovali a aj zrealizovali. Chýbajú nám lídri s víziami, o ktorých a ktoré sa možno oprieť, teda tí so skúsenosťami a...

Koncom roka  som v politickej debate v televízii počul vyjadrenie politológa, že spoločnosť potrebuje sedatívum. Ak mal pod týmto cudzím slovom na mysli obyčajné upokojenie emócií, čiastočne by som súhlasil. Je to však veľmi krátkodobé riešenie. Sedatívum uľahčí utrpenie, ale nenaštartuje uzdravovací proces. A navyše človek aj spoločnosť je pod sedatívami ako omámený. ...

Kolaps, ktorý hrozí, sa dosť často zľahčuje otázkou: „Ale zajtra to ešte nebude, však?“ 

Žiaľ, nemožno nevidieť, že žijeme na dlh – či už energeticky, keď ničíme, čo sa dá (prostredie, pralesy, vzduch), alebo spôsobom hospodárenia s pôdou či vodou. Spôsobujeme úhyn živočíchov rozličného druhu, spustili sme klimatickú katastrofu (topenie...

Som presvedčený, že niektoré životne dôležité otázky by mali byť vylúčené z politického trhu. Príkladmi sú zdravotníctvo, vzdelávanie, ale aj mnohé iné oblasti. Jedine menej politiky, resp. politikárčenia a viac odbornosti môže priniesť kontinuitu zavádzaných opatrení vo všetkých rezortoch. Zaráža ma, koľkí z politikov nie sú lekári, ale všetci dnes riešia výsostne...

Pri dnešnom stave zdravotníctva a „mozgovom truste“ na Slovensku je reforma nemocníc pozitívny krok. Stále lepšie, ako sa iba modliť a rozprávať, že „dobre bude“. Aj keď si veľké ilúzie nerobím, pretože naše zdravotníctvo liečilo bez terapeutického efektu už veľa ministrov.

Najväčším problémom je ale ľudský faktor. Bez kvalitných lekárov...

Vlak so 7 miliardami pasažierov sa rúti niekam, kde možno narazí na zvlnené koľajnice a podmyté podvaly. Strojvodcovia sa zatiaľ usilujú udržiavať náladu vo vagónoch pomocou jedla, pitia a hudby. 

Míňame jednu výhybku za druhou, ktoré by nás mohli ochrániť od menších či väčších katastrof a zrejme málo z nás si to uvedomuje, napríklad aj v ...

V súčasnosti sa často v súvislosti s pandémiou manifestuje očkovanie . Samozrejme, že očkovanie je vecný problém – medicínsky. A tak by sa to malo artikulovať verejne.

Zamýšľam zo svojho pohľadu a zisťujem, že svedomie niektorých ľudí asi zaočkovať nedokážeme.

V každom prípade svedomie hrá v súčasnej pandémii...

V Glasgowe sa v nedeľu začal klimatický summit OSN, ktorý potrvá do 12. novembra. Na konferencii sa očakáva účasť približne 20 000 politikov, diplomatov a aktivistov. Tak si kladiem otázku, čo prinesie Glasgowská klimatická konferencia (COP26 Glasgow), pretože bez hlavných znečisťovateľov je to zase polovičaté. Ja osobne pokladám klimatické zmeny za globálny problém...

Veľa sa v poslednej dobe zamýšľam nad niektorými politickými stranami. Vidí sa mi, že niektoré nemali žiadne ideály, vystupovali živelne. Nevidel som nijaký systém uvažovania, okrem osobného prospechu a poškodzovania protivníka. Na odborné témy potom nebolo príliš veľa času.

Lovím v minulosti, ale pri všetkej úcte, na predsedovi máloktorej...

V ostatnom čase rozmýšľam nad politickým svetlom na Slovensku. Priznám sa, že nie som veľmi nadšený. Nie je mi ľahostajný nárast frustrácie z politiky a hnevu  v slovenskej spoločnosti.

Každý má vždy takú vládu, aká je jeho odrazom. Malým plamienkom nádeje je aktivita expertov a entuziastov, ktorí sú ochotní konať transparentne, odborne a v...

Ak sme sa spolu počas krízy spôsobenej  pandémiou COVID-19  niečo naučili, určite je to to, že máme počúvať  odborníkov a vedcov. Spolu s včasnými a odvážnymi riešeniami vedia zabrániť tým najhorším scenárom.

Klimatická kríza sa tiež dotýka širokej škály oblastí. Je to zložitý fyzikálny jav a aj preto sú názory na tento problém rôzne . Aj v ...

V ostatnom čase sa zaujímam o otázky demokracie, kapitalizmu a totality. Témy sú to zložité, veľmi obsažné, tak aspoň stručne v bodoch.

Ako hovorí publicista Marián Moravčík : „... skutočná demokracia (ľudová) nemôže (z princípu) smerovať k totalite. Totalitaristi musia ľudí oklamať a predstierať demokratické procesy, aby sa im podarilo prejsť...

Od osvietenského 18. storočia si racionálny rozum podmanil všetko dianie v ľudskej spoločnosti. Ešte pred päťdesiatimi rokmi sa zdalo, že rozum si počína dobre a že ľudstvo úspešne vedie do šťastnej a prosperujúcej budúcnosti.

Dnes však máme okolo seba veľa naliehavých problémov, s ktorých riešením nám racionálny rozum nijako nevie pomôcť. Doslova sa niekedy zdá, že racionálny rozum nás...

Minulý týždeň mi v jednom konzervatívnom denníku publikovali komentár o tvrdých a mäkkých vedách. Pozrel som si komentáre a jeden čitateľ mi položil otázku: Čo si autor myslí o teológii. Môže byť teológia vedou?

Hneď na začiatku som si povedal , že moja odbornosť je jednoducho niekde inde, ako práve v hlbokej akademickej teológií, a preto nech...

Stránky

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984